Úterý, 5. července, 2022

Pojišťovna VZP má dobré výsledky, dostala pochvalu od správní rady mateřské VZP

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pojišťovna VZP si loni vedla nad očekávání dobře. Velké plány má přitom i pro letošní rok, kdy usiluje o další růst zisku. Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, dceřiné společnosti největší české zdravotní pojišťovny, včera projednala její správní rada. Samotná Všeobecná zdravotní pojišťovna si během prvních čtyř měsíců letošního roku vedla dle zdravotně-pojistného plánu, jemuž stoprocentně odpovídají reálné příjmy i výdaje.

 

„Správní rada VZP projednala zprávu o hospodaření PVZP, včetně údajů za letošní první čtvrtletí, kdy PVZP dosáhla velmi dobrých výsledků. To je o to cennější, že první čtvrtletí roku bývá pravidelně nejslabší. Řediteli Robertu Karešovi jsme za to poděkovali,“ řekl včera po zasedání správní rady její předseda Jiří Běhounek.

Jak si tedy Pojišťovna VZP vedla? Předepsané hrubé pojistné dosáhlo v roce 2016 rekordní výše 461 570 559 Kč, což je o 30 414 848 Kč více než v roce 2015. Předepsané pojistné tedy vzrostlo o sedm procent. „Jedná se o nejlepší hodnotu předepsaného pojistného od vzniku PVZP v roce 2004. Náklady na pojistná plnění dosáhly v roce 2016 celkové výše 128 549 898 Kč, což je o 8 121 481 Kč více než v roce 2015, je zde tedy nárůst o 6,74 procenta. Je třeba si ale uvědomit, že současně rostlo i předepsané pojistné. Rovněž stojí za zmínku, že podíl předepsaného pojistného a nákladů na pojistná plnění PVZP v roce 2016 činilo kvalitních 27,85 procent a svědčí o velmi dobrém řízení pojistného rizika a efektivním nastavení sazeb a úpisu,“ píše se ve zprávě o výsledcích hospodaření PVZP.

Pojišťovna tak ukončila hospodaření roku 2016 s výsledkem v objemu 13,6 milionu korun po zdanění. Obchodní plán byl přitom splněn, přičemž plánovaná hodnota před zdaněním byla překročena o více než čtyři procenta.

„Základní kapitál po navýšení činí nově 300 000 000 Kč. V roce 2004 začínala PVZP s hodnotou 60 milionů Kč. Za 13 let činnosti se tedy podařilo počáteční hodnotu zpětinásobit, přičemž jsou rovněž vypláceny dividendy. Od roku 2004 činí celkový objem vyplacených dividend 127 milionů Kč,“ stojí ve zprávě.

S optimismem vyhlíží pojišťovna i do tohoto roku. „Po letech poklesu, který byl způsoben zejména nepříznivou situací ve zdravotním pojištění cizinců, se podařilo klesající trend otočit a nasměrovat PVZP k růstu produkce a zisku,“ konstatuje zpráva, podle níž byly pro rok 2017 stanoveny dva základní cíle. Prvním je udržení růstu předepsaného pojistného a tvorba silného a stabilního pojistného kmene, druhým přeměna obchodních výsledků do růstu zisku. Dokument ovšem zároveň zdůrazňuje, že v pojišťovnictví obecně působí velká setrvačnost zejména díky tvorbě pojistně technických rezerv, což znamená, že růst produkce se do výsledku promítá postupně nikoli v absolutním objemu. Výši hospodářského výsledku přitom determinuje zejména předepsané pojistné, náklady na pojistná plnění, technické rezervy, zajištění, pořizovací náklady na pojistné smlouvy, správní režie a výsledek z investiční činnosti.

