Novým děkanem Lékařské fakulty MU bude Martin Bareš

Masarykovu univerzitu v Brně nejspíš povede prorektor univerzity a zástupce přednosty pro vědu a výzkum I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny Martin Bareš. Foto: Muni. cz

Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně nejspíše povede Martin Bareš. Současného prorektora univerzity a zástupce přednosty pro vědu a výzkum I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny včera zvolil akademický senát fakulty, uvedla škola v tiskové zprávě.

 

Bareše musí do funkce ještě jmenovat rektor Mikuláš Bek. Fakultu pak povede od února 2018 po další čtyři roky. Na pozici děkana vystřídá Jiřího Mayera, který stál v čele fakulty po dvě funkční období a nemohl už znovu kandidovat.

Do vedení fakulty přichází Bareš v době, kdy se škola potýká s nedostatkem peněz. „Situace je nadále neudržitelná, protože bez navýšení finančních prostředků na výuku na lékařských fakultách nemůžeme nadále garantovat kvalitu výuky,“ uvedl Bareš.

Mezi jeho základní cíle ve vedení fakulty patří snížení počtu studentů připadajících na jednoho pedagoga a vybudování simulačního centra pro podporu praktické výuky medicínských oborů v bohunickém kampusu, na který získala univerzita peníze z evropských fondů.

Zaměřit se chce také na internacionalizaci výuky a získávání talentovaných studentů. Zlepšit hodlá vnější prezentaci fakulty a komunikaci se studenty i absolventy a soustředit se chce i na vztahy s fakultními nemocnicemi, které jsou klíčové pro praktickou výuku studentů lékařské fakulty.

-čtk-