Mistrovství magistraliter přípravy: studenti hradecké fakulty předvedli lékárenské umění

Magistraliter jsou léčivé přípravky, které lékárník připravuje dle receptu lékaře pro konkrétního pacienta. Studenti ukázali, že si umí poradit i se zadáním, které by nebylo jednoduché ani pro už vystudované lékárníky. Foto: David Suchánek

Jedenáct studentů 4. a 5. ročníku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové mělo možnost změřit své schopnosti ve farmaceutické technologii v Mistrovství magistraliter přípravy, které se konalo ve středu 12. dubna na tamější Katedře farmaceutické technologie. Soutěž byla pořádána Spolkem českých studentů farmacie, partnerem soutěže byla společnost Fagron. Zadáním bylo připravit čípky a pastu dle níže uvedených receptur.

 

Studenti tak byli postaveni před otázku, jak zapracovat ichtamol do čípkového základu nebo dehet (Pix lithantracis) do pasty, což není nic jednoduchého ani pro lékárníky s praxí. Čtvrťáci měli tu výhodu, že přípravu momentálně probírají v rámci praktik a seminářů, páťáci zase mohli využít svých zkušeností získaných na povinné šestiměsíční praxi v lékárně. Obě receptury byly doplněny dotazy, které měly za úkol prověřit teoretickou připravenost soutěžících.

V průběhu soutěže bylo v laboratořích nezvyklé ticho, což během výuky není běžné. Světla zářivek v laboratořích doplňovalo červené světlo infračervených lamp, které studentům pomáhalo natavit čípkový základ, což je velice citlivá záležitost, protože může vyústit v přetavení základu a znehodnocení celé přípravy. S postupujícím časem se atmosféra však uvolnila a studenti mezi sebou vtipkovali o svých výkonech a po odevzdání přípravků nad kávou a čajem rozebírali, jaký postup byl správný.

Nakonec se všichni dočkali výsledků, historicky první Mistryní magistraliter přípravy se stala Barbora Harmáčková ze 4. ročníku, 2. místo obsadila Veronika Skalická z 5. ročníku a trojici vítězů doplnila Martina Junková z 5. ročníku.

Stupně vítězů.

Věříme, že jsme položili základ tradiční akce, která studentům rozšiřuje obzory v disciplíně, v níž mají farmaceuti jedinečné a nenahraditelné postavení, tedy individuální přípravě léčivých přípravků.

Autor textu a fotografií: David Suchánek

 

Výhody magistraliter přípravy v moderní době (převzato z Fagron.cz):

Léčba na míru

Lékař může předepsat terapeutickou léčbu na specifické zdravotní problémy nebo konkrétního pacienta.

Jistota pro pacienta

Díky individuální přípravě léčiv je pacientovi zajištěna "léčba na míru" jeho zdravotního problému.

Medikamentózní léčba vzácných onemocnění

Potřeby pacientů se vzácnými onemocněními se ne vždy setkávají se standardní léčbou.

Podpůrná péče

Individuální příprava mnoha různých lékových forem je zásadní pro paliativní péči nevyléčitelně nemocných.

Kombinovaná léčba

Správně zvolená kombinace účinných látek léčivých přípravků může v mnoha případech zčásti nebo plně nahradit medikamentózní léčbu se stejným nebo i lepším výsledkem na zdraví pacienta.

Řešení při nedostatku registrovaných léků

U komerčně vyráběných léků může dojít k výpadku. V mnoha případech je magistraliter příprava léčiv jediným řešením k překlenutí tohoto období.

Flexibilita dávkování

Ne vždy odpovídá lék potřebám pacienta. Často je nutné změnit sílu léku. Individuální příprava léčiv tuto možnost zajišťuje.

a v neposlední řadě...

 Socíálně-ekonomický přínos

Léčba na míru může mít za následek menší plýtvání s léky.