Prezident ČSK: zubní lékařství by mělo zůstat svobodným povoláním. Proto nechceme podporovat řetězce

Prezident ČSK Pavel Chrz, kterého v čele komory v září vystřídá Roman Šmucer, označuje stomatologii za podfinancovanou a je přesvědčen, že i další vedení bude usilovat o zlepšení situace. Foto: MK

Dohodovací řízení se zdravotními pojišťovnami je pro tento rok u konce. Stomatologové jsou přitom segmentem, kterému se povedlo dosáhnout domluvy. Vedle nich se to podařilo už jen gynekologům a radiodiagnostice. O tom, co letos stomatologové vnímali jako prioritu a co od řízení očekávali, si ZD povídal s prezidentem České stomatologické komory Pavlem Chrzem. A zajímalo nás také to, proč komora na svém nedávném zasedání odmítla spolupráci se společností Agel na budování stomatologického řetězce.

 

Odmítli jste spolupráci s řetězcem Agel, který by chtěl vytvořit stomatologický řetězec. Proč?

Jsme přesvědčeni, že výkon povolání zubního lékaře by měl zůstat výkonem svobodného povolání. V okamžiku, kdy se stanu členem nějakého řetězce, se už o výkonu svobodného povolání jednat nedá.

Agel v tom tedy roli nehraje?

Je úplně jedno, jestli je to Agel nebo někdo jiný. To nehraje roli. Agel mě oslovil a my jsme jim vysvětlili, že nemáme zájem vstupovat do zaměstnaneckých vztahů. Tím to skončilo.

Jaký by mělo vytváření řetězců dopad?

Představte si, že moji ordinaci někdo koupí, a když budu chtít, zůstanu tam jako zaměstnanec. Jakmile tam budu jako zaměstnanec, mám za sebou nějakou kuratelu, která mi říká, co můžu, nemůžu a jak můžu. Myslím si, že to v zubním lékařství není správné.

Je to tedy trochu jiná situace než v jiných odbornostech, například u praktických lékařů?

Myslím, že je to úplně stejné, jde jen o to, kdo tomu podlehne. Jestliže je někomu kolem šedesáti let a někdo se na něj obrátí s tím, že jeho ordinaci odkoupí za příznivou částku a ještě ho tam nechá dalších pět let ordinovat, tak na to možná přistoupí.

Fungují už u nás ve stomatologii menší řetězce?

Jsou kolegové, kteří provozují třeba pět ordinací, to ano, ale že by to byly přímo řetězce, jako je to u lékáren, nemocnic a podobně, tak to ve stomatologii zatím není.

Myslíte si, že se tento trend do budoucna prosadí i ve stomatologii, nebo se vám situaci podaří zachovat?

Pevně věřím tomu, že se podaří zachovat stávající situaci.

A jak je to v zahraničí – je situace podobná jako u nás, nebo tam řetězce fungují?

V okolních státech, s nimiž máme možnost komunikovat, je snaha stejná – bojují za svobodný výkon povolání. Nestojí o to, aby jim kuratela říkala, co mají dělat.

Podívejme se teď ještě na jedno aktuální téma. Stomatologie byla jedním ze tří segmentů, které se letos v rámci dohodovacího řízení s pojišťovnami domluvily. Jaké byly vaše vstupní požadavky do jednání?

Bylo to trochu komplikovanější. Dohodli jsme se, protože nějakým způsobem potřebujeme vyřešit problém, který nám připravila Evropská unie tím, že od 1. července příštího roku a 1. ledna 2019 budou určité zákazy používání amalgámu. Hledat alternativní materiály za amalgám je velmi komplikované a rozhodně to nejde dělat za cenu, kterou zdravotní pojišťovny v současné době nabízejí. Proto jsme s nimi vyjednávali a podařilo se nám dospět k oboustranné dohodě, která je kompromisem mezi možným a chtěným. Problém amalgámu se tak vyřešil u první části pacientů, tedy dětí do 15 let, těhotných a kojících matek.

Soustředili jste se tedy na plomby, na ostatní oblasti jste takový důraz nekladli?

Zubní péče je hluboce podfinancovaná. Teď jde o to, co si vezmete jako prioritu. Samozřejmě bychom mohli bouchnout do stolu a říct, že dokud nám nepřidáte deset procent na všechno, tak se s vámi nedohodneme. To je ale nereálné a je třeba hledat priority. Nám se zdálo, že je prioritou ošetřit zákaz amalgámu.

Na Svazu zdravotních pojišťoven zaznělo, že tím, že už ministerstvo svými sliby rozdělilo všechny finance z navýšení pro příští rok, se segmenty, které se dohodly, raději smířily s nepříliš velkým navýšením, než aby riskovaly, že si ještě pohorší. Bylo to tak i u vás?

Ne. Považuji rozhodnutí vlády a ministerstva za velmi špatné, a když to řeknu vulgárně, za velkou lumpárnu. Jsme přesvědčeni, že z veřejného zdravotního pojištění není možné saturovat pouze platy, ale i péči o naše pacienty. Naším hnacím momentem při jednání se zdravotními pojišťovnami ale nebylo, abychom dosáhli alespoň něčeho, ale abychom ošetřili výpadek amalgámu v následujícím období.

V ostatních oblastech tedy zůstaly úhrady na stejné úrovni jako letos?

Ano, zůstalo to stejné. Nic se nezměnilo, jen se ošetřil výpadek amalgámu.

Do dalšího roku budete usilovat o zlepšení a jednat s ministerstvem?

Já už ve funkci nebudu, protože dohodovací řízení pro rok 2019 začne v dubnu příštího roku, kdy bude ve funkci nový pan prezident. Co a jak bude chtít, vám v tuto chvíli neřeknu, ale máme možnost spolu o tom hovořit a i on bere, že zubní péče je hluboce podfinancovaná. Jsem proto přesvědčen, že také on bude usilovat o to, aby se situace zlepšila.

-mk-