Nemocnice Pardubického kraje měly v pololetí zisk 12,2 milionu korun

Společnost Nemocnice Pardubického kraje, do které patří nemocnice v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli a Ústí nad Orlicí, skončila v loňském roce se ztrátou 3,041 milionu korun. Letos v pololetí ale vykázala zisk 12,2 milionu. Foto: Pardubický kraj

Společnost Nemocnice Pardubického kraje vytvořila za první pololetí letošního roku zisk 12,2 milionu korun. Ve srovnání s finančním plánem i minulostí je hospodářský výsledek výrazně nad očekáváním. Na výsledku se z velké části podílely opožděné platby zdravotních pojišťoven, uvedla Karolína Frýdová z kanceláře hejtmana.

 

„Vyúčtování plateb od zdravotních pojišťoven uzavřená za výkony minulých let až v tomto období přinesla do výnosů prvního pololetí částku 10,6 milionu korun. Několik předchozích let pojišťovny nechtěly některé výkony proplácet,“ řekl ČTK krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS). Podle něj se ekonomika krajských nemocnic zlepšuje, i když je třeba pololetní výsledky brát s rezervou. Kraj očekával v pololetí ztrátu.

Podle generálního ředitele společnosti Tomáše Gottvalda se na dobrém výsledku podílela přísná regulace spotřeby materiálu, úspory energií, vyšší výnosy od zdravotních pojišťoven a růst tržeb v nemocničních lékárnách. „Ve druhém pololetí se každoročně objevuje řada faktorů, které mají výrazný vliv na konečný hospodářský výsledek společnosti za daný rok,“ uvedl Gottvald.

Společnost Nemocnice Pardubického kraje, do které patří nemocnice v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli a Ústí nad Orlicí, skončila v loňském roce se ztrátou 3,041 milionu korun. V roce 2015 vytvořila čistý zisk 413.000 korun. Na loňském výsledku se podepsalo zvyšování osobních nákladů dané kolektivní dohodou a celkovým tlakem na pracovním trhu.

Nemocnice dostávají od Pardubického kraje každoročně takzvané vyrovnávací platby, kterými jim hejtmanství odpouští nájemné z budov a pojištění a přispívá na činnost protialkoholní záchytné stanice nebo pohotovosti, které zdravotní pojišťovny nehradí. V roce 2016 dosáhly tyto platby více než 120 milionů korun, z toho skutečný finanční příspěvek kraje činil 41 milionů korun. Letos budou podle Valtra vyrovnávací platby v obdobné výši.

-čtk-