Vláda se chystá projednat novelu zákona o sociálních službách

Zákon provází množství připomínek. Spor se vede i o to, zda má být paliativní péče sociální službou anebo je to služba čistě jenom zdravotní. Foto: Flickr

Nejvyšší příspěvek na péči pro lidi, kteří se bez pomoci neobejdou, by se mohl příští rok zvýšit z 13.200 na 19.200 korun. Rodiče, jimž se narodí trojčata či čtyřčata, by mohli mít nárok na bezplatnou pečovatelku. Mezi sociální služby by se mohly zařadit paliativní péče a také klokánky a podobná zařízení. Počítá s tím novela o sociálních službách, kterou by měla dnes projednávat vláda. Návrh změn připravilo ministerstvo práce. Výhrady k němu má osm resortů, úřad vlády, polovina krajů, ombudsmanka i zaměstnavatelé.

 

Zákon o sociálních službách začal platit v roce 2007. Podle autorů novely už některá ustanovení neodpovídají potřebám a do praxe je potřeba zavést „aktuální požadavky“.

Podle návrhu by nejvážněji postižení či nemohoucí senioři mohli dostávat příspěvek na péči o 6000 vyšší, tedy 19.200 korun měsíčně. Pobírali by ho ale jen ti lidé, kteří by měli opatrování v domácím prostředí. Ministerstvo práce chce tak podpořit pečující rodiny i služby v terénu. Lidem v ústavech a domovech pro seniory by se částka nezměnila.

Klokánky a podobné domovy pro děti v nouzi by nově měly patřit mezi sociální služby, nyní spadají pod zákon o ochraně dětí. Fungovat by měly jako domovy na přechodnou dobu. Finance by dostávaly podle potřebnosti, o té by rozhodovaly kraje.

Rodiny po narození trojčat a vícerčat by mohly mít nárok na bezplatnou pečovatelskou službu. Hradila by se z dotace.

Seznam sociálních služeb by rozšířila nová paliativní služba pro nevyléčitelně nemocné a umírající. Zařadila by se na něj i pastorační služba či služby pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím. Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, kde pobývají třeba lidi s demencí, by se nově měly označovat jako domovy sociální péče.

Novela stanovuje také minimální sumu, která by se poskytovala na dotace na sociální služby. Podle ministerstva to zvýší jistotu financování a stabilitu systému. Změnit by se měla i pravidla registrací služeb. Do zařízení, kde by kontrola zjistila vážná pochybení a porušování práv klientů, by ministerstvo práce mohlo dosadit svého nuceného správce. Upravit se má i vzdělávání sociálních pracovníků.

Zvýšení příspěvku na péči by podle propočtů ministerstva práce mohlo ročně stát kolem 1,8 miliardy korun. Na zajištění agendy a na personál by bylo potřeba v příštích letech pak několik dalších miliard.

Zásadní připomínky má osm ministrů, úřad vlády, Praha a sedm krajů, ombudsmanka i zaměstnavatelé. Ministerstvu financí vadí růst výdajů. Ostatní mají výhrady k zařazení péče o ohrožené děti mezi sociální služby či k zavedení paliativní a pastorační služby.

-čtk-