Zdravotní klauni vyrazili na Turné plné smíchu. Baví nejen děti, ale i seniory

„Pro děti je nemoc ve většině případů jen jakousi dočasnou zastávkou na ještě dlouhé cestě životem, ale senioři v domovech často tráví svůj podzim života bez radosti a bez zájmu okolí. Chceme jim tedy nejen ukázat, že někomu na nich stále záleží, ale i to, že s humorem je každý den hezčí,“ vysvětluje Kateřina Procházková, která se stará o komunikaci Zdravotních klaunů navenek. Foto_ Archiv

Proč nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných měly být jen místem, kde se člověk cítí osamělý a bojí se toho, co jej čeká? Smích léčí, ať už je vám pět nebo třeba osmdesát. A tak se profesionální Zdravotní klauni vydali na Turné plné smíchu. Během týdne od 24. do 27. dubna postupně rozvážejí radost a smích na dětská oddělení nemocnic ve Strakonicích, Klatovech, Novém Městě na Moravě, Opařanech a Brně, a na geriatrická oddělení nemocnic a LDN v Příbrami, Liberci a Brandýse nad Labem.  Stejně jako v loňském roce tak stovky dětí a seniorů zažijí veselé chvilky.

 

„Většinou v rámci turné navštěvujeme menší nemocnice, kde o nás děti ani jejich rodiče třeba ještě ani neslyšeli. Užívám si to jejich viditelné překvapení, po kterém přichází ta spontánní radost z našich legrácek, a věřím, že na nás budou pak ještě dlouho vzpomínat. Vlastně doufám, že my budeme to jediné, co si z nemocnice děti budou pamatovat,“ popisuje Zdeněk Grečár, tedy zdravotní klaun, který se proměňuje v doktora Bedřicha Vitamína. Zdravotní klauni se nevydávají jen za dětmi, ale také za seniory. „Právě na ně se těším nejvíc. Za mnohými z nich už z toho světa ‚venku‘ nikdo nechodí, a taková klaunská návštěva je pro ně zážitkem roku,“ dodává.

Celkem 86 Zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje 64 dětských oddělení nemocnic, 7 domovů pro seniory a jeden hospic. O klaunské návštěvy má však zájem přes 50 dalších zařízení, které organizace musí s ohledem na lidské a finanční kapacity odmítat. Po úspěchu loňského turné, kdy klauni navštívili 15 zařízení během jednoho týdne, se letos rozhodli akci zopakovat. „Narozeninové Turné plné smíchu přineslo tolik pozitivních reakcí a krásných zážitků, že jsme se rozhodli vyrazit na cestu znovu,“ popisuje Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka Zdravotního klauna. „Celou akci můžeme finančně zrealizovat také díky České televizi a jejím divákům, kteří Zdravotního klauna podpořili během Adventního koncertu. Na radosti dětí a seniorů se tak podílí velká spousta dobrých lidí. A na ty my máme nos,“ říká s úsměvem.

Návštěva Zdravotních klaunů v Nemocnici Strakonice.

Doktorka Naprdová a sestra Kotrlá

Dětské oddělení nemocnice ve Strakonicích bylo první zastávkou celého turné. Už ráno do budovy vstupovala energii nabitá pětice klaunů ve složení – sestra Laděna Sladěná, sestra Kulhavá, doktorka Naprdová, sestra Kotrlá a doktor Vitamín.

Během bezmála tří hodin klauni navštívili lůžkové oddělení i odborné ambulance. Tančilo se, zpívalo, hrálo na ukulele, a bublifuky měly co dělat, aby uspokojily každého zájemce o vlastnoručně chycenou mýdlovou bublinu. Největší zábavou však nakonec bylo hledání myší, které tam samozřejmě doopravdy nebyly. To ovšem nezastavilo rozesmáté děti v jejich hledání, ani nepřesvědčilo naoko vyděšenou Zdravotní klaunku, sestru Naprdovou, aby slezla z bezpečí vysoké židle zpátky na zem. Proč také, když i díky tomu v tu chvíli jediné přítomné dítko nemyslelo na svou nemoc, bolístku, či obavu z vyšetření!

V Centru péče o zrak zase úřadovali sestra Sladěná a doktor Vitamín, kteří si vzali do péče jednoho z čekajících tatínků a precizně se postarali, aby neměl dlouhou chvíli. „Jejich přítomnost zpříjemnila den nejen pacientům, ale i personálu. Budeme se těšit na další návštěvu“, říká spokojeně vrchní sestra oddělení, Jiřina Janochová, která celé dění s úsměvem sledovala.

Děti klauny milují, dokáží totiž rozveselit i jejich maminky.

Humor pro dříve narozené

Zdravotní klauni se v prvních letech fungování projektu věnovali primárně dětem. Postupem času však přišli s programem Humor pro dříve narozené, v rámci něhož navštěvují i seniory v domovech a hospicích. Nejen děti, o které se Zdravotní klauni starají především, potřebují potěšit. Vnést humor do míst, kde žijí senioři, kteří mnohdy žijí hned s několika onemocněními současně, je velmi důležité. „Pro děti je nemoc ve většině případů jen jakousi dočasnou zastávkou na ještě dlouhé cestě životem, ale senioři v domovech často tráví svůj podzim života bez radosti a bez zájmu okolí. Chceme jim tedy nejen ukázat, že někomu na nich stále záleží, ale i to, že s humorem je každý den hezčí,“ vysvětluje Kateřina Procházková, která se stará o komunikaci Zdravotních klaunů navenek.

Za dětmi chodí Zdravotní klauni do nemocnic na jakousi veselou vizitu v rolích legračních doktorů a sestřiček. U seniorů je to jiné, za nimi totiž chodí do jejich domovů, proto již bez funkcí a titulů, byť smyšlených. Největší snahou je vzbudit v seniorech vzpomínky na mládí, při kterých se vždy zasní, pookřejí, rozpovídají a je jim dobře. K tomuto účelu mají klauni speciální jména, kostýmy i rekvizity, které nesou stopy starých časů, tedy mládí seniorů. Záměrně s nimi rozehrávají i scénky, jako je výběr šatů na odpolední čaj, které přenesou seniory ve vzpomínkách o desítky let zpět, a zapojí je do hry.

I jednorázová návštěva, která proběhne v rámci Turné plné smíchu, má tak smysl. „Během loňského ročníku jsme navštívili pokoj pána po mozkové mrtvici, který se již týdny nehýbal, nemluvil, absolutně nekomunikoval se světem. Klauni, kteří věřili, že je přesto slyší, začali hrát píseň, o které jim přítomná rodina řekla, že je jeho oblíbená. Během této písničky se pán probral a začal si pobrukovat s nimi. Rodina tomu nemohla uvěřit. My ale v zázraky nebo alespoň v léčivou sílu humoru a radosti během nemoci, či stáří věříme, a proto během Turné navštívíme mimo jiné i ty geriatrické pacienty,“ shrnuje Procházková.

Ludmila Hamplová

Foto: Zdravotní klaun