Kraje řeší peníze na příplatky sester, Střední Čechy podají žádost hromadně

Vláda rozhodla o zvýšení platů zdravotních sester pracujících na směny a bez odborného dohledu od 1. července o 2000 korun. Zvýšení se týkalo asi 43.000 lidí, tedy asi o 40 procent středního zdravotnického personálu. Foto: koláž ZD

Středočeský kraj chce urychlit zvýšení platů zdravotních sester, žádosti o dotace podá ministerstvu zdravotnictví hromadně. Počítá i se svoláním mimořádného zastupitelstva. O postupu ve čtvrtek rozhodli krajští radní, informovala ČTK Helena Frintová z tiskového oddělení středočeského hejtmanství. Žádost o skoro 38 milionů pak chystá také Ústecký kraj.

 

Ministerstvo zdravotnictví v květnu schválilo dotační program, z nějž má být od července vyplácen dvoutisícový příplatek zdravotním sestrám. Středočeské hejtmanství už systém dříve kritizovalo kvůli komplikovaným administrativním podmínkám.

„Žádosti musí být krajskému úřadu předány do pátku 21. července 2017. Kraj tyto žádosti následně hromadně předá ministerstvu a vyčká na jeho rozhodnutí,“ uvedl krajský náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS). Jakmile ministerstvo rozhodne a kraj obdrží ze státního rozpočtu peníze, bude podle něj hned svoláno mimořádné zastupitelstvo kraje, které by mělo schválit jednotlivé dotace přímo konkrétním poskytovatelům zdravotních služeb na základě veřejnoprávních smluv.

Ne všechny kraje postupují stejně, podle Kupky je důvodem nejasná metodika, formulace dotačního programu a pochybnost o legitimitě postupu navrženého ministerstvem. „To byl také důvod, proč kraje po zveřejnění dotačního programu usilovaly prostřednictvím komise Rady Asociace krajů České republiky pro zdravotnictví o změnu metodiky tak, aby do přerozdělení dotací nemusela zasahovat samospráva a zastupitelstva krajů. To vše s cílem, aby státní finanční prostředky přišly do zdravotnických zařízení v co nejkratším čase. Ministerstvo ale všechny návrhy asociace na zjednodušení odmítlo,“ dodal náměstek.

Kraj chce nejpozději 26. července odeslat ministerstvu zdravotnictví hromadnou žádost o dotaci obsahující individuálně podané žádosti poskytovatelů zdravotních služeb sídlících na území Středočeského kraje. Ministerstvo by podle předpokladů mělo do 15 dnů rozhodnout o přidělení dotace a následně odeslat peníze. Hejtmanství pak po schválení zastupiteli zajistí přeposlání dotací jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb.

Peníze na příplatky pro sestry řeší take Ústecký kraj, který požádá ministerstvo zdravotnictví o 36,7 milionu korun. „Kraj se se situací vyrovná, ohrožení však cítí ti, kteří prostředky na zvýšenou výplatu sestrám musí vyplatit,“ řekl v týdnu náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM). „Odmítáme postoj ministerstva, který viní kraje z návrhu nezákonného postupu, ministerstvo mělo možnost podle zákona určit jako příjemce dotace přímo poskytovatele zdravotních služeb, tento postup by byl mnohem rychlejší a operativnější,“ dodal Rybák.

Ústeckému kraji přišlo 18 žádostí poskytovatelů zdravotních služeb. Samospráva je v souladu s ministerskou metodikou zapracovala do souhrnné žádosti. Z celkového počtu 26 poskytovatelů lůžkové péče v Ústeckém kraji jsou dva poskytovatelé zřízeni ministerstvem zdravotnictví, tři mají sídlo mimo Ústecký kraj a musí žádat přes kraj v místě sídla, jeden poskytovatel nemá směnný provoz a jeden nemá sestry zařazeny v dané kategorii.

Dotace na zvýšené náklady poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s takzvaným zvýšením příplatků pro směnné sestry se netýká poskytovatelů sociálních služeb.

Vláda rozhodla o zvýšení platů zdravotních sester pracujících na směny a bez odborného dohledu od 1. července o 2000 korun. Zvýšení se týkalo asi 43.000 lidí, tedy asi o 40 procent středního zdravotnického personálu. Průměrný hrubý plat sester je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky necelých 28.500 korun.

-čtk-