Neděle, 20. června, 2021

VZP žádá od ambulantních specialistů informace o zpětných bonusech, rozšíří státní zastupitelství okruh prověřovaných?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

 

Hned několik zdravotnických zařízení z ambulantního sektoru upozornilo během víkendu Zdravotnický deník, že byla oslovena v souvislosti s aktuální kauzou zpětných bonusů. VZP se jich u příležitosti vypořádání úhrad za rok 2016 ptá na výši cen za zvlášť účtovaná léčiva (ZULP) a zvlášť účtovaný materiál (ZULP). Pojišťovna „nepředpokládá, že by jí smluvní partneři účtovali nesprávnou výši  cen“, ale kdyby přeci jen, tak jim nabízí možnost dodatečně ceny upravit a poslat nová data, která ona pak „zohlední“ v přepočtu finančního vypořádání roku 2016. Jde o obdobné schéma, kvůli kterému Vrchní státní zastupitelství v Praze, vedené Lenkou Bradáčovou, prověřuje na 40 největších českých nemocnic.  Kolik takových dopisů VZP rozeslala, zatím nevíme, ambulancí lékařů specialistů (včetně gynekologů) je v Česku více než 8 tisíc. Podle informací Zdravotnického deníku je mezi oslovenými i zdravotnické zařízení Iscare, patřící pod svěřenecký fond předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

 

Až dosud se v médiích uvádělo, že se problematika zpětných bonusů, na kterou zaměřili svoji pozornost státní zástupci, týká pouze nemocnic (psali jsme v článku Státní zástupce prověřuje bonusy, poskytování zdravotní péče v nemocnicích je ohroženo). Jenže, jak ZD informovali lékaři, kteří již dostali dopis od VZP, pojišťovna v něm píše, že u některých poskytovatelů zdravotních služeb zjistila, že vykázané ceny za ZULP a ZUM  neodpovídají pořizovací ceně. Ta je ve skutečnosti nižší. Za takové snížení považuje VZP například množstevní slevy dodavatele i zpětné kompenzace, vázané na konkrétní položku nebo skupinu položek, a to i formou jednostranného prohlášení dodavatele o diskontních cenách na základě odebraného objemu – tedy tzv. zpětné bonusy. To je podle pojišťovny v rozporu s její Metodikou pro pořizování a předávání dokladů.

V dopise VZP své ambulantní smluvní partnery upozorňuje, že zamlčení slev a bonusů je hrubým porušením vzájemné smlouvy a neoprávněným čerpáním prostředků veřejného zdravotního pojištění. Termín na odpověď pojišťovna stanovila na konec října.

Otázkou nejbližších dní nyní bude, zda žalobci ze státního zastupitelství vedení Zdeňkem Matulou rozšíří své současné prověřování z nemocnic i na ambulance. Ty se totiž mohou dostat do větších potíží s represivních aparátem státu, než  nemocnice, protože případné bonusy nepřevádějí na jinou péči tzv. nelukrativních oborů, jako to činí lůžková zařízení vlastněná státem nebo kraji.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY