Profesor Vyzula: Terapeut čínské medicíny bude nelékařský obor, který oddělí zrno od plev

Nevěřím, že s negativním stanoviskem souhlasili ti, co byli lékařskou komorou jmenováni. Nevěřím tomu. Řada z nich jsou velmi rozumní, chytří a zkušení a nemyslím si, že by byli proti ochraně pacienta., " říká profesor Rostislav Vyzula o údajných výhradách k čínské medicíně. Foto: Tomáš Cikrt

Pozměňovací návrh k novele zákona o vzdělávání nelékařských profesí, jímž se zavádí nové obory „terapeuta tradiční čínské medicíny“ a „specialisty čínské medicíny“, vyvolal v odborné veřejnosti, zejména pak ze strany lékařské komory, bouřlivou odezvu. Nyní přinášíme pohled druhé strany, tedy autora návrhu profesora Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny, jenž s těmito odmítavými postoji nesouhlasí. „Považuji tyto názory za velmi krátkozraké, protože TCM (tradiční čínská medicína – pozn. redakce) u nás v republice je, provozuje ji řada lidí, o kterých nevíme nic z hlediska serióznosti, vzdělanosti. Já se snažím chránit naše lidi, pacienty, spotřebitele, aby když už hledají takové netradiční metody léčby svých problémů, nebyli zneužiti nějakými šmejdy,“ napsal nám prof. Vyzula a odpověděl na několik otázek.

 

Co bylo impulzem k podání vašeho pozměňovacího návrhu?

Impulzem bylo několik náhodně na sebe navazujících událostí: moje dlouholeté zkušenosti z onkologie a opakované setkání s onkology v USA, kteří mluvili o vhodnosti doplňkové léčby pomocí TCM, snaha o vytvoření kliniky TCM v Hradci, což mne vyděsilo, pokud se k tomu nějak legislativně nepostavíme a v neposlední řadě znalosti z literatury a později nedávného semináře ve Sněmovně, kdy jsem se seznámil se seriózním vědeckým přístupem a příklady seriózní TCM. Mimo jiné, většina významných onkologických pracovišť ve světě má oddělení TCM.

S kým jste návrh konzultoval? Z čeho jste při definici dvou nových oborů vycházel?

Hledal jsem reálnou možnost legislativního zakotvení a tak jsem se obrátil na ministerstvo zdravotnictví. Problematiku jsem prodiskutoval s legislativou a dohodli jsme se na stravitelné možnosti stanovení „terapeuta a specialisty TCM“. Probrali jsme možnosti délky vzdělání a možnosti způsobu průběhu vzdělání. Z toho pak vznikl pozměňovací návrh. Faktem je, že jsem již delší dobu promýšlel tuto možnost, aby byla stravitelná pro náš legislativní i edukční systém. Volba na nelékařský obor se mi jeví, z hlediska našeho kulturního zázemí tzv. západní medicíny, vhodná. To bych rád zdůraznil, že se nebude jednat o lékařský, ale o nelékařský obor.

Jak se díváte na odpor lékařské komory a některých svých kolegů z odborných společností, překvapil Vás?

Ano, odpor je velký a upřímně řečeno tomu nerozumím. Chci chránit naše lidi.  Chci oddělit tzv. zrno od plev, ale lékařská komora je proti. Ovšem lékařská komora je poslední dobou proti všemu rozumnému. Mne, jako navrhovatele se ani nezeptali na důvody, nedali mi možnost se vyjádřit, což považuji za pohrdání demokracií. Upřímně řečeno ani nevěřím, že s negativním stanoviskem souhlasili ti, co byli lékařskou komorou jmenováni. Nevěřím tomu. Řada z nich jsou velmi rozumní, chytří a zkušení a nemyslím si, že by byli proti ochraně pacienta. Herbální přípravky budou testovány SÚKLem a jiné nebudou povoleny. Dnes máme v různých lékárnách nebo nutričních prodejnách řadu přípravků TCM, ale zákazník vůbec netuší, co kupuje. Zda je to seriózní nebo šmejd. To mne opravdu rozčiluje, že z nás nějaký „chytrák“ dělá blázny. Uráží mne to, ale nemohu s tím dnes vůbec nic dělat.

Co říkáte argumentům odpůrců, zejména, že „návrh je nebezpečným průlomem, neboť legislativně přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a tím zvýhodňuje čínské léčitelství oproti jiným léčitelským metodám.“?

Pokud se týká argumentu tzv. nebezpečného průlomu, nebyl bych tak skeptický.  Jde přece o to oddělit šarlatánství od metod, které sice nejsou studovány na našich lékařských fakultách, ale které jsou někdy opravdu přínosem pro moderní medicínu. Vezměme si například fakt, že asi polovina všech léčivých přípravků pochází původně z herbálních přípravků a mnohé mají původ v TCM – patří sem známé antimalarikum, některá antivirotika, protizánětlivé léky, léky, které potencují účinek cytostatik atd. Těch příkladů je celá řada a jsou doložitelné z publikací.  Na semináři ve Sněmovně mi profesor Zheng (Yale University) sdělil informaci o našem profesorovi Holém, který svůj objev antivirotik odvodil od přípravků TCM. Nemám to potvrzené, ale pracuji s touto informací, abych ji potvrdil nebo vyvrátil. O akupunktuře je známo, že potencuje určité specifické oblasti mozku. Není přesně známo k čemu to vede, ale pacientům to pomáhá k analgetickému efektu. Průkaz proti placebu byl potvrzen, proti běžným analgetikům taky, i když se srovnatelnou účinností. Kdyby to aspoň odstranilo vedlejší účinky opiátů, tak to považuji za přínos analgetické léčby.

Jakým způsobem nyní návrh komunikujete, snažíte se pro něj získat podporu, jak vidíte šance na jeho schválení?

Výborem pro zdravotnictví návrh prošel. Ministerstvo je pro. Ještě musím přesvědčit některé své kolegy a kolegyně ve Sněmovně. Nepovažuji situaci za jednoduchou. Nepodceňuji ji, ale ochrana spotřebitele mne vede k tomu, abych dál pokračoval v argumentaci a diskusích.

-cik-