Bezprecedentní zásah politiky do odborné sféry. Tak lze označit snahu zčistajasna zákonem transformovat čínské léčitelství na dva nové obory. Foto: Koláž ZD/Pixabay

Terapeuty čínské medicíny mezi zdravotníky nechceme, píšou poslancům profesoři a komora

 „Vědecká rada České lékařské komory zásadně odmítá návrh na zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání ‚terapeuta tradiční čínské medicíny‘ a ‚specialisty čínské medicíny‘,“ píše ve svém dopise poslancům prezident komory Milan Kubek. Ke stanovisku připojilo svůj podpis také 14 profesorů a další lékařské kapacity – členové vědecké rady ČLK. Reagují tak na legislativní návrh, který sněmovně předložil profesor Rostislav Vyzula (ANO) a schválil Výbor pro zdravotnictví (psali jsme zde). Zdravotnický deník nenašel podobnou analogii, ani z dob komunismu, kdy by do české medicíny byly politicky nuceně inkorporovány obory, které u nás nemají žádnou historii, jsou v rozporu s vědeckým poznáním, vlastně není znám pořádně ani jejich obsah a neprošly vývojem jako jiné odbornosti, čili, že si nemusely své opodstatnění vydobýt v mnohaleté kritické expertní diskusi.

 

Terapeut tradiční čínské medicíny by měl mít podle Vyzulova návrhu buď tříleté bakalářské studium, anebo akreditovaný kvalifikační kurz pro zdravotnická povolání, jako je zdravotní sestra či farmaceutický asistent. Druhý „odborník“ – specialista tradiční čínské medicíny – by musel absolvovat přinejmenším pětileté magisterské studium.

„Vědecká rada ČLK považuje tzv. tradiční čínskou medicínu za pouhé léčitelství. Tento návrh je nebezpečným průlomem, neboť legislativně přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a tím zvýhodňuje čínské léčitelství oproti jiným léčitelským metodám. Vědecká rada ČLK trvá na stanovisku, že léčitelství, ať již vychází z jakýchkoliv tradic, není zdravotnickým povoláním,“ píše se ve stanovisku komory.

Mezi špičkami české medicíny, které zásadně nesouhlasí s návrhem na vznik nových „odborností“ terapeutů a specialistů čínského léčitelství je mj. předseda České lékařské společnosti JEP profesor Svačina i její místopředseda prof. Arenberger, ředitel Masarykova onkologického ústavu a senátor profesor Žaloudík, exministr zdravotnictví profesor Klener a celá řada dalších současných i bývalých předsedů odborných lékařských společností (seznam na konci článku). ,

„Dovoluji si Vás tímto požádat, abyste respektoval(a) negativní stanovisko profesní lékařské samosprávy podložené názorem výše uvedených předních odborníků, kteří zasedají v její vědecké radě, a nepodpořil(a) návrh na začleňování čínských léčitelů mezi zdravotnická povolání. Jde o velmi nebezpečný precedens,“ uzavírá komorový apel Milan Kubek..

 

Svým podpisem se ke stanovisku komory přihlásili:

 • prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.;
 • prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA;
 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.;
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.;
 • prim. MUDr. Martin Čihař;
 • doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.;
 • doc. MUDr. Václav Dostál;
 • prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.;
 • doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.;
 • prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.;
 • MUDr. Pavel Horák, CSc.,MBA;
 • MUDr. Věra Hořínová;
 • prof. MUDr. Michal Hrdlička CSc.;
 • prim. MUDr. Jaromír Cheníček;
 • MUDr. Anna Jedličková;
 • prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.;
 • doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.;
 • prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.;
 • doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.;
 • prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.;
 • prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA;
 • doc. MUDr. Ján Lešták, CSc.;
 • MUDr. Ota Mach;
 • prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.;
 • prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.;
 • doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.;
 • doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.;
 • MUDr. Jan Pajerek;
 • prim. MUDr. Karel Roztočil, CSc;
 • MUDr. Václav Runt;
 • MUDr. Zdeněk Schwarz;
 • MUDr. Zdeněk Slavík;
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.;
 • prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.;
 • MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA;
 • prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA;
 • prof. MUDr. Jaroslav Veselka, CSc.;
 • prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.;

-cik-