Bojíte se jehel? Budoucnost očkování je zřejmě ve speciálních náplastech

Náplast obsahuje mikrojehličky, tenké jak lidský vlas, a v nich očkovací látku. Aplikace je bezbolestná a jednoduchá. Foto: Lancet/Georgia Tech

Bezbolestný a vhodný pro domácí použití, to je nový způsob aplikace vakcíny proti chřipce, který byl představen v prestižním žurnálu Lancet. Očkování v podobě malé náplasti s velmi jemnými mikro-jehličkami bylo úspěšně otestováno na prvních lidských dobrovolnících. Podle autorského týmu byl tento způsob vakcinace nejen úspěšný, ale také dobře tolerovaný. Obrovskou výhodou mikrojehliček je stabilita očkovací látky, která již nemusí být skladována v chladničce. To by mohlo nejen zásadně zlepšit akceptaci očkování díky možné aplikaci v domácím prostředí bez pomoci zdravotníků, ale také velmi pomoci v distribuci vakcíny v rozvojových zemích, kde je problém neporušit chladový řetězec.

 

Strach z injekčních jehel a bolesti, kterou způsobí, je pro některé pacienty stále jedním z důvodů, proč se vyhýbají očkování proti chřipce. Vzhledem k tomu, že se chřipkové viry přizpůsobují a mění, je nutné toto očkování každoročně opakovat, protože se proměňuje i složení samotných vakcín. Toto očkování by ale mohlo být už brzy o poznání méně nepříjemné. Nová metoda aplikace očkovací látky proti chřipce prošla úspěšně testy na prvních dobrovolnících a byla potvrzena její účinnost. „Použití náplastí se vstřebatelnými mikro-jehlami se ukázalo jako dobře tolerované a vyvolalo silnou reakci protilátek,“ konstatuje autorský tým v odborném článku, který byl publikován v prestižním žurnálu Lancet.

Tato nová metoda by tak podle vědců a vědkyň, jež se podíleli na výzkumu této vakcinační metody, mohla vést k tomu, že se více lidí rozhodne pro očkování, a to včetně těch, kteří se bojí injekčních jehel. „Náplasti s mikro-jehlami poskytují alternativu ke konvenční imunizaci pomocí injekční jehly a stříkačky a potenciálně nabízí lepší imunogenicitu, jednoduchost, ekonomickou výhodnost a bezpečnost,“ shrnují vědci a vědkyně.

Jednoduché, bezbolestné a účinné

Nová metoda, o které informoval zpravodajský portál BBC News, je založená na poměrně jednoduchém principu. Místo obvyklé injekce, kdy se očkovací látka vpíchne do svalu, se na kůži nalepí speciální náplast s miniaturními mikrojehličkami o tloušťce několika mikrometrů. Tyto jehličky tenké asi jako lidský vlas pak proniknou do horních vrstev kůže. Na rozdíl od standardně používaných vakcín pak není nutné speciální náplasti uchovávat v chladničce, což dává další možnosti pro jejich rozšíření. Mohly by být například prodávány v lékárnách.

Podle dobrovolníků, kteří nový způsob vakcinace testovali, je aplikace očkovací látky ve speciální náplasti bezbolestná. Výzkum, na němž se podílí Emory University a Georgia Institute of Technology a který je financován z amerického National Institutes of Health, prokázal, že vakcína poskytuje stejnou ochranu jako běžně používané očkovací látky v injekcích aplikovaných proti chřipce. „Pokud se podíváte pod mikroskopem, uvidíte mikroskopicky malé jehly, které bezbolestně pronikají pod kůži,“ uvedl pro BBC News profesor Mark Prausnitz, který se podílel na vývoji této technologie.

Právě jeho tým testoval použití speciální náplastí ve srovnání s obvyklými injekcemi do svalu. Náplasti s mikro-jehličkami měly dobrovolníci aplikovanou po dobu 20 minut. Většina z nich pak uvedla, že aplikace speciální náplasti byla bezbolestná. Někteří ale zaznamenali mírné nežádoucí účinky, jako je svědění, zarudnutí nebo citlivost na dotek v místě nalepení. Tyto obtíže však během několika dnů samy odezněly. Jiné vedlejší účinky takto aplikované vakcíny pozorovány nebyly.

Budoucnost očkování?

Podle BBC News by speciální vakcinační náplasti mohly spustit v oblasti očkování revoluci, a to právě díky mnohem jednoduššímu způsobu aplikace, jež by mohl být využíván nejen u vakcín proti chřipce. Je ale nezbytné, aby proběhly další klinické testy, do nichž bude zapojeno více dobrovolníku, aby tento aplikační systém mohl být schválen pro širší použití v praxi.

„Mohli bychom uvažovat o očkování doma, na pracovišti nebo dokonce prostřednictvím distribuce skrze poštu,“ nastínila možné budoucí využití speciálních očkovacích náplastí doktorka Nadine Rouphaelová, která působí na Emory University. Vlastní náplasti pak mohou být po použití vyhozeny s běžným odpadem, protože se rozloží. Vzhledem k tomu, že tyto náplasti není – na rozdíl od očkovacích látek v jiných lékových formách – nutné uchovávat v chladu, byly by vhodné také pro použití v zemích třetího světa, kde očkování probíhá ve značně polních podmínkách. Speciální náplasti lze použít až po dobu jednoho roku.

Další oblastí možného využití je pak očkování malých dětí, které se injekčních jehel bojí a vlastní aplikaci očkovací látky vzhledem k bolestivosti špatně snáší. Jak připomíná BBC News ve Velké Británii je už nyní dostupná očkovací látka proti chřipce po děti, která se aplikuje ve formě nosního spreje. V České republice tato vakcína k dispozici není. „Tato studie je bezpochyby důležitým krokem k tomu, jak v budoucnu zajistit aplikaci vakcín,“ dodal John Edmunds, expert na infekční choroby působící na  London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Ludmila Hamplová