Další pokuta pro Ústav hematologie a krevní transfuze od ÚOHS

Podle antimonopolního úřadu zadavatel, tj. ÚHKT, neprováděl výběr zboží na základě aktuálních cen a nabídek dodavatelů působících na relevantním trhu, ale pouze poptával zboží od vybraného uchazeče jako předem zvoleného dodavatele. Ilustrační foto: Vimeo

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a potvrdil tak pokutu ve výši 200 000 korun. Jmenovaný ústav byl i v minulosti již pokutován za porušení zákona o veřejných zakázkách.

 

V nejnovějším případě zadavatel nakupoval léky na základě rámcové smlouvy a navazujících objednávek, aniž by však tuto smlouvu vysoutěžil v zadávacím řízení. „Ústav hematologie a krevní transfuze neoprávněně využil zákonnou výjimku, podle níž není zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných souvisejících dodávek, které hodlá pořídit v průběhu účetního období v případě dodávek, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb,“ uvedl předseda Rafaj. Připomněl, že uvedenou výjimku je třeba aplikovat pouze v souladu s jejím smyslem, jímž je umožnění úsporného vynakládání finančních prostředků. Předpokládá se totiž, že u takových dodávek bude zadavatel vybírat z aktuálních cenových nabídek jednotlivých dodavatelů a díky tomu bude dosahovat výhodnějších podmínek plnění.

Ve zkoumaném případě však zadavatel neprováděl výběr zboží na základě aktuálních cen a nabídek dodavatelů působících na relevantním trhu. Pouze však poptával zboží od vybraného uchazeče jako předem zvoleného dodavatele. ÚOHS v rozhodnutí konstatoval, že pokud měl zadavatel v úmyslu poptávat zboží pouze od jednoho dodavatele, pak mu nic nebránilo – zadat rámcovou smlouvu v zadávacím řízení dle zákona. Tím, že zadavatel nezadal veřejnou zakázku v žádném z druhů zadávacích řízení, mohl jeho postup podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Pokud by totiž zadavatel provedl řádné zadávací řízení, mohl obdržet i nabídky od dalších dodavatelů s výhodnějšími podmínkami. Nejnovější rozhodnutí ÚOHS o porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany ÚHKT není prvním.

V roce 2012 byl jmenovaný ústav sankcionován pokutou ve výši 100 000 korun ve věci veřejné zakázky na dodávku léků a léčivých přípravků. Ústav postupoval v rozporu se zákonem, když při vyřizování námitek společnosti EUROPHARM tyto námitky nepřezkoumal a neodeslal rozhodnutí o tom, zda jim vyhovuje či nikoliv.

O dva roky dříve obdržel ÚKHT od antimonopolního úřadu pokutu 60 000 korunza neoprávněné zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodání automatického systému pro hemokultivaci baktérií včetně hemokultivačních nádobek“.

Kristián Chalupa

(Článek je převzat z portálu Ekonomický deník, který patří do portfolia vydavatelství Zdravotnického deníku.)