Kontroverze v onkologii

V úvodu účastníci konference uctili minutou ticha památku zesnulého ředitele společnosti Multiscan MUDr. Jana Calty. Foto: Multiscan

 

Terapeutické postupy v léčbě karcinomu prsu, nádory trávicího traktu, budoucnost imunoterapie a otázky související s moderními technikami radioterapie nádorových onemocnění včetně výhod a nevýhod protonové léčby – to byla hlavní témata tradičních “Kontroverzí v onkologii“. Jeden z největších onkologických kongresů v České republice měl letos už svůj VII. ročník. Ve dnech 11. a 12. května 2017 přilákal do Dříteče u Pardubic mnoho významných českých i zahraničních lékařů.

 

Kontroverze v onkologii již tradičně pořádá společnost Multiscan i pod hlavičkou Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (dále KOC), je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP, koná se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky JEP.

„Jedná se o jednu z významných odborných onkologických konferencí, která si během prvních šesti ročníků vybudovala významné postavení a řada účastníků se k nám ráda vrací,“ konstatuje MUDr. Iveta Kolářová, náměstkyně pro klinickou a radiační onkologii. Během dvoudenní konference vystoupilo celkem 26 předních odborníků z komplexních onkologických center nejen z České republiky ale i významní hosté ze zahraničí.

Slavnostního zahájení se zúčastnili JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic a prof. Josef Fusek, děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, za VZP  ředitel její regionální pobočky Hradec Králové a Pardubice Ing. Michal Provazník, za pacientské organizace předsedkyně Klubu onkologicky nemocných Pardubice paní Alena Nováková, dále byl přítomen i ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. MUDr. Tomáš Gottvald. V úvodu účastníci konference uctili minutou ticha památku zesnulého ředitele společnosti Multiscan MUDr. Jana Calty.

“V úvodní přednášce se věnoval léčbě hepatocelulárního karcinomu MUDr. Tomáš Šálek, prezident Slovenské onkologické společnosti. V další sekci na téma Perspektivy české onkologie vystoupil ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. Žaloudík a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky doc. Dušek, “ říká doc. Vaňásek, přednosta KOC Pardubického kraje, který byl také odborným garantem této konference.

V pátek vystoupil se svojí přednáškou prof. Gal Markel z Izraele na téma v současné době vysoce aktuální – léčba imunoterapií u solidních nádorů. Sekci radioterapie v pátek uvedl přednáškou prof. Michael Brada z Liverpoolu, světová osobnost v radiační onkologii – o nadějích, dezinformacích a klinických důkazech protonové terapie, který v současné době nevidí v protonové léčbě větší výhody oproti léčbě fotony. Na podobné téma měli svá sdělení přednosta onkologického pracoviště z Hradce Králové prof. Petera, který závěrem řekl, že náklady na protony jsou v průměru 10x větší než na fotony a uvedl pouze několik vybraných diagnóz, které jsou vhodné k protonové léčbě i dle doporučení německých a anglických odborných společností, které kopíruje i doporučení české odborné společnosti radiační onkologie a přednosta radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu prof. Šlampa, který vidí budoucnost protonů spíše jako doplnění fotonové terapie, problémy protonů jsou v nejistotě při plánování a s jejich poměrem ceny a efektivity.

„Konference zahrnovala šest odborných tematických bloků. Celkový počet účastníků byl více než 200 onkologů, chirurgů, urologů a dalších odborností. Novinkou letošního ročníku bylo natáčení vybraných zajímavých přednášek na Youtube, které na vyžádání zpřístupníme odborné veřejnosti, aby si je mohli poslechnout i kolegové, kteří na náš kongres přijet nemohli“, uvádí MUDr. Vít Ulrych, lékař a tiskový mluvčí Onkologického centra Multiscan.

Na závěr prvního dne konference při společenském večeru vystoupila populární hudební skupina Jelen.

-TZ-