Thomayerka: pomocníci do stravovacích provozů za 40 milionů na čtyři roky

Vyhodnocení zakázky by mělo být hotové do konce prázdnin. Foto_ Logo TN

Firmu, která je denně schopna dodat dvacet pracovníků pro pomoc ve stravovacím provozu, poptává Thomayerova nemocnice v Praze. Za čtyři roky je ochotna zaplatit téměř 41 milionů bez daně.

 

V úterý uplynula lhůta pro podání nabídek na zajištění pomocných služeb ve stravovacím provozu v Areálu Thomayerovy nemocnice (Praha 4 Krč). Kolik firem se do tendru přihlásilo, nemůže nemocnice podle zákona zveřejnit. Seznam uchazečů a vítěz čtyřleté zakázky za téměř 41 milionů korun bez DPH bude znám až po zveřejnění vítěze zakázky a hodnotícího protokolu.

Nemocnice v tendru požadovala, aby dodavatel zajistil dvacet pracovníků denně, kteří budou v rozsáhlém areálu pomáhat ve stravovacím provozu. Pomoc bude spočívat v: „přípravných pracích v procesu přípravy vaření a výdeje stravy (dle pokynu objednatele) – mytí a manipulaci s nádobím (obsluha myček a ruční mytí nádobí) – pomocných pracích při tabletování pacientské stravy – přepravu pacientské stravy a jejich předávání na jednotlivá lůžková oddělení; stravu rozváží zadavatel vlastním vozidlem s vlastním řidičem),“ uvádí se v zadávací dokumentaci zakázky.

V ní je navíc stanoveno, že plnění bude poskytováno denně 20 pracovníky dodavatele podle časového harmonogramu pro přidělení na jednotlivá pracoviště. S vítězným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu určitou 4 roky. Předpokládaný termín zahájení plnění: od 1.9.2017 a maximální sazba za jednoho pracovníka je 120 Kč/ hod s tím, že při případném překročení této hranice bude uchazeč vyloučen z hodnocení nabídky. „Nabídková cena je do 31.12.2018 neměnná. Výši ceny lze měnit od roku 2019, a to o koeficient inflace spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem. Tato změna je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě,“ uvádí se dále v zadávací dokumentaci.

Podle ní Thomayerova nemocnice požaduje splatnost faktur 60 dnů od převzetí faktury zadavatelem. „Všichni pracovníci dodavatele musí mít po celou dobu trvání smluvního vztahu platné zdravotní průkazy pracovníka v potravinářství. Minimálně 6 pracovníků z každé denní směny musí být muži. Minimálně 10 pracovníků z každé denní směny musí rozumět a hovořit plynule česky,“ stojí dále v podmínkách.

Vyhodnocení zakázky by mělo být hotové do konce prázdnin.

Jiří Reichl

(Článek je převzat z portálu Ekonomický deník, který patří do portfolia vydavatelství Zdravotnického deníku.)