V čem se očkování v dnešní Slovenské republice odlišuje od nacistických zvěrstev? Ptá se fašista Marián Kotleba a odpůrci očkování nadšeně přikyvují. Byla by to jenom legrační absurdita, kdyby jeho strana neseděla v parlamentu a kdyby antivax hnutí po celém světě nebylo stále více spjato s politikou. Foto: Koláž ZD

Očkování je nacistické zvěrstvo, tvrdí fašista Marian Kotleba a jeho poslanci. Požadují změnu zákona

Příčina autismu i rakoviny mozku, velký byznys farmaceutických firem, neslučitelné s křesťanskou vírou, to jsou jen některé z argumentů krajně pravicové Kotleba – Ľudové strany Naše Slovensko, proč by se „měly vytvořit podmínky pro svobodné rozhodování občanů o očkování“. Marian Kotleba, předseda strany, která mimo jiné „bojuje“ proti uprchlíkům, Romům, EU, NATO či údajnému židovskému spiknutí, se tak stal pro slovenské odpůrce očkování kladným hrdinou. S pravicovými extremisty přitom našli společnou řeč už před několika lety.

Odpůrce očkování spojuje s krajní pravicí mnohem víc, než se na první pohled zdá. Milují konspirační teorie, snadno podléhají „alternativním faktům“ a potřebují všemocného nepřítele ovládajícího skrze nevyčerpatelný balík peněz celý svět. Hrstka odvážných ale stále odolává a hájí „pravdu“. Příkladem je současné Slovensko, kde sílí toto poněkud bizarní spojenectví. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko se snaží prosadit změnu zákona upravujícího očkovací systém v zemi a jako argumenty používá celou řadu spikleneckých teorií o očkování. Podle předsedy strany Mariana Kotleby stát nemůže rodiče nutit k tomu, aby do dítěte „píchali jakoukoliv chemikálii“. Proto je podle něj nutné, aby bylo na Slovensku zrušeno nyní povinné očkování a bylo pouze na rodičích, zda se rozhodnou své děti nechat očkovat či nikoli. V praxi tak prosazuje požadavek odpůrců očkování, kteří by se pak mohli vakcinaci svých dětí vyhnout, aniž by jim hrozil jakýkoliv postih. Není to přitom poprvé, kdy Kotleba sbírá politické body právě u nich a naopak, kdy skrze něj získávají antivax více veřejného prostoru. Zrušení povinného očkování měla strana jako jeden z bodů volebního programu před parlamentními volbami v roce 2016.

„Antivax hnutí už déle podporuje Kotlebu a mnozí Kotlebovci dávno sdílejí různé konspirace, antivax a šarlatánství nevyjímaje,“ popisuje Ján Levoslav Benčík, blogger, který analyzuje vyjádření extrémistů na internetu a dlouhodobě sleduje krajně pravicovou scénu na Slovensku. Za jeho činnost jej ocenil i prezident země Andrej Kiska. Současně však často čelí výhrůžkám ze strany extrémistů, včetně výhružek smrtí. Většina lidí, kteří od roku 2012 chodila na různé demonstrace a protesty „proti systému“ a současně konspirátorů, podle něj podporují Kotlebu, protože věří, že pouze on je schopen na Slovensku všechno změnit. „Je otázkou, kolik z autentických odpůrců očkování je zároveň pravicovými extremisty. Někteří z nich zřejmě nejsou náckové, ale vidí naději, že Kotleba prosadí jejich myšlenky, a proto jej podporují. To ostatní asi dokáží vytěsnit a namlouvají si, že Kotleba není žádný fašista, ale jen chlap, který tu konečně udělá pořádek,“ dodává. Podle něj není ani jednoznačné, zda sám Kotleba je autentickým odpůrcem očkování, či jen toto téma zneužívá, aby získal podporu určité skupiny lidí.

Očkování může i za rakovinu plic

Na Slovensku obdobně jako v Česku jsou plošně očkovány děti proti deseti infekčním chorobám. Vakcinace je povinná, pokud u dítěte nejsou závažné zdravotní důvody, proč očkováno být nemůže. Pokud se rodiče rozhodnou neočkovat, vystavují se možnému postihu v podobě pokut. Právě to chce krajně pravicové Naše Slovensko zrušit předloženým zákonem, jehož „cieľom je vytvoriť podmienky pre slobodné rozhodovanie sa občanov Slovenskej republiky o podstúpení lekárskeho zákroku – očkovania. Očkovanie sa u nás vykonáva masovo aj na najmenších deťoch, pričom so sebou prináša značné zdravotné riziká a súčasne je vykonávané v drvivej väčšine prípadov na zdravých ľuďoch, len ako prevencia – keď nie je bezprostredne ohrozený ich život a zdravie“.

