Čtvrtek, 6. května, 2021

Přísnější pravidla pro ochranu informačních a komunikačních systémů se dotknou i velkých nemocnic

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V poslanecké sněmovně leží návrh novely Zákona o kybernetické bezpečnosti, která je částečně vynucena nařízením EU (Směrnicí NIS), které musí jednotlivé členské státy tzv. transponovat (implementovat) do národní legislativy.  V tomto případě je za transpozici zodpovědný Národní bezpečnostní úřad (NBÚ).

Prezident ICT Unie a bývalý náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček k novele uvedl, že je podle IT odborníků dobře připravena a všechny sdružené firmy v unii očekávají, že bude co nejrychleji schválena, stejně jako vznik nového úřadu. „Musím říct, že připravenost této novely je na vysoké úrovni a rozsah je adekvátní rizikům, jež jsou známá. Pokud by úřad pro kybernetickou bezpečnost vznikl již od 1. 7. tak to bude pro nás znamenat předvídatelnost prostředí,“ uvedl před poslanci Zajíček.

V důvodové zprávě pro meziresortní připomínkové řízení je uvedeno, že nad rámec transpozice směrnice jsou v novele zahrnuty následující body:

– Regulace chemického průmyslu, který byl identifikován jakožto bílé místo kybernetické bezpečnosti ČR.

– Náležitosti smlouvy uzavírané mezi orgány a osobami uvedenými v § 3 písm. c) až g), které jsou orgány veřejné moci, s poskytovateli služeb cloud computingu. Smlouvy s dodavateli obecně totiž představují problematický aspekt při zajišťování kybernetické bezpečnosti, přičemž uvedený výčet má subjektům napomoci v dostatečném vymezení smluvních náležitostí.

– Možnost informovat veřejnost o probíhajícím incidentu byla rozšířena nad povinnosti stanovené směrnicí, a to pro provozovatele základní služby. – Navýšení horních hranic pro uložení pokut. “ Zcela mimo režim transpozice směrnice jsou pak zavedeny povinnosti pro některé skupiny subjektů podléhající zákonu o kybernetické bezpečnosti. Správci informačních a komunikačních systémů kritické informační infastruktury a správci významných informačních systémů budou mít nově uloženou informační povinnost vůči provozovatelům informačních systémů a vůči subjektům zajišťujícím přímé připojení uvedených informačních nebo komunikačních systémů do sítě elektronických komunikací,“ uvádí se v materiálu. Navíc bude upraven také zákon o svobodném přístupu k informacím tak, že nebude možno…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl, šéfredaktor Ekonomického deníku

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit