Likvidace Obamacare by dramaticky změnila americké zdravotnictví

Situaci mnoha milionů Američané může výrazně ovlivnit zrušení pojistného programu Baracka Obamy, o které usiluje nový šéf Bílého domu Donald Trump. Foto: Wikipedia

Ve Spojených státech je dnes kolem 155 milionů Američanů pojištěno přes pojistné plány zaměstnavatelů, 70 milionů využívá program Medicaid pro sociálně slabé, 56 milionů je napojeno na pojištění Medicare určené seniorům a postiženým. Jejich situaci může výrazně ovlivnit zrušení pojistného programu dřívějšího prezidenta Baracka Obamy, o které usiluje nový šéf Bílého domu Donald Trump.

 

Dalších kolem 15 milionů Američanů využívá služeb armádních pojišťoven, 12 milionů nakoupilo zdravotní pojistku ve vládou subvencované online nabídce. Zhruba devět milionů amerických občanů si pořídilo zdravotní pojistku individuálně a šest milionů je zapojeno do studentských a menšinových programů. Osmadvacet milionů lidí žádnou pojistku nemá.

Celkový počet pojistných smluv převyšuje počet obyvatel USA, protože někteří Američané mají dvě i více zdravotních pojistek. Následují charakteristiky dvou diskutovaných pojistných plánů a soupis výhod a nevýhod Trumpova programu.

Obamův zákon o dosažitelné péči (ACA – Obamacare)

Smyslem Obamacare bylo zpřístupnit zdravotní pojištění co největšímu počtu Američanů, což se do značné míry i za cenu cenových výkyvů podařilo: za posledních šest let získalo k pojištění přístup nově 20 milionů lidí.

Obamacare ukládá zdravotním pojišťovnám, aby bezplatně zajišťovaly řadu základních služeb krytých z federálních zdrojů. Jde například o první pomoc, hospitalizaci, péči o těhotné a nově narozené, o psychicky nemocné a drogově závislé, rehabilitaci, laboratorní testy, zdravotnickou prevenci, pediatrickou péči a zubní a oční prohlídky dětí.

Obamův zákon přikazuje většině zaměstnavatelů zprostředkovat pojištění zaměstnancům, kteří jsou naopak povinni nabídku využít. Program Obamacare rozšířil okruh lidí, kteří mohou využívat pojistný plán Medicaid. Dosáhnout na něj mohou osoby, jejichž výdělek dosahuje nanejvýš 138 procent částky uznané za hranici chudoby, což je nyní 16.640 dolarů (asi 416.000 korun) ročně na jednu osobu.

Program vytvořil pobídkový systém s cílem pokrýt zdravotním pojištěním větší část populace. Výši státních subvencí ve formě daňových odpočtů odvozoval od výše příjmů. Program zabránil pojišťovnám, aby odepřely služby nemocným lidem, a umožňoval rodinám, aby do pojistného plánu dospělých zařadily i své děti, a to až do věku 26 let.

Trumpův zákon o americké zdravotní péči (AHCA)

Trumpův plán počítá se zrušením pojistné povinnosti a omezuje státní subvence. Daňové úlevy nebudou odvozeny od příjmu, ale od věku. Rozšíření programu Medicaid zavedené Obamou bude zrušeno, federální dotace jednotlivým státům unie se sníží. Přístup občanů k pojistným plánům soukromých společností bude snazší.

Nová reforma má vyřadit z federálního financování řadu základních zdravotních služeb, které Obamacare přikazovala pokrýt z federálních zdrojů (viz výše). Napříště má být financování této péče přeneseno na jednotlivé státy unie, jak tomu bylo před Obamacare.

Prodražit by se mělo pojištění seniorů: zatímco v rámci Obamacare mohlo být pojistné starších osob nanejvýš třikrát dražší než pojistné mladých, navržená reforma počítá až s pětinásobkem.

Zachována zůstane naproti tomu možnost sdruženého pojištění rodičů a dětí a zákaz odepřít pojištění kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

Vítězové

Schválení Trumpova programu podle amerických expertů z firmy Tax Policy Center zvýhodní díky větším daňovým úlevám střední a vyšší třídu. Užitek přinese výrobcům lékařské techniky a zdravotnických potřeb, protože ruší zdanění jejich výrobků. Totéž platí i o výrobcích léčiv, protože má být zrušeno zdanění léků na předpis. Zvýhodněni budou mladí lidé, protože budou méně dotovat násobně vyšší zdanění starších. Na reformě vydělají lidé bez pojištění, protože Obamacare tuto skupinu pokutovala. Stejná změna platí i pro firmy, které byly dosud trestány za to, že se nepostaraly o pojištění zaměstnanců. To Trumpův program ruší.

Poražení

Do roku 2026 bude naproti tomu v USA žít 24 milionů lidí, kteří na zdravotní pojištění nedosáhnou. Postiženi budou lidé ve věkové skupině 50 až 64 let, kteří budou platit vyšší poplatky a budou mít menší daňové zvýhodnění. Znevýhodněna bude nemajetná populace, protože osob, které budou moci využívat program Medicaid, bude do roku 2026 méně o 14 milionů. Rozpočtu se tím uleví o 840 miliard dolarů. Sociálně slabí zaměstnanci budou platit vyšší daně, protože jejich daňové zvýhodnění bude oproti Obamacare nižší. Na Trumpovu reformu doplatí organizace pro plánované rodičovství Planned Parenthood , která přijde o všechny federální subvence.

-čtk-