Vláda prohlubuje problémy ve zdravotnictví, vzkazují radní z ODS

V pěti krajích převzali za zdravotnictví odpovědnost radní z ODS, zleva: Jan Bureš (Karlovarský kraj), Dalibor Horák (Olomoucký kraj), Ladislav Valtr (Pardubický kraj), Martin Kupka (Středočeský kraj) a Přemysl Sobotka (Liberecký kraj). Foto: Tomáš Cikrt

„Krajské zdravotnictví je dramaticky podfinancované. Česká vláda svými posledními kroky celý zdravotnický sektor destabilizuje. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby co nejrychleji naplnil svůj slib a zajistil prostředky na zvýšení platu zdravotních sester u lůžek o 2 000 Kč a na další předvolební sliby. Není za minutu dvanáct, ale patnáct minut po dvanácté,“ píší ve svém dnešním prohlášení radní za ODS, kteří mají v pěti krajích České republiky na starosti zdravotnictví. Setkali se v Praze, aby se poradili a tam, kde kraje trápí společné problémy, aby je nahlas vládě připomenuli.

„Sešli se všichni radní, kteří mají na starosti zdravotnictví a zároveň jsou v krajských radách za ODS. Snažíme se, i když nemocnice čelí mnoha problémům, podfinancované zdravotnictví stabilizovat. Například Středočeský kraj patří k těm, které sociální demokracie a komunisté nechali ve štychu, zvláště pokud se týká zdravotnictví. Kladenská nemocnice vykázala hluboké ztráty a museli jsme tam zavést v podstatě krizové řízení,“ řekl Zdravotnickému deníku Martin Kupka, náměstek pro zdravotnictví Středočeského kraje, který je přesvědčen, že by vláda měla splnit, co slíbila. Není prý možné, aby slibovala sestrám dva tisíce korun, pokud jsou lůžek ve směnném provozu a na druhou stranu nevěděla, jakým způsobem takový slib zaplatí v soukromých a krajských nemocnicích.

Kraje také trápí úhradová vyhláška, která podle Kupky „významně straní fakultním nemocnicím a zjevně ubližuje krajskému zdravotnictví a krajským nemocnicím“. To je vidět na celé řadě konkrétních podfinancovaných oborů. „A není v ČR nikdo, kdo by obory, které se týkají zejména léčby chronických onemocnění, typicky spadající pod interní lékařství, dokázal provozovat s vyrovnaným hospodařením,“ dodává středočeský náměstek.

Ať nám stát nepřekáží, poradíme si

Proč se vlastně radní z ODS z různých krajů setkávají? „Cíl je jednoduchý: abychom si sdělili své pohledy na zdravotnictví v krajích. Každý kraj má jinou strukturu zdravotnictví, ale pokud se dá nějaký problém zobecnit, dá se řešení aplikovat i v jiném kraji. Jsem velmi rád, že jsme se sešli a dohodli i možnost rychlých konzultací, ať už osobních, nebo mailem. Nikdo z nás si nepřipadá, že je nejchytřejší a všemu rozumí. Častokrát už je cesta prošlapaná, akorát já o ní nevím,“ odpovídá Přemysl Sobotka, bývalý předseda Senátu a dnes náměstek hejtmana Libereckého kraje právě pro zdravotnictví.

Radní pro zdravotnictví v pěti krajích je pro ODS vzhledem k aktuální politické síle, vysoké číslo. Martin Kupka míní, že na složitý obor má ODS kompetentně vybavené lidi.

„Mě samotného překvapilo, že je nás tolik, kteří máme zdravotnictví na starosti a když nám nebude do toho stát zasahovat, tak ho dáme dohromady. Bohužel, stát svými nařízeními a populistickými výkřiky o přidávání peněz řekne, že dá deset procent všem zdravotníkům a zapomene, že v reálu je to se zdravotním a sociálním pojištěním skoro 15 procent. Ať už toho vláda nechá, ať na ministerstvu zdravotnictví vytváří pouze rámec podmínek, za kterých může zdravotnictví existovat,“ dodává Přemysl Sobotka.

Tomáš Cikrt

Společné prohlášení radních ODS pro zdravotnictví

Vláda prohlubuje problémy ve zdravotnictví

Krajské zdravotnictví je dramaticky podfinancované. Česká vláda svými posledními kroky celý zdravotnický sektor destabilizuje. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby co nejrychleji naplnil svůj slib a zajistil prostředky na zvýšení platu zdravotních sester u lůžek o 2 000 Kč a na další předvolební sliby. Není za minutu dvanáct, ale patnáct minut po dvanácté.

Krajští radní pro zdravotnictví za ODS se zároveň shodli, že současná vláda nedokázala žádný z vážných problémů zdravotnictví vyřešit, ale naopak je prohloubila. Vydala se cestou nekompetentních direktivních nařízení, rozhazování peněz, slibování všeho všem bez odpovědného řešení, jak to zaplatit.
Před novou vládou bude stát zásadní úkol odstranit nespravedlnosti ve financování státního, regionálního a soukromého zdravotnictví. Pozitivní změny musejí podle občanských demokratů stavět na větších možnostech volby samotných pacientů, jejich spoluzodpovědnosti za vlastní zdraví a na větší kontrole za čerpanou zdravotní péči.

Jednání se spolu s krajskými radními pro zdravotnictví za ODS účastnil také expert ODS pro tento sektor Petr Zimmermann.

Ing, Jan Bureš, Karlovarský kraj
Mgr. Dalibor Horák, Olomoucký kraj
Mgr. Martin Kupka, Středočeský kraj
MUDr. Přemysl Sobotka, Liberecký kraj
Ing. Ladislav Valtr, Pardubický kraj