Co se týče předepsaného pojistného, na rok 2017 počítá obchodní plán s růstem produkce přibližně ve výši sedmi procent. „Cíl je to v porovnání s výsledky celkového trhu neživotního pojištění velmi ambiciózní a byl sestaven na základě očekávaných výsledků jednotlivých prodejních sítí. Celkové tržby jsou tak plánovány ve výši 498,1 milionu Kč. Tato hodnota je rovněž podložena výsledky z roku 2016. Zde byla plánována obdobná výše růstu. Tento cíl se v minulém roce podařilo splnit, přestože se zdál být zpočátku nereálný,“ doplňuje zpráva. Ta také podtrhuje význam investiční činnosti. „Technické rezervy musí být v každém okamžiku bezpečně pokryty aktivy. Bohužel situace na trhu není jednoduchá. Finanční instrumenty s nízkou mírou rizika (bankovní vklady a státní nebo bankovní dluhopisy) negenerují dnes žádný výnos a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měla situace na trhu změnit. Vhodnou alternativou jsou např. investice do nemovitostí. Tato oblast jako jediná z celkového finančního umístění generuje PVZP adekvátní výnosy.“

Výsledek hospodaření pro rok 2017 je naplánován na 17,4 milionu korun před zdaněním, což odpovídá nárůstu 5,3 procenta proti plánovanému výsledku roku 2016. Za první čtvrtletí přitom předepsané hrubé pojistné dosáhlo výše 95,8 milionu, což je o pět milionů méně než v roce 2015.

„Kmen PVZP je ovlivňován vysokou mírou sezónnosti. Z tohoto důvodu je první čtvrtletí nejslabším obdobím v celém roce. Hodnotu pojistného v prvním čtvrtletí ovlivnily zejména následující tři aspekty. Prvním je ukončení spolupráce v rámci úrazového pojištění s ČOV, kde byl vysoký škodní průběh a velmi nízká rentabilita. Tento vliv představuje objem ve výši 3,5 milionu Kč. Dále je to omezování soupojištění a podpora vlastní produkce s vyšší mírou rentability. Zde se jedná o cca 5 milionů Kč. Posledním vlivem je fakt, že několik velkých kontraktů bylo těsně před splatností a obchodní výsledky se zatím plně neprojevily v účetnictví v rámci prvního čtvrtletí. Obchodní výsledky tedy odpovídají obchodnímu plánu a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se stanovených cílů nemělo podařit dosáhnout,“ vysvětluje dokument.

Zatímco dříve se pojišťovna zaměřovala hlavně na zdravotní pojištění cizinců, nyní je její nabídka širší. „PVZP dokázala využít nové licence a nové pojistné třídy, pružně a efektivně zareagovat na změnu tržních podmínek a udržet si svůj rozvoj. Právě z tohoto důvodu PVZP usiluje o získání posledních neživotních licencí,“ dodává zpráva.

Způsob odměňování ředitele VZP schválen

Správní rada VZP se tradičně zabývala také hospodařením zdravotní pojišťovny VZP. Zůstatek na běžném účtu základního fondu ke konci dubna činil 3,5 miliardy korun, přičemž očekávaný výsledek hospodaření základního fondu zdravotního pojištění za leden až duben dosáhne 1,05 miliardy (zdravotně-pojistný plán počítá se saldem 0,75 miliardy).

Příjmy základního fondu jsou ve výši 55,7 miliardy, tedy sto procent plánu. Výběr pojistného tvořil 37,8 miliardy (101 procent plánu), přičemž očekávaná efektivita výběru pojistného činí 98,5 procenta. Příjmy z přerozdělování jsou ve výši 17,3 miliardy. Očekávané celkové čerpání ze základního fondu pak dosáhne 54,7 miliardy, tedy sto procent zdravotně-pojistného plánu. Předpokládané náklady na zdravotní služby budou ve výši 52,6 miliardy.

Z provozního fondu bylo dosud vyčerpáno 1,68 milionu, tedy 32 procent plánu. Z fondu reprodukce majetku pak byl pořízen majetek za 23 milionů, tedy v hodnotě tří procent plánu.

Správní rada včera dořešila ještě jednu důležitou věc – napotřetí totiž odsouhlasila postup, jak budou řediteli VZP přidělovány odměny. „Po dvouměsíční diskusi jsem předložil návrh na způsob odměny ředitele a jeho kritéria. Nemohl jsem na jedné straně přijmout matematický model, který chtěli někteří členové správní rady, na druhé straně ani verbální hodnocení. Nakonec jsme se dohodli na čtyřech úrovních a správní rada můj návrh s jednou úpravou odhlasovala. Nazývám to umění možného,“ komentuje jednání Jiří Běhounek.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY