Amerika mění strategii v boji proti kouření

Novou vizi přístupu v boji proti kouření představil osobně šéf FDA Scott Gottlieb, který prohlásil: "Současné technologie již umožňují zcela nahradit cigaretu výrobkem, který nehoří a je zásadně méně škodlivý. Regulace umožní, aby lidé změnili své chování a prospěli sami sobě.“ Reprofoto: FDA

Na konci července představil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) novou komplexní strategii pro boj proti kouření. Jejím cílem je zásadní omezení škodlivých dopadů kouření na zdraví Američanů. Revoluční je i změna přístupu, kterým chce FDA tohoto dlouhodobého cíle dosáhnout.

 

Nově chce FDA prosazovat regulaci založenou na míře zdravotního rizika, kterou přinášejí odlišné formy užívání nikotinu. To v praxi znamená posílení restrikcí vůči klasickým cigaretám a zvýšenou flexibilitu vůči alternativním elektronickým produktům. Aby byla nová strategie účinná, je podle FDA nutné provádět změny regulací u obou typů výrobků současně.

„Chceme svět, v němž klasická cigareta už nebude vytvářet, nebo udržovat závislost kuřáka na nikotinu a kde ti, kdo budou přesto nikotin chtít užívat, jej budou moci získávat z alternativních a daleko méně škodlivých zdrojů“, uvedl FDA při přestavení svého plánu.

Tyto vize převedené do praxe znamenají na jedné straně další zpřísnění omezení pro klasické papírové cigarety včetně obsahu nikotinu v nich. Na straně druhé budou přísnější regulace pro elektronické cigarety odloženy nejméně do roku 2022. FDA dále podpořila výrobce všech typů inovativních produktů, které pro uvolňování nikotinu nevyužívají procesu spalování tabáku.

Cílem FDA je posílit proces inovací tak, aby stávající kuřáci mohli mít k dispozici různé typy produktů, které sice uvolňují nikotin, ale zároveň nepředstavují tak vysoké riziko pro jejich zdraví.

Šéf úřadu Scott Gottlieb k uvedení nové strategie dodal: „I nadále budeme přesvědčovat občany, aby kouřit nezačínali. Kuřáky přesvědčujeme, aby přestali. Ale ti, kdo nepřestanou, si rozhodně zaslouží mít přístup k výrobkům, které jejich zdraví poškozují daleko méně. Díky pokroku v technologické oblasti již takové výrobky existují. Současné technologie již umožňují zcela nahradit cigaretu výrobkem, který nehoří a je zásadně méně škodlivý. Regulace umožní, aby lidé změnili své chování a prospěli sami sobě.“

Spojené státy nejsou první ani jedinou zemí, kde úřady inovují svůj přístup k regulaci cigaret a výrobků uvolňujících nikotin. V Evropě je na tomto poli nejaktivnější Velká Británie, která již delší čas prosazuje tzv. koncept snížené škodlivosti. Stejně jako v USA, i zde je základem konceptu uznání, že elektronické výrobky uvolňující nikotin jsou daleko méně škodlivé než klasické cigarety. Z toho následně vyplývají opatření, které britská vláda v oblasti regulace tabáku prosazuje.

V České republice je debata o konceptu snížené škodlivosti zatím pouze na expertní rovině. Jak uvádí prof. Eva Králíková, „lidé kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli kouři“. Odborníci na odvykání kouření se proto shodují, že méně škodlivé alternativy přijímání nikotinu mohou lidem pomoci se cigaret zbavit. V praxi se tento postoj projevil např. při projednávání protikuřáckého zákona, kdy poslanci prosadili mírnější omezení pro elektronické cigarety v restauracích.

Jakub Žák