Lékový ústav letos rozdal milionové pokuty

Letos nabylo právní moci 138 pokut, které udělil lékový ústav. Největší pokutu, 1,1 milionu korun, bude muset zaplatit podnikatelka, která se zabývá distribucí léků. Foto: koláž ZD

Za porušování zákonů o léčivech a o regulaci reklamy udělil letos Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pokuty přes 15 milionů korun. Nejvyšší sankce, které se pohybovaly kolem milionu korun, se týkaly především nepovoleného vývozu léků, zveřejňování reklamy na léčivé přípravky, které nejsou v Česku registrované, nebo poskytování provizí lékařům za předepisování konkrétních léků. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl SÚKL.

Prohřešky lékový ústav zpravidla odhalil už v předchozích letech, ale kvůli odvolání účastníků správního řízení nabyly právní moci až letos. Sankce rozdal i za porušení jiných zákonů, nedosahovaly ale takové výše.

„V roce 2016 nabylo právní moci celkem 138 pokut za porušení zákona o léčivech v celkové výši přes 12 milionů korun,“ řekla ČTK Hana Pavlíčková z tiskového oddělení SÚKL. Největší pokutu, 1,1 milionu korun, bude muset zaplatit podnikatelka, která se zabývá distribucí léků. V roce 2013 vyvezla z ČR inzulinová pera pro pacienty s cukrovkou, i když byl jejich vývoz zakázán.

Zatímco legálních vývozů léků v posledních letech podle lékového ústavu ubývá, objevuje se více případů, kdy léky nelegálně vyváží mimo ČR provozovatel lékárny, který nemá distribuční oprávnění. V loňském a letošním roce SÚKL udělil pokuty přes 34 milionů korun za vyvezení léků v hodnotě přes 96 milionů korun. Žádná z pokut ale dosud nenabyla právní moci.

Obecně distributoři podle lékového ústavu dostávají pokuty především za to, že dodávají léky neoprávněným odběratelům, nemají na distribuci řádné povolení nebo tuto činnost dělají v neschválených prostorách. Lékárny ústav pokutuje především za výdej léčivých přípravků bez předpisu či na neplatné předpisy, dále za opětovný výdej léků, které pacienti vrátí do lékárny nebo které byly staženy z oběhu, a za výdej léků po uplynutí doby použitelnosti.

Dalších osm pokut za celkem 2,97 milionu korun, které letos nabyly právní moci, se týkalo porušení zákona o regulaci reklamy. V tomto případě ústav pokutoval především soukromé firmy. Nejvyšší sankci dostala italská firma, která na českých internetových stránkách od září 2011 zveřejňovala reklamu na homeopatika, která nejsou v Česku registrovaná. Za to má zaplatit milion korun. Pokutu 950.000 korun musí uhradit firma, jejíž obchodní zástupci v letech 2008 až 2011 poskytli 88 lékařům provize za předepisování léků. Finanční obnosy se pohybovaly od 1600 do 44.430 korun, v některých případech byly vyplaceny i opakovaně.

Sankce SÚKL (v tisících korun), které nabyly právní moci v letech 2013 až 2015:

 

Sankce za porušení zákona 2013 2014 2015
o léčivech 6027 11.962 12.853
o návykových látkách 760 1035 840
o cenách 200 450 1115
o regulaci reklamy 4855 2962 1489
o zdravotnických prostředcích 415 650 150
o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka 740 200 375
celkem v jednotlivých letech 12.997 17.259 16.822

Zdroj:SÚKL

-čtk-