Platba za státní pojištěnce by se měla zvýšit, vláda zřejmě vydá nařízení

Stát odvádí zdravotní pojištění za téměř šest milionů lidí - za děti, nezaměstnané, studenty či důchodce. Na každého nyní měsíčně platí 920 korun, pro příští rok má tato částka nařízením vlády stoupnout na 969 korun. V dalších letech by pak měla být navyšována pravidelnou valorizací, zakotvenou v zákoně. Foto: koláž ZD

Stát by mohl od příštího roku za státní pojištěnce odvádět o 49 korun více než letos. Měsíční částka pojistného by se tak zvýšila na 969 korun. Celkové roční náklady na odvody by vzrostly zhruba o 3,5 miliardy korun. Návrh nařízení v pondělí projedná vláda. V dalších letech by měla valorizaci plateb zajistit novela zákona, kterou musí schválit Parlament.

 

Stát platí pojistné za zhruba 5,95 milionu lidí, mezi kterými jsou především děti, důchodci či nezaměstnaní. Vyměřovací základ pro tyto platby je nyní stanoven zákonem s tím, že vláda může tuto částku svým nařízením měnit. Výše pojistného činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Pro letošní rok dosahuje základ 6814 korun, měsíční platba za jednoho pojištěnce je

Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že letos stát vydá na platbách za státní pojištěnce 65,8 miliardy korun, příští rok by to mělo být 69,3 miliardy korun. Tyto platby tvoří necelou čtvrtinu z příjmů veřejného zdravotního pojištění, které by letos měly dosáhnout 276,59 miliardy korun. Výdaje by měly být asi o 23,5 milionu korun nižší.

Peníze, které stát pošle do systému navíc, by měly podle důvodové zprávy sloužit především k personální stabilizaci ve zdravotnictví. Vláda už dříve slíbila, že by se platy v nemocnicích měly v příštím roce zvednout o deset procent. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že příjmy systému se zvýší i díky meziročnímu růstu výběru pojistného od pracujících. Celkově by tak příjmy systému měly vzrůst o zhruba 12,8 miliardy korun.

Návrh je předkládán se dvěma rozpory. Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje výraznější růst odvodů za státní pojištěnce. Také podle Unie zaměstnavatelských svazů ČR je navrhované zvýšení nedostatečné a nepokryje všechny plánované nárůsty výdajů ve zdravotnictví.

-čtk-