Zatím žádná revoluce, říká o převelení KSRZIS pod ÚZIS ředitel ústavu Ladislav Dušek

"Rozhodně nechci někomu narušovat běžící práci, proto jsme v tuto chvíli pro KSRZIS vytvořili odbor ÚZIS a pracovníci mohou beze změny pokračovat v činnosti, vedením daného odboru je pověřen bývalý pan ředitel KSRZIS," vysvětlil Zdravotnickému deníku aktuální situaci ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Foto: Tomáš Cikrt

 

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) jako organizační složka státu s koncem letošního ledna zaniklo a od 1. února přebírá jeho práva a závazky Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). O změně, která proběhla v tichosti bez zájmu médií, se v odborných kruzích hovořilo již dva roky s tím, že by měla sjednotit provoz a správu Národního zdravotnického informačního systému. Pozitivně jí vnímá i ředitel ÚZIS docent Ladislav Dušek, který zatím KSRZIS ustanovil jako samostatný odbor a od vedení ministerstva zdravotnictví dostal 30 dní na to, aby mu předložil koncept konečné podoby začlenění bývalého střediska do ústavu. „Pro tuto chvíli nikde nepodnikám žádnou revoluci,“ zdůraznil v rozhovoru pro Zdravotnický deník docent Dušek.

 

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) bylo organizační složkou státu v přímé řídící působnosti ministerstva zdravotnictví. Vzniklo v roce 2004, aby zajišťovalo zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů. Zpracovávalo tři oblasti zdravotnických registrů: Národní zdravotnické registry, Registry hygienické služby a Specializované zdravotnické informační systémy. Na základě zákona 219/2000, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vydalo ministerstvo zdravotnictví Opatření o zrušení organizační složky státu, jímž KSRZIS  zrušilo.

Osud Chrousta i Shimy nejistý

Další osud dosavadního ředitele KSRZIS Daniela Chrousta je nejasný, prozatím vede odbor vytvořený v ÚZIS (viz dále v rozhovoru s doc. Duškem). Chroust v roce 2014 nahradil ve funkci ředitele  KSRZIS Farese Shimu, který byl tenkrát současně ředitelem odboru informatiky na ministerstvu zdravotnictví. Ve funkci na ministerstvu pak Shima pokračoval dál až do dneška, ale i jeho další osud zatím není jistý. Jak ověřil Zdravotnický deník, aktuálně proběhl na Shimovo místo konkurs. „Ve výběrovém řízení uspěli všichni přihlášení žadatelé, nicméně ke jmenování ředitele informatiky prozatím nedošlo. K dnešnímu dni je tedy ředitelem tohoto odboru Ing. Fares Shima,“ odpověděla nám na přímou otázku, zda už je vybrán nový ředitel a zda uspěl ten dosavadní, mluvčí ministra zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Dušek: Další změny přijdou, systémy auditujeme

Na zdánlivě překvapivý konec KSRZIS a jeho začlenění do ÚZIS jsme se zeptali přímo docenta Ladislava Duška.

Co bylo důvodem náhlého zrušení KSRZIS a převedení jeho činností pod ÚZIS? 

KSRZIS nebyl de facto zrušen, rozhodnutím ministra zdravotnictví byl spojen jak organizační složka s ÚZIS s tím, že činnosti a závazky zůstávají zachovány. Aspoň já jsem to tak pochopil, nejde o zrušení v tom smyslu, že by zanikla i činnost. Také nešlo o rozhodnutí náhlé, o této organizační změně se v různých variantách hovořilo již více než 2 roky, i když ne formou konferencí apod., takže rozumím tomu, že to zvenku může vypadat jako náhlé. Tak jak to bylo oznámeno mně, důvodem je optimalizace činnosti IT v resortu a příprava na nové normy týkající se kybernetické bezpečnosti. ÚZIS ČR byl vybrán proto, že je zákonným správcem naprosté většiny systémů, které KSRZIS provozoval.

Jaké výhody pro správu zdravotnických registrů bude tato změna mít (případné další výhody)? Přinese ušetření finančních prostředků?

O financích je nyní asi předčasné hovořit, my jsme ve fázi interních auditů stavu. Nicméně zcela jistě sloučení obou organizací odstraní některé redundantní investiční požadavky. Nyní se mohu vyjádřit pouze z hlediska Národního zdravotnického informačního systému, který ÚZIS spravuje. Sjednocení správy a provozu je zde jednoznačnou výhodou z hlediska nákladů, personálu a hlavně z hlediska bezpečnosti. Ostatní systémy nyní auditujeme a budeme hledat optimální řešení zajištění jejich chodu.

Jakým způsobem bude KSRZIS do ÚZIS inkorporován, bude zásadně „překopán“ a v ÚZIS „rozpuštěn“, nebo bude samostatnou jednotkou jenom pod novou střechou? 

Mám úkol toto do 30 dnů předložit vedení MZ ČR jako zpracovaný koncept. Neumím tedy nyní odpovědět úplně konkrétně. Rozhodně nechci někomu narušovat běžící práci, proto jsme v tuto chvíli pro KSRZIS vytvořili odbor ÚZIS a pracovníci mohou beze změny pokračovat v činnosti, vedením daného odboru je pověřen bývalý pan ředitel KSRZIS. Ať již bude navržená koncepce jakákoli, bude maximálně respektovat potřebné a běžící agendy a úkoly. Konečné slovo zde ale nemohu mít já, koncepci dalšího vedení a organizační strukturu bude schvalovat vedení MZ ČR.

 Počítáte, že do ÚZIS přejdou všichni pracovníci KSRZIS, budou všichni dělat stejnou práci?

Toto se již stalo a všem pracovníkům KSRZIS bylo sděleno, že jejich zaměstnání pokračuje beze změny a budou-li oni chtít, tak my s nimi počítáme rozhodně. Samozřejmě v budoucnu mohou v náplni práce nastat určité změny, ale to je již normální vývoj pracoviště. Pro tuto chvíli nikde nepodnikám žádnou revoluci.

Jakou práci/funkci bude na ÚZIS vykonávat dosavadní ředitel KSRZIS, pokud s ním vůbec počítáte?

Již jsem odpověděl výše – pan ing. Chroust je vedoucím odboru, který je v rámci ÚZIS vytvořen převedením KSRZIS. Na jeho stávající pracovní smlouvě jsme tedy neměnili nic podstatného. Zcela jistě zde budeme dělat další změny – jako příklad bych uvedl např. sloučení help desků apod., tedy ten odbor se bude dále vyvíjet a měnit. O náplni další práce ing. Chrousta se spolu domlouváme, existují 1 – 2 odborné oblasti, kde by byl se svými znalostmi a zkušenostmi velmi užitečný a snad by ho to i zajímalo. Na dalším postupu se spolu průběžně domlouváme, konkrétnější informace jsme ale schopni poskytnout až na počátku března.

Tomáš Cikrt