Akcie firmy Homolka Premium Care byly prodány společnosti EUC, která vyhrála výběrové řízení

Ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva likviduje dceřiné společnosti tak, jak to schválila vláda 7. července 2017. Foto: Tomáš Cikrt

Akciová společnost Homolka Premium Care má čtvrtka nového majitele – společnost EUC, a. s., která nabídla ve výběrovém řízení nejvyšší cenu a zvítězila. Řízení vypsala likvidátorka dceřiných společností Nemocnice Na Homolce. Společnost byla prodána za 50,5 miliónu korun.

 

Prodej akcií Homolka Premium Care, a. s., je součástí likvidace Holte, s. r. o., – v likvidaci, dceřiné společnosti Nemocnice Na Homolce. Na základě znaleckého posudku a ekonomických a právních analýz byla – podle tiskové mluvčí Nemocnice Na Homolce Martiny Dostálové  – vybrána právně nezávadná, transparentní a ekonomicky nejvýhodnější varianta převodu akcií na třetí osobu, a to formou výběrového řízení.

Homolka Premium Care, a. s., je poskytovatelem zdravotních služeb, využívajícím profesionálního zázemí Nemocnice Na Homolce a jejích špičkových lékařských odborníků. Do dnešní doby byla součástí koncernu likvidovaných dceřiných společností – byla navázaná na dceřinou společnost Holte, s. r. o. Pacientům nabízí zejména individuální programy lékařské a preventivní péče.

„Finanční prostředky, které nemocnice po prodeji akcií získá ve formě likvidačního zůstatku, chceme použít převážně na obnovu zdravotní techniky. Se společností Homolka Premium Care, a. s., jsme v roce 2015 uzavřeli osmiletou smlouvu, která je právně závazná i pro nového vlastníka, což bylo součástí podmínek prodeje. Tato smlouva nám zaručuje výhodnou spolupráci a stanovuje přesně definované podmínky spolupráce. Z pohledu klientů Homolka Premium Care, a. s., se převodem akcií na třetí osobu nic nezmění,“ říká ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva.

Postup Nemocnice Na Homolce je v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, které uložilo řediteli Olivovi všechny dceřiné společnosti zlikvidovat. Zvolená varianta převodu na třetí osobu formou prodeje akcií je pro nemocnici nejen legislativně a ekonomicky nejvhodnější, ale vzhledem k zadání ministra zdravotnictví jediná možná. Likvidace všech dceřiných společností Nemocnice Na Homolce byla schválena vládou ČR 7. července 2016.

-TZ, red-