"Letecká záchranka měla být pro kolegy v Praze prioritou. Pracovní skupina přeci přišla s tímto podivným návrhem, aby LZS provozoval státní podnik, už na konci listopadu. Od té doby uplynulo devět měsíců,“ vyjadřuje nejistoty krajů z dalšího osudu LZS radní pro zdravotnictví Pardubického kraje Ladislav Valtr. Foto: Koláž ZD

Letecká záchranka 2020: ve hře je pouze nový státní podnik. Je to hazard, varuje krajský radní

Vláda se v pondělí 4. září opět vrátí k „Návrhu řešení zabezpečení letecké záchranné služby (LZS) po roce 2020“. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (CSSD) překvapivě upravil svůj návrh, který vláda nestihla projednat před necelými 14 dny, a vzdal se myšlenky, že by leteckou záchranku mohla provozovat Czech Aviation Training Centre, s.r.o. –  dceřiná společnost státního podniku Řízení letového provozu. Uznal kritiku ministerstva dopravy, které varovalo, že by mohlo dojít k problémům v oblasti veřejné podpory a slučitelnosti s unijním právem. Nyní je tedy na stole pouze jedna možnost, s níž půjde v pondělí Ludvík do vlády – totiž vznik úplně nového státního podniku. A to se nelíbí představitelům krajů. „ Letecká záchranka se řítí do obrovského průšvihu. Ministerstvo promeškalo několik měsíců, během nichž se nestalo vůbec nic. Vláda nemůže stihnout vybudovat nový státní podnik, získat všechna povolení a začít bezpečně provozovat leteckou záchrannou službu už v roce 2020. Je to hazard se zdravím občanů,“ řekl Zdravotnickému deníku Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví Pardubického kraje z ODS.

 

Valtr upozorňuje, že samo ministerstvo zdravotnictví se odkazuje v předkládací zprávě pro vládu na pracovní expertní skupinu k LZS, která zdůraznila, že založit státní podnik je třeba s velkým časovým předstihem. „Neboť nezbytné materiální a personální vybavení (zejména pořízení potřebných vrtulníků), ale i získání potřebných oprávnění k provozování této činnosti, je časově velmi náročným procesem, jehož trvání lze odhadovat v délce až 3 roky,“ cituje radní vládní materiál. „Vláda teprve pověří ministerstvo zdravotnictví tím, aby připravilo do konce roku nějaký plán. Pak se přehoupneme do roku 2018 a máme k dispozici již jenom dva roky. Tedy o třetinu kratší čas, než odhadla expertní skupina. Stojí to za riziko, že od roku 2020 nebude zajištěna LZS? Nechápu, proč chce vláda nesmyslně zlikvidovat fungující službu jenom proto, že jí nyní bez problémů a velmi precizně poskytují soukromníci,“ upozorňuje Ladislav Valtr.

Kraje požadovaly, aby ministerstvo materiál z vlády stáhlo. Jak už Zdravotnický deník uvedl Asociace krajů ČR navrhla, aby byl přepracován, přičemž pod stanoviskem byla podepsána její předsedkyně Jana Vildumetzová, z hnutí ANO. Ta zdůraznila, že již k původnímu návrhu vznesly připomínky nejen kraje, ale také odborná veřejnost, například Asociace zdravotnických záchranných služeb nebo Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof. Tyto námitky prý ale „nebyly ze strany zpracovatele návrhu v podstatě vůbec akceptovány“. „Řeší se pouze provozovatel letadel bez vazby na řešení koncepce letecké záchranné služby v České republice po roce 2020,“ píše se ve stanovisku Asociace krajů.

Také jsme již opakovaně v ZD uvedli, že tím, kdo stál úplně na začátku rozbití dosavadního způsobu provozování LZS, byl šéf hnutí ANO Andrej Babiš (například zde). Je však na místě kritizovat také postup ministerstva zdravotnictví? Krajský radní Valtr se domnívá, že ano. „Letecká záchranka měla být pro kolegy v Praze prioritou. Pracovní skupina přeci přišla s tímto podivným návrhem, aby LZS provozoval státní podnik, už na konci listopadu. Od té doby uplynulo devět měsíců,“ dodává.

Proč byla zamítnuta varianta „CATC“?

„Na základě připomínek Ministerstva dopravy vznesených dodatečně po ukončení MPŘ k variantě zabezpečení LZS po roce 2020 dceřinou společností ŘLP ČR, s.p., konkrétně společností Czech Aviation Training Centre, s.r.o. směřujících do oblasti veřejné podpory a její slučitelnosti s unijním právem, případně potřebné realizace výjimek in-house při zadávání vybraných veřejných zakázek a stanoviska Ministerstva dopravy, že se jednoznačně přiklání k  variantě zabezpečení LZS navržené pracovní expertní skupinou, není již nadále tato varianta předkládána vládě k posouzení a rozhodnutí,“ píše se ve zdůvodnění pro vládu a nastiňuje se další postup.

Bude rozpracován podrobný plán kroků nezbytných k realizaci vládou schváleného způsobu zabezpečení LZS, v rámci kterého bude mimo jiné navrhované řešení konzultováno s Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž tak s cílem eliminovat riziko možné veřejné podpory. Rovněž bude definován i majetek státu, který bude převeden do majetku určeného subjektu. Tento plán bude následně opětovně předložen vládě k projednání. Materiál je předkládán s rozporem s Asociací krajů.

Tomáš Cikrt

Návrh usnesení o letecké záchranné službě

Vláda

I. bere na vědomí „Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020“ uvedený v materiálu č.j. 29527/2017

II. schvaluje navržený způsob zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020 státem a to:

     a) základna Plzeň - přímé zajištění resortem Ministerstva obrany ČR,

     b) základna Praha - přímé zajištění resortem Ministerstva vnitra ČR,

     c) ostatních 8 základen (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem) k tomu účelu nově založeným státním podnikem

III. ukládá ministru zdravotnictví v termínu do 31. prosince 2017 předložit vládě plán potřebných kroků k realizaci bodu II.