Počty schválených žádostí na paragraf 16 u VZP rostou. Během tří let náklady třikrát stouply

Loni bylo při revizích a kontrolách vyčísleno odečtení 808 497 korun u ZUM, ZULP, léků a zdravotních prostředků na recept či poukaz, což je o 20 procent víc než v roce 2015, a přes 770 tisíc bodů v různých segmentech, což je o pět procent více oproti roku 2015. Foto: koláž ZD

Všeobecná zdravotní pojišťovna vyčíslila při kontrolách a revizích v loňském roce chyby za více peněz než v roce předcházejícím. Jen na lécích a zdravotních prostředcích jde o dvacetiprocentní nárůst. Zároveň ale vydává stále vyšší prostředky na přiznané žádosti na paragraf 16, které se loni vyšplhaly na více než miliardu. Problematikou se včera zabývala správní rada pojišťovny.

 

„Dotkli jsme se otázky složení počtu zaměstnanců – máme 304 kmenových a 112 externě spolupracujících revizních lékařů. V diskusi se komentovala malá atraktivnost oboru, věková struktura blížící se 61 rokům průměrného věku a diskutovalo se i o spolupráci pojišťoven v revizích,“ nastiňuje obsah včerejšího zasedání šéf správní rady VZP Jiří Běhounek (ČSSD).

Loni přitom bylo v rámci revizní činnosti provedeno 319 tisíc úkonů včetně schvalování léků, povolování úhrad či lázní, tedy o devět procent více než v roce předcházejícím. Ve výsledku tak bylo při revizích a kontrolách vyčísleno odečtení 808 497 korun u ZUM, ZULP, léků a zdravotních prostředků na recept či poukaz, což je o 20 procent víc než v roce 2015, a přes 770 tisíc bodů v různých segmentech, což je o pět procent více oproti roku 2015. Dodejme ovšem, že jde o vyčíslení, ne o reálně vyinkasované prostředky.

„Potěšilo mne, když zaznělo, že co se neslo s VZP, tedy že je to sekerník, který bez jakýchkoliv možností při revizích odčerpává výkony a peníze, se zásadně změnilo a VZP je při revizích svou metodickou snahou jako partner. Na druhou stranu nesmí v revizích ustoupit, protože v nemocnicích bylo v roce 2016 provedeno 6706 kontrol hospitalizačních dokladů a bohužel 3340 vykazovalo chybu, což je skoro 50 procent. Z toho si můžete udělat obrázek, jak naše nemocnice správně vykazují a jak kódují,“ konstatuje Běhounek s tím, že i v letošním roce se pojišťovna zaměří na akutní lůžkovou péči, ambulantní specializovanou péči a centra se zvláštní smlouvou plus další oblasti, jako doprava, stomatologie či lékárny.

Celkový počet žádostí dle §16 za celou pojišťovnu
Porovnání povolených a zamítnutých žádostí podle §16 posouzených za celou pojišťovnu
Úhrada povolených dle §16 a vykázaných léčivých přípravků (Kč). Zdroj: VZP

Že to VZP s přísností nepřehání, potvrzuje rostoucí počet přiznaných žádostí na paragraf 16. „V roce 2016 obdržela VZP celkem 14 039 žádostí dle paragrafu 16 zákona 48/1997 Sb. Z tohoto počtu bylo 90,1 procentům žádostí povoleno. Náklady, které z povolených žádostí pro VZP vyplynuly, činily v roce 2016 celkem 1 032 086 730 korun. Pro srovnání, v roce 2013 obdržela VZP celkem 7 167 žádostí, přičemž bylo 85,1 procent povoleno a náklady činily 347 830 370 Kč,“ uvádí mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

§ 16
(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.
(2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.

 

Pojištěnci nevyčerpávají preventivní programy

Zatímco náklady na péči nejen podle paragrafu 16, ale i obecně rostou, prevence zůstává na chvostu. Podle Rostislava Vyzuly (Ano), člena správní rady VZP a šéfa sněmovního zdravotnického výboru, přitom přístup Čechů k péči o vlastní zdraví ilustruje to, že pojištěnci VZP ani zdaleka nevyčerpávají některé preventivní programy. Loni byl totiž na prevenci kardiovaskulárních onemocnění schválený rozpočet 199 milionů, vyčerpalo se ale 183 milionů. V oblasti diabetu byl rozpočet 7,2 milionu, čerpání ale zůstalo jen na 1,5 milionu; na oblast duševního zdraví bylo schváleno 37 milionů, vyplatilo se 34 milionů.

„Je tedy vidět, že osvěta je neustále na místě a je dobré o tom neustále mluvit, aby si lidé uvědomili, že za své zdraví jsou v prvé řadě nejvíce odpovědní oni sami. Je třeba lidi do preventivních programů zaangažovat více. U některých onkologických onemocnění můžeme zvát na screening, ale nelze zvát lidi na všechno – aby si nechali změřit tlak nebo glykémii. Musí s tím sami přijít k praktikovi nebo se o možnostech informovat na stránkách VZP,“ říká Rostislav Vyzula.

Za první pololetí letošního roku jsou předběžná čísla taková, že konečný zůstatek na běžném účtu největší české zdravotní pojišťovny činí 3,7 miliardy korun. Očekávaný výsledek hospodaření základního fondu zdravotního pojištění by měl být ke konci června 1,7 miliardy, přičemž zdravotně-pojistný plán předpokládal kladné saldo ve výši 900 milionů. „Lze tedy říct, že VZP hospodaří dobře, naopak s mírným přebytkem, takže se vytváří finanční polštář,“ poukazuje místopředseda správní rady Jiří Skalický (TOP 09). Příjmy jsou přitom na úrovni 101 procent plánu, zatímco výdaje na 100 procentech. Čerpání fondu reprodukce majetku pak zůstává na nízké hodnotě necelých osmi procent předpokládaných výdajů, což je dáno tím, že se nedaří soutěžit investiční celky na IT, kdy se soutěže prodlužují a opakují. Podle úspěšnosti veřejných zakázek se tak předpokládá, že se letos vyčerpá z fondu jen 40 až 50 procent plánu.

-mk-