Pátek, 19. srpna, 2022

Reorganizační plán by mohl nemocnici sv. Alžběty pomoci z dluhů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Věřitelé pražské nemocnice sv. Alžběty by mohli na konci června schválit reorganizační plán, který by jí umožnil návrat k běžnému fungování. ČTK to řekla současná ředitelka nemocnice Štěpánka Heřmánková. Firma, která zařízení provozuje, je od loňského roku v úpadku. Od září nemocnici vede krizový management v čele s Heřmánkovou, který se snaží provoz nemocnice zlepšit.

 

Nemocnici provozuje firma Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., kterou vlastnil prostřednictvím společností Bacaya CZ a Medical Holding podnikatel Jan Zíval. Ten byl zároveň jejím jediným jednatelem. Zíval ale v březnu 2015 náhle zemřel v zahraničí. Podle navrženého reorganizačního plánu, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku, nový jednatel zjistil, že nemocnice dluží dodavatelům, na odvodech zdravotního a sociálního pojištění, nějakou dobu nehradila ani mzdy svým zaměstnancům.

Zíval byl i jediným vlastníkem společnosti OmniLab. Ministerstvo financí při nedávné kontrole zjistilo, že nemocnice a OmniLab spolupracovaly při vykazování zdravotní péče, u níž vše nasvědčuje tomu, že buď ani nebyla poskytnuta, nebo nebyla potřebná. Navíc byla extrémně drahá a zdravotní pojišťovna zaplatila firmám částky téměř čtyřicetkrát vyšší částky, než je běžné. Případem se zabývá policie.

„Mezi zaměstnanci nikdo nic nevěděl, až po smrti pan Zívala správci dědického řízení rozklíčovali, co tady vůbec probíhalo,“ řekla ČTK Heřmánková, která by se v případě schválení reorganizačního plánu měla stát jednatelkou nemocnice. „Přišli jsme do domu, který byl úplně vybydlený, museli jsme obnovit vše včetně smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami,“ popsala Heřmánková situaci při svém nástupu do nemocnice loni v září. Podle ní netekla teplá voda, nebyly peníze na stravu a chyběly i základní věci, jako prostěradla.

„Museli jsme všechny dodavatele obvolat a domluvili jsme se, že úhrada bude formou předfaktur, to znamená, že my zaplatíme a oni pak služby uskuteční,“ uvedla ředitelka, která měla před tím na starosti na ministerstvu obrany agendu vojenských poskytovatelů zdravotních služeb. Podle ní nyní nemocnice, jejíž provoz tvoří léčebna dlouhodobě nemocných se zhruba stovkou lůžek a odborné ambulance, normálně funguje, hospodaří v kladných číslech a má plný stav lékařského i nelékařského zdravotnického personálu.

Podle údajů v insolvenčním rejstříku firma provozující nemocnici eviduje závazky 73,9 milionu korun. Například správě sociálního zabezpečení dluží nemocnice 25,4 milionu korun, Všeobecné zdravotní pojišťovně asi 5,4 milionu korun, další miliony pak finančnímu úřadu a Všeobecné fakultní nemocnici. Tržní hodnota majetku dlužníka byla oceněna na 19,5 milionu korun.

Reorganizační plán počítá s tím, že do firmy vstoupí dva investoři, a to společnosti Laiten Group a Medireco. Navýší základní jmění, čímž se dosavadní vlastník, firma Bacaya CZ, stane minoritním akcionářem, a zároveň nemocnici půjčí asi 6,4 milionu korun na částečnou úhradu závazků věřitelů. Dvoutřetinovým vlastníkem by nově měla být Laiten Group, která je personálně i majetkově propojena s jedním z věřitelů, společností Česká zdravotnická. Obě firmy podle obchodního rejstříku vlastní společnost Wallota Optimal Limited se sídlem na Kypru.

Nemocnici založily v 18. století řeholnice řádu alžbětinek jako zařízení, které poskytovalo péči ženám. Za první světové války fungovala jako lazaret, po druhé světové válce byla znárodněna. Po roce 1989 byl areál vrácen alžbětinkám, od kterých si jej provozovatel provozovatel pronajímá.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY