Předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj vítá odhalování kartelových dohod

Předseda ÚOHS Petr Rafaj. Foto: archiv redakce

V loňském roce si pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže připomněli již čtvrtstoletí existence této instituce se sídlem v Brně. V souvislosti se zmíněným výročím předseda ÚOHS Petr Rafaj kromě jiného konstatoval, že mezi podnikateli či veřejnou správou nechybí povědomí o tom, jaké má antimonopolní úřad kompetence, jaká pravidla prosazuje, na co dohlíží. To je podle předsedy Rafaje velice podstatná skutečnost, která působí i preventivně, a do určité míry to úřadu usnadňuje činnost.

 

Pane předsedo, v blízké době uplynou již dva roky, kdy jste zahájil druhé funkční období v čele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jak hodnotíte tyto dva roky?

V posledních dvou letech jsme dosáhli značného posunu v oblastech, kde jsme pociťovali určité rezervy. Mám na mysli zejména nárůst počtu odhalených kartelových dohod a délku správních řízení ve veřejných zakázkách. Jsem rád, že i odborná veřejnost vnímá tento pokrok a na odborných konferencích a při obdobných příležitostech slyším poměrně často slova uznání.

Je obecně známo, že kartelové dohody, které se velmi nesnadno prokazují, patří k prioritám vašeho úřadu. Jak jste tedy na tomto poli úspěšní?

Odhalování zakázaných dohod je naší dlouhodobou prioritou. Od roku 2012 se zaměřujeme především na tzv. bid rigging, což jsou kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky. V posledních třech letech stabilně otevíráme okolo desíti kartelových řízení a vydáváme přibližně stejný počet rozhodnutí. Podotýkám, že tento počet je na hranici našich možností, neboť naše lidské zdroje jsou omezené a nároky na hmotněprávní i procesní stránku řízení ze strany správních soudů se neustále zvyšují. Významný je pro nás tak zejména institut narovnání, který nám umožňuje uzavřít případ rychle již v prvním stupni. Účastník řízení se při narovnání přizná ke spáchání protisoutěžního jednání a za to je mu sankce snížena o 20 procent. Jedná se o výhodný kompromis pro obě strany a nám se tímto způsobem daří ukončovat až 80 procent všech řízení. Nesmím však zapomenout na náš největší úspěch v oblasti potírání kartelů. Tím bylo potrestání stavebního kartelu, za který byly ve třech správních řízeních uloženy pokuty přesahující dvě miliardy korun.

Jak často využívají účastníci řízení zmíněný institut narovnání?

Narovnáním se v současné době daří Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ukončovat až osmdesát procent všech správních řízení.

Kristián Chalupa

Celý rozhovor, který se dotýká také zdravotnictví, je přístupný pro předplatitele Legislativního monitoru.