Vláda dnes zřejmě zruší místa dvěma náměstkyním ministra Ludvíka. Rozpoutá tím právní bitvu?

Ohne náměstek ministerstva vnitra pro státní službu svůj vlastní služební předpis? Foto: MO ČR

(Aktualizace) Vláda dnes jednala o Návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst, která by měla platit od 1. ledna. Změny proběhnou na několika ministerstvech, ale pouze na ministerstvu zdravotnictví (MZ) vzbudily předem mediální pozornost. V návrhu se totiž ruší místa dvou dosavadních náměstkyň Ptáčkové a Kolaříkové a snižuje se tak celkový počet náměstků na 8 (čtyři odborní, dva političtí, hlavní hygienička a státní tajemník). S tímto záměrem přišel nový ministr Miloslav Ludvík. Vláda přitom systemizaci míst pro rok 2017 schválila na svém zasedání 21. září. Postup, kdy mají být provedeny další změny systemizace necelý měsíc před koncem roku, neodpovídá služebnímu předpisu, který si stanovil sám náměstek ministerstva vnitra pro státní službu. To může nahrávat náměstkyním, které přijdou o svůj post a již avizovaly, že chtějí tento postup napadnout u soudu. Vláda dnes nakonec návrh na změny na ministerstvu zdravotnictví odložila, ministr Ludvík je musí podrobněji zdůvodnit (viz zpráva zde).  

 

V materiálu, který má Zdravotnický deník k dispozici, se doslova uvádí: „Navrhuje se zrušení dvou míst představeného v 16. platové třídě (náměstek pro řízení sekce) a současně zřízení 2 služebních míst zaměstnanců, kteří nejsou představenými v 15. platové třídě.“ Převedeno do laické řeči od 1. ledna by přišly o své posty náměstkyně pro strategii Lenka Ptáčková Melicharová a náměstkyně pro majetkové a mezinárodní věci Lenka Taie Kolaříková.

Dále má dojít ke zrušení místa vedoucího oddělení zadávání veřejných zakázek (vznikne ale nové, nikoliv však vedoucí, místo ve 14. platové třídě) a zrušení dvou míst vedoucího oddělení koncepcí zdravotní péče a oddělení strategické projektové kanceláře (vzniknou dvě nová místa opět ve 13. platové třídě).

Polepší si lidé, kteří pracují pod státním tajemníkem MZ Ivo Benedou. V materiálu se navrhuje navýšit 13. platovou třídu na 14. u dvou služebních míst – vedoucího oddělení kancelář státního tajemníka a vedoucího oddělení osobního a mzdového. Platová třída z 12. na 13. se zvýší i na služebním místě v sekci strategií. Změny jsou vůči státnímu rozpočtu neutrální.

Jak uvádí zákon o státní službě „systemizaci schvaluje vláda na následující kalendářní rok“. Pokud se jí to nepovede do konce prosince, pak nadále platí původní systemizace. Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký (tzv. superúředník) vydal služební předpis, v němž upravuje podrobnosti. Například v něm uvádí dvě podmínky: první říká, že ministerstva nemohou navrhovat změny systemizace míst v období od 1. října do konce roku a druhá, že změny musejí navrhovat 30 dní před účinností systemizace. V případě náměstkovských míst na ministerstvu zdravotnictví došlo k porušení první podmínky a je otázkou, zda se podařilo skutečně včas naplnit i podmínku druhou. Připomeňme, že nový ministr, který si přál tuto změnu – Miloslav Ludvík – a předkládá jí prostřednictvím státního tajemníka MZ, nastoupil do funkce 30. listopadu. Vláda ostatně již systemizaci pro příští rok schválila, a to 21. září 2016. Podle právníků oslovených Zdravotnickým deníkem tak může zvolený postup změny systemizace narazit právě na znění zmíněného služebního předpisu. Bylo by paradoxní, že by ho porušil sám k jeho autor, tedy J. Postránecký. Problém by pak nastal v okamžiku, kdyby odvoláním ohrožené náměstkyně chtěly zpochybnit postup zvolený ministerstvem zdravotnictví a náměstkem ministra vnitra u soudu. Obě již takové úvahy avizovaly v médiích.

Tomáš Cikrt

 

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 26. října 2015,

kterým se stanoví pravidla pro provádění změn a úprav systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury ve služebním úřadu

(výňatek)

Čl. 3 Postup při změně systemizace

(1) Návrhy na změnu systemizace nelze předkládat v období od 1. října do 31. prosince, kdy jsou připravovány a projednávány návrhy systemizace s účinností od 1. ledna následujícího kalendářního roku, s výjimkou změny vyplývající z právního předpisu o změně působnosti služebního úřadu.

(2) Návrh na změnu systemizace předkládá Ministerstvu vnitra a současně Ministerstvu financí služební orgán prostřednictvím příslušného ústředního správního úřadu.

(3) Změnu systemizace lze provést s účinností od 1. dne kalendářního měsíce, pokud vláda nerozhodne usnesením jinak. Návrh na změnu systemizace předkládá služební orgán postupem dle odstavce 2 nejméně 30 kalendářních dní před navrhovaným datem účinnosti změny systemizace prostřednictvím datových sch