Příplatky se musí zvýšit, jinak se sestry vzbouří, říkají zástupci krajů

Podle zástupců krajů jsou sestry v očekávání navýšení příplatku za směnnost, takže je slib daný ministerstvem třeba dodržet. Foto: koláž ZD

Na začátku tohoto roku slíbil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík sestrám ve směnném provozu dva tisíce korun navíc. Včera jeho slib posvětila také vláda, která vyhradila 600 milionů korun ze svého rozpočtu. Dalších 400 milionů, které mají jít prostřednictvím dotací do nestátních nemocnic, našlo už dříve ministerstvo ve svých rezervách. Jenže zatímco se sestřičky těší na peníze navíc, krajům zatím bližší informace o tom, jak k navýšení dojde, chybí. Vyplývá to z ankety mezi účastníky Kulatého stolu Zdravotnického deníku na téma, co brání racionálnímu financování a řízení regionálního zdravotnictví. O projednávané problematice brzy přineseme podrobné informace.

 

Do chvíle, kdy se mají zvýšit příplatky za směnnost zdravotníkům u lůžka, kteří nepracují pod dohledem, zbývá přesně měsíc. Zdravotnický deník se proto včera zeptal zástupců Vysočiny, Zlínského, Moravskoslezského, Středočeského a Plzeňského kraje na následující otázky:

Navýší od července nemocnice ve vašem kraji příplatky za směnnost tak, jak slíbil ministr zdravotnictví?

V příštím roce má být navýšení realizováno úhradovou vyhláškou. Dostanou se touto formou finance ke všem zdravotníkům ve všech nemocnicích, k nimž se dostat mají?

A zde jsou jejich odpovědi:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, poslanec PČR

Účastnil jsem se jednání Rady hospodářské a sociální dohody za přítomnosti premiéra, představitelů odborových i podnikatelských svazů a hejtmanů, kde bylo řečeno, že se v současnosti ve vnitřním připomínkovém řízení řeší způsob, jak se to bude vyplácet – že na to bude vypsán grant, který bude možno v druhé polovině června a začátkem července na ministerstvu zdravotnictví žádat, protože půjde o výplaty za červenec, tedy v srpnovém výplatním termínu. Bližší informaci nemám a věřím, že když někdo takovýto veřejný příslib dá, tak ho splní.

O dvou tisících v úhradové vyhlášce nevím. Že má být desetiprocentní navýšení platů a mají na to být v úhradové vyhlášce peníze, se ale říká.

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, senátor PČR

U nás jsme už přidali hned od začátku roku. Dál teď připravujeme mzdovou reformu tak, aby ve všech nemocnicích našeho kraje byli pracovníci odměňováni velmi podobně nebo podle stejných kritérií, to zaprvé. Zadruhé, pokud se nám podaří udělat ekonomickou reformu, tak přidáme na platy všem. O dotaci z ministerstva ale v tuto chvíli žádná představa není. Nejsou to jejich zaměstnanci, takže to musí jít jinak. Když třeba vláda odsouhlasila, že se zvýší platy řidičů autobusů, což u nás dělá zhruba 72 milionů korun, tak vláda zhruba polovinu pošle tak, že nám dá víc na cesty. Tedy ne na platy, ale na údržbu cest.

Určitě ano, protože jsme dnes ve velkém tlaku konkurenčního prostředí a pokud našim lidem nezaplatíme, odejdou.

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Něco bylo slíbeno, ale realizace pokulhává. Jakýkoliv konkrétní dotaz na patřičná místa se setkává s neodezvou a momentální stav je takový, že se mlží, že snad do konce června by snad mělo být jasno. Myslím, že když k realizaci nedojde, vzbudí to bouři sester, že příplatek chtějí. V konečném důsledku by to musel zasanovat kraj, který na to nemá peníze.

Bude záležet na ministerstvu zdravotnictví a vyjednávání s pojišťovnami, ale my na to žádný vliv nemáme – což je škoda.

Mgr. Martin Kupka, náměstek hejtmanky Středočeského kraje

Vůbec nepřipouštím, že by to tak nebylo, ale nemůže to zůstat na bedrech kraje. Nikdo z krajských představitelů tenhle slib nevyslovil, vyvolalo to ovšem obrovské očekávání na straně sester. Jsem jednoznačně pro, aby se na platy zdravotníků podařilo získat víc peněz, a vůbec nepochybuji o tom, že si to zdravotní sestry zaslouží. Jestliže slib zazněl, musí mít krytí a proběhnout tak, aby to nakonec nezůstalo na bedrech těch, kdo na to finanční prostředky prostě nemají. Očekávám, že ministerstvo dá dohromady jasná pravidla, jakým způsobem prostředky do jednotlivých nemocnic, ať už státních, krajských, městských či soukromých, přitečou. Byl to příslib vyslovený vůči zdravotníkům a systému plošně, a mě zaráží, že je přelom května a června, pravidla ale nikdo nezná. Ministerstvo zatím naznačilo, že pro přímo neřízené nemocnice půjde cestou dotačního řízení, nenárokové dotace, ale zatím žádné noty, žádná pravidla nejsou. Jsem připravený v tomto směru opravdu důrazně trvat na tom, že pokud na to nemají doplatit pacienti, ministerstvo slib musí naplnit stůj co stůj. Zejména v okamžiku, kdy je nedostatek zdravotních sester, s tím nejde nezodpovědně zacházet. Jestliže slib zazněl, byť je předvolební doba, musí se naplnit.

Úhradová vyhláška je tak složitý mechanismus, že vzorec, který se tam promítá, údajně znají dva lidé v této zemi. Do poslední chvíle nebudeme vědět, a ani teď nevíme, jestli vyhláška, která měla zahrnovat slibované a realizované navýšení platů zdravotníků o deset procent, toto naplní nebo nenaplní – někde snad ano, někde to pozorujeme s velkými obavami. Takže toto je velký problém.

Ing. Milena Stárková, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví

Naše sestřičky to, jako všude jinde, slyšely z médií, a peníze očekávají. Minulý týden jsme o tom diskutovali a čekáme ještě, že peníze přijdou. Sestřičky ale určitě peníze musí dostat, protože vnímáme, že se mezi personálem vytvoří očekávání, které musíme naplnit. Věříme tedy, že peníze přijdou, ale nevíme, jak dotační řízení bude vypadat. Věříme, že to ministerstvo propočetlo tak, aby peněz bylo dostatek.

Neviděla jsem ještě ani návrh úhradové vyhlášky, ale když jsme se u nás přihlásili k memorandu, co se týče navyšování tarifních mezd zdravotnických pracovníků, dodrželi jsme to od 1. ledna, což ve všech krajích neučinili. My jsme skutečně navýšili ve všech našich nemocnicích a počítáme, že v tom budeme pokračovat.

-mk-