Důvodová zpráva k návrhu zákona se přitom odvolává na „odbornou literaturu“, jejíž autory jsou například známí čeští šiřitelé bludů o očkování lékařka Ludmila Eleková či profesorka Anna Strunecká. „Očkovanie spôsobuje alebo je spúšťačom takých chorôb a poškodení zdravia, ako je: autizmus, detská cukrovka, meningitída, rakovina mozgu, rakovina centrálneho nervového systému, rakovina kostí, rakovina lymfatického systému, rakovina pľúc, neurologické ochorenia, poškodenia mozgu a nervovej sústavy, epilepsia, poruchy štítnej žľazy, skleróza, poruchy správania a pozornosti, alergie, poruchy imunity, dyslexia alebo astma,“ stojí mimo jiné ve zprávě, pod kterou je podepsaná také poslankyně a členka výboru pro zdravotnictví, lékařka Natálie Grausová. Předkladatelé zákona dále tvrdí, že očkování s sebou přináší celou řadu závažných rizik pro život a zdraví lidí či že neočkované děti jsou zdravější. Nechybí ani další tvrzení: „Neexistuje žiadny dôkaz, že zavedenie vakcinačných programov malo zásadný vplyv na pokles infekčných chorôb.“ „Očkovanie nie je opodstatnené, pretože veľká časť chorôb sa už u nás nevyskytuje alebo nepredstavuje závažné riziko pre populáciu.“ „Očkovanie niektorými vakcínami je nezlučiteľné s kresťanskou vierou.“ Překládají tak k návrhu zákona konspirační teorie o očkovaní, které se běžně šíří v „alternativních“ mediích. Mimochodem, právě tato strana šla do voleb s tím, že „zavede jasná pravidla na kontrolu obsahu médií“.

Krajně pravicová strana, která má mimo jiné ve svém politickém programu „tvrdý zásah proti cikánskému teroru“, podporu „tradičních národních a křesťanských hodnot“ a „vyhoštění všech migrantů“, svůj zákon zdůvodňuje poněkud překvapivě odkazem na nacistické zločiny. Právě ty jsou podle ní očkování podobné: „Súčasná legislatíva o povinnom očkovaní nápadne pripomína neľudské experimenty nacistických zločincov. Vykonávanie nebezpečných lekárskych zákrokov na ľuďoch bez ich dobrovoľného súhlasu bolo bežnou praxou nacistického zločinca dr. Josefa Mengeleho počas jeho pôsobenia v koncentračnom tábore Osvienčim. Svoje neľudské pokusy, ktoré podľa jeho slov konal ‚v záujme vedy‘, páchal aj na najmenších deťoch, a to dokonca za finančnej účasti niektorých významných farmaceutických firiem… … V čom sa očkovanie v dnešnej Slovenskej republike odlišuje od týchto nacistických zverstiev? Rovnako ako ich úkony aj očkovanie je dnes občanom nanútené bez ich súhlasu.“

Konspirační teorie jako součást programu strany

Politické uskupení Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko má ve stopadesátičlenné Národní radě čtrnáct poslanců a poslankyň. S odpůrci očkování je spojují také společní nepřátelé, s čímž mají osobní zkušenost členové slovensko-české skupiny lékařů a vědců Lovci šarlatánov. „Od doby, co jsme vznikli, pozoruji, že velká část alternativně smýšlejících lidí má jisté společné rysy. Nesnášejí USA, EU, jsou proti vědě, očkování, onkologické léčbě a mají podobné argumenty typu ‚kdo tě platí‘. Absolutně mě nepřekvapuje, že populistický Kotleba hledá voliče i v těchto kruzích. Z jistého úhlu pohledu to byl velmi dobrý tah,“ shrnuje jeden z lovců Kamil Knorovský. Podle něj by se slovenští odpůrci očkování „spřáhli i s ďáblem“, aby získali větší část veřejného prostoru.

Mimochodem Kotlebovci mají ve svém programu i toto: „Nechceme mať degenerovanú spoločnosť, ktorá sa ľahko ovláda tými, čo chcú vládnuť svetu.“ Jinými slovy se snaží vymezit vůči těm, kteří údajně tahají za nitky světového dění, což použili i při předložení zákona o očkování, když tvrdí, že očkování je velký byznys farmaceutických firem: „Výroba a predaj vakcín, rovnako ako mnohých iných lekárskych preparátov, prináša ohromné zisky farmaceutickým spoločnostiam. Práve z tohto dôvodu majú záujem o udržanie vakcinačných programov, bez ohľadu na ich bezpečnosť alebo účinnosť. Preto poskytujú úplatky vedcom, lekárom aj úradníkom zo štátnych orgánov verejného zdravotníctva tak, aby zaujímali k očkovaniu pozitívny postoj alebo aby zamlčiavali možné zdravotné riziká, ktoré sú s ním spojené.“ Strana tak podobně jako odpůrci očkování věří ve spiknutí farmaceutického průmyslu, které vede k „utajování skutečné pravdy“ o vakcinaci. Podle Knorovského si tak poslanci a poslankyně vytváří vlastní „alternativní fakta“. „Jakýkoliv zásah ideologie do přírodovědeckých a medicínských témat je nepřípustný. Nikdo bez jakékoliv odborné kvalifikace a bez skutečných důkazů nemůže tvrdit, že plošné očkování je něco, co je třeba zrušit. V současnosti tvrdit, že očkování má rizika převyšující jeho benefity je čistá ignorance a populismus,“ dodává.

Žádné překvapení, fašista se bez konspirací neobejde

Spojenectví mezi slovenskými odpůrci očkování a Kotlebovci nijak nepřekvapuje Leoše Kyšu, předsedu Českého klubu skeptiků Sisyfos, který se dlouhodobě věnuje také oblasti konspiračních teorií. „Myšlenky, že zde existuje židovská nadvláda, tajné plány na ovládnutí světa či tajemné spolky mocných, nejsou ničím novým. Konspirační myšlení je extrémním politickým proudům vlastní a odpor k očkování je postaven právě na konspiračních teoriích. Proto dává smysl, že Kotleba má mezi odpůrci očkování své příznivce a současně oni na jeho volání rádi slyší,“ přibližuje Kyša s tím, že příklon krajní pravici ke konspiračním teoriím je dán historicky. „Šíření konspiračních teorií patří k dobré tradici krajní pravice. Fašismus a konspirační teorie jsou spojenými nádobami. Jen těžko může existovat fašista bez konspiračního myšlení, a právě k slovenské extrémní pravici historicky patří přesvědčení, že mocní jdou proti nám a my náš lid svými zásahy ochráníme,“ dodává. Podle něj by bylo naopak velmi překvapivé, kdyby Kotlebovi příznivci horovali za očkování či by se hlasitě stavěli proti homeopatii.

Konspirační myšlení a jeho zkratkovitost se v souvislosti s očkováním na Slovensku objevily už krátce po skončení druhé světové války. Tehdy se fáma o očkování stala záminkou k pogromu na Židy v Topočanech. Ve městě, do kterého se vraceli Židé z koncentračních táborů, panovala značně napjatá atmosféra a mezi lidmi se šířily nejrůznější pomluvy a mýty. Jako rozbuška pak zapůsobilo tvrzení, že v klášterní škole očkuje židovský lékař křesťanské děti otrávenou očkovací látkou. „Situace se stávala stále dramatičtější. Již nikdo nedokázal zmanipulovanému davu, do kterého přibylo i několik mužů, zabránit, aby nezačal konat dílo ‚pomsty‘. Lidé vtrhli do školy, nenechali si nic vysvětlit ředitelkou, která chtěla ochotně ukázat dokumenty k pravidelnému lékařskému očkování. Dav chtěl jen jedno, a to vstoupit do třídy, kde očkování probíhalo, chtěl ‚spravedlnost‘ a konec ‚ohrožování‘ vlastních dětí. Vždyť zřetelně slyšeli, jak děti pláčou, určitě v bolestech omdlévají a následně umírají. Židovské spiknutí je tady a je křesťanskou povinností se bránit! To byla poslední kapka. Pogrom začal,“ popisuje historik Milan Hes ve svém článku Příběh poválečného násilí: Topoľčanský protižidovský pogrom 24. září 1945, který byl publikován na portálu Manipulátoři.cz. První obětí se stal samotný lékař Karol Berger, který očkování žaček druhé třídy prováděl. „Po vulgárních nadávkách a obviněních ho vyhnali ze školy ven na ulici. Vzápětí ho dva mladí muži začali surově bít. Násilí se jako povodeň rozlilo bleskurychle po celém městě. Časy antisemitského Slovenského štátu se ‚vrátily‘ a především starší Židé se obávali, že transporty jsou tu zpět. Znovu šlo Židům o holý život. Jak konstatovala později jedna z postižených osob tehdejšího násilí: ‚Musím znovu takéto niečo prežiť? Ja, ktorá som prežila Auschwitz, to peklo strašné? To není možné!‘ Bylo to však možné, bohužel se nejednalo jen o strašlivý sen, ale o skutečnost,“ konstatuje historik.

Ludmila Hamplová