Pátek, 30. září, 2022

Prezidentem Evropské asociace nemocničních lékárníků byl zvolen na období 2018 až 2021 Petr Horák

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

 

Valné shromáždění EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) se letos konalo v maltském městě  St. Paul´s Bay od 9. do 11. června.  Sobota byla pro naše nemocniční lékárenství zcela mimořádně důležitým dnem.  Byl to den prezidentských voleb a Česká republika měla v tomto klání svého kandidáta. Národní delegáti z 34 evropských zemí zvolili PharmDr. Petra Horáka, předsedu Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP a vedoucího lékárníka z FN Motol. Vítězství to bylo těžce zasloužené, Petr Horák se osvědčil ve vysoké funkci finančního ředitele, kterou mu výbor EAHP svěřil už v minulém období. Do příštího června bude vykonávat funkci President Elect a po příštím Valném shromáždění se automaticky ujme funkce nově zvolený prezident.

 

EAHP byla založena v r. 1972. Zakládající země byly Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko a Velká Británie. Česká republika byla přijata do EAHP v r. 1996. V prezidentských volbách v historii EAHP uspěl vždy kandidát ze zakládající země, výjimkou bylo v r. 1992 a v r. 2014 Irsko. A nyní Česká republika.

Desátý červen 2017 bude nepochybně zapsán zlatým písmem v análech českého nemocničního lékárenství 21. století. Málokterý obor zaznamenal od r. 1989 do dnešních dnů tak obrovský rozvoj, a tak nemají čeští nemocniční lékárníci jediný důvod k přehnané skromnosti. Úroveň nemocničního lékárenství je hodnocena kvalitou i kvantitou poskytované komplexní nemocniční lékárenské péče. S více než 40 pracovišti na aseptickou individualizovanou přípravu cytostatik vybavených špičkovou technikou, přibližně stejným počtem oddělení sterilní přípravy léčiv, s více než 200 atestovanými specialisty v oboru nemocniční lékárenství a nyní nově s historicky prvním prezidentem EAHP se můžeme s hrdostí dívat na svou profesi, a to na úrovni vlastní nemocnice, na úrovni národní i nadnárodní.

Evropský standard nemocniční farmacie je samozřejmým předpokladem pro zázemí budoucího prezidenta. Ale hlavní důvod úspěchu v prezidentských volbách v EAHP je rozhodně osobní zásluhou Petra Horáka. Čeká ho období mimořádně náročného pracovního nasazení. Tak tedy hodně úspěchů!

PharmDr. Helena Rotterová, MBA

Místopředsedkyně ČFS ČLS JEP

Vedoucí lékárník VFN v Praze

Petr Horák

 

PharmDr. Petr Horák

Vzdělání

  • Farmaceutická fakulta VFU Brno, Mgr.                                                        2001
  • Farmaceutická fakulta VFU Brno, rigorózní řízení (farmaceutická chemie)   2002
  • Specializace lékárenství I. stupně                                                              2003
  • Specializace nemocniční lékárenství                                                           2005

Zaměstnání

  • Nemocniční lékárna FN Motol – lékárník                od 2001
  • Nemocniční lékárna FN Motol – vedoucí lékárník   od 2005
  • IPVZ, Katedra lékárenství                                     od 2005 (2007-2014 vedoucí Katedry)

Odborné společnosti

  • ČFS ČLS JEP – člen, od r. 2007 člen výboru Sekce nemocničních lékárníků (SNL), od r. 2011 místopředseda SNL, od r. 2015 předseda SNL
  • Evropská asociace nemocničních lékárníků ­– člen výboru od r. 2012, Director of Finance od r. 2015, President elect od 2017
  • American Society of Health-System Pharmacist, člen

Česká lékárnická komora, člen

Publikační činnost

Spoluautor monografie "Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii", první autor či spoluautor 5 článků v impaktovaném časopise, 7 článků v recenzovaných časopisech a řady dalších publikací.

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY