Nemocnice lákají mediky na brigády. Skloubit studium a směny ale zvládne jen málokdo

Brigádníci pracují pod dohledem maximálně za 12 tisíc korun. Ne každý na to má chuť a čas. Foto: Koláž ZD

Dokážete si přestavit mzdu 12 tisíc korun hrubého? I ve zdravotnictví pracuje řada lidí, sanitářů, ošetřovatelů, kteří tuto částku měsíc co měsíc najdou na výplatní pásce. Přesto je jejich práce nenahraditelná. A hlavně nedoceněná. Není proto divu, že se tato místa neobsazují snadno. Ostravské nemocnice využívají téměř sedmileté působení lékařské fakulty v krajském městě i existenci střední a vyšší odborné zdravotnické školy, a na placené brigády na tato místa přijímají i studenty. Nyní se přidala i městská nemocnice.

 

„Možnost placené brigády jsme doposud studentům nenabízeli. Studenti u nás vykonávají povinnou praxi v rámci své přípravy na budoucí povolání,“ vysvětluje mluvčí Městské nemocnice Ostrava David Račák a doplňuje, že nemocnice tak reaguje na poptávku z řad studentů, kteří mají zájem získat praxi v nemocničním prostředí již během svého studia. Sjednání brigády je podle něj podmíněno uzavřením dohody a vychází také z potřeb nemocnice a časových možností zájemců. Protože však jde o záležitost poměrně čerstvou, o možnost brigády na pozici sanitář se zatím zajímal pouze jeden student vyšší odborné školy. „Jelikož nesplňoval jednu z podmínek o délce studia, jsme domluveni, aby se ozval za půl roku, po ukončení druhého semestru. Je zařazen do evidence a počítáme s ním v budoucnu,“ doplnil Račák.

„Brigádníci pracují pod dohledem. Využívat je chceme na všech odděleních podle požadavků vedení jednotlivých primariátů. Počet zaměstnaných brigádníků není omezený. Brigády nenabízíme kvůli chybějícímu personálu – toto není důvod. Zdravotnický personál máme v současnosti saturován,“ vysvětluje Račák, jak chtějí případné brigádníky v nemocnici využívat. A výdělek? Ten vychází z platových tabulek. Maximálně možný je 12 tisíc korun při plném počtu odpracovaných hodin. „Jelikož mají studenti 18 let a více, mohou pracovat v podstatě ve všech směnných provozech,“ dodává.

Není to tak jednoduché

S brigádami pro studenty medicíny mají již své zkušenosti v ostravské fakultní nemocnici. A zájemců je jako šafránu. „Skloubit náročné studium medicíny s pravidelnými dvanáctihodinovými směnami na oddělení není jednoduché,“ vysvětluje mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Tomáš Oborný. V nemocnici nyní takto zaměstnávají na Gynekologicko-porodnické klinice pouze jednu studentku ostravské medicíny. „Je to náročná a fyzicky namáhavá činnost. Studenti pracují standardně jako pomocný ošetřovatelský personál. Pomáhají sestrám s hygienou, přinášením věcí, jídla, řeší fasování, prostě vše, čím je sestra zaúkoluje. A teď si vezměte, že ten člověk má jít po směně studovat. To nezvládne každý,“ říká Oborný. „Je to jiné, když jde někdo o víkendu na brigádu na dvě hodiny do baru, vydělá si a přes týden studuje. Špitál ale vyžaduje kontinuitu. Nejde proto, aby tam ten člověk jednou byl a jednou ne,“ dodává Oborný s tím, že je z těchto důvodů sám zvědavý, jak úspěšní v městské nemocnici budou.

Hlavně o prázdninách

Rovněž ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL nabízejí studentům možnost placené brigády na místa sanitářů a ošetřovatelů. „Ve Vítkovické nemocnici v Ostravě navíc také pro místo zdravotnického asistenta,“ podotkla Radka Miloševská, mluvčí skupiny AGEL.

„Studenti využívají této možnosti ve Vítkovické nemocnici především v době letních prázdnin, což nemocnice vítá, neboť je to doba, kdy stálí zaměstnanci nejčastěji čerpají dovolené. Brigádu je samozřejmě možné absolvovat i během školního roku. Termín a rozsah práce je vždy individuální na základě domluvy s každým studentem,“ doplňuje s tím, že se v nemocnicích snaží na místa sanitářů získat zaměstnance i jinou cestou. „Nemocnice Přerov bude v dubnu pořádat kurz pro sanitáře a jeho absolventům ihned nabídne práci.“ A v neposlední řadě nedostatek nižšího a středního zdravotnického personálu byl důvodem i pro zřízení AGEL Střední zdravotnické školy, která zahájí výuku letos v září. „Některé profese si totiž chceme vychovat sami. V nabízených oborech je například také obor zdravotnický asistent,“ doplnila Miloševská.

Nemůžeme si vybírat

Ošetřovatelé však nepůsobí pouze v nemocnicích. Potřeba jich je také v domovech pro seniory, nebo charitativních zařízeních, která se starají o nemocné, staré lidi či lidi bez domova… Jedním z nich je i Dům svatého Václava v Ostravě Michálkovicích, který provozuje ostravská Charita jako domov pokojného stáří pro seniory.

„Lidí je málo, nemůžeme si vybírat jako dříve,“ říká Marie Monsportová, vedoucí Domu svatého Václava. I přesto všechno se jim ale podle jejích slov zatím daří za přirozené úbytky – mateřské či důchody, náhradu na ošetřovatelská místa sehnat. O klienty se v domově starají dokonce i čtyři muži. Z celkových pětadvaceti zaměstnanců v přímé péči.

Co musí brigádníci splňovat

Kritéria jednotlivých pozic vychází ze zákona č. 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, konkrétně pak §36 a §42 zákona.

Na pozici SANITÁŘ se mohou hlásit absolventi:

> 3 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství a úspěšně vykonané zkoušky z ošetřovatelské péče v rámci tohoto studijního programu,

> 2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů nebo příslušného vzdělávacího programu na vyšší odborné zdravotnické škole,

> 3 ročníků denního studia nebo 4 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent.

Na pozici OŠETŘOVATEL absolventi:

> Nejméně 4 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu,

> 3 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole,

> 4 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole.

Zdroj: MNOF

-ova-