Místo dialýzy transplantace ledvin. VZP podpoří zařazování pacientů na čekací listiny i hledání živých dárců

Pacienti na dialýze mají kratší střední délku života než transplantovaní. Proto VZP podpoří zařazování pacientů na čekací listiny a hledání živých dárců. Foto: media.defense.gov

Všeobecná zdravotní pojišťovna začala usilovat o to, aby se na čekací listiny na transplantace ledvin dostalo více pacientů. Lidé, kteří zůstávají na dialýze, totiž přežívají kratší dobu a péče o ně stojí více než o ty, kdo podstoupí transplantaci. Bonifikaci ve výši deset až dvacet tisíc korun proto dostanou poskytovatelé, kteří budou doporučovat pacienty s chronickým selháním ledvin na čekací listiny nebo aktivně vyhledají živé dárce. VZP realizaci pilotu odstartuje v roce, pro který počítá ve zdravotně pojistném plánu s celkovým přebytkem ve výši 108 milionů korun. První nástřel plánu na příští rok včera řešila správní rada pojišťovny.

 

„VZP projednala novou věc – pilotní projekt podpory zařazování pacientů na čekací list na transplantace ledvin. Máme asi 7500 pojištěnců VZP v dialyzačním programu, takže bychom chtěli podpořit transplantační program. Je to dáno i tím, že pacienti, kteří jsou transplantovaní, mají delší střední délku života než dialyzovaní. V nemalé míře je to spojeno i s náklady pojišťoven – transplantovaní pacienti jsou o něco levnější,“ říká člen správní rady VZP Rostislav Vyzula.

V Česku je dnes ročně provedeno kolem pěti set transplantací, z toho 12 procent od živých dárců. Přesto ale bylo v polovině letošního roku na čekací listině 540 lidí. Bonifikační program proto podpoří jak zařazování nových pacientů na čekací listinu, tak získávání živých dárců.

V čem bude bonifikace spočívat? Za vyžádanou péči u pacientů vyšetřených v souvislosti se zařazením na čekací listinu budou zmírněny či odpuštěny regulační srážky, odměna pak bude udělována také za samotné vyšetření vhodnosti k transplantaci ledviny. Cílem je motivovat poskytovatele, aby včas zařazovali na čekací listinu maximum pacientů. Za primovyšetření vhodnosti k transplantaci u pacienta zařazeného v dialyzačním programu tak bude bonifikace ve výši 10 tisíc korun, u pacienta v predialyzačním stavu pak 15 tisíc korun. Aby byl proces plynulý a bez průtahů, čeká motivace i na transplantcentra. Ta dostanou za vyhodnocení a verifikaci žádostí o zařazení příjemce na čekací listinu nebo živého dárce 10 tisíc korun. Odměna za primovyšetření živého dárce ledviny je stanovena na 20 tisíc korun. Projekt bude hrazen ze základního fondu zdravotního pojištění a není finančně zalimitován.

Účast v pilotu bude nabídnuta všem poskytovatelům hemodialyzační péče a centrům vysoce specializované péče v oblasti transplantologie, která provádějí transplantace ledvin (je jich celkem sedm). „Do budoucna si myslíme, že by mohlo dojít i k rozšíření o přední nefrologická centra, která by mohla pacienty vyšetřit,“ uvádí profesor Vyzula.

Přípravná fáze projektu již odstartovala tento měsíc a potrvá do konce roku tak, aby se upřesnila metodika a definovaly potřebné výkony i signální kódy či bonifikační úhradové dodatky. Samotný pilot poběží dva roky a po prvním roce bude průběžně vyhodnocen. Definitivní vyhodnocení celé akce je naplánováno do dubna 2020.

Příjmy by v příštím roce měly překročit 178 miliard

Asi nejdůležitějším bodem zasedání včerejší správní rady VZP byl první nástřel zdravotně pojistného plánu. Ten je založený na predikcích ČNB, ministerstva financí i VZP a byl sestaven s přebytkem 108 milionů korun (také v dalších letech 2019 a 2020 by pojišťovna chtěla udržet přebytek na základním fondu ve výši čtvrt miliardy ročně tak, aby za tři roky bylo na tomto fondu 0,86 miliardy).

Plán vychází z nárůstu mezd o 5,6 procenta, nárůstu HDP o 2,9 procenta, poklesu počtu nezaměstnaných i růstu minimální mzdy. Všeobecné zdravotní pojišťovně navíc od 1. ledna přibude 2828 klientů, k tomu o 49 korun vzroste měsíční úhrada za státní pojištěnce. Celkové příjmy jsou tak predikovány na 178,5 miliardy, což je meziroční nárůst o 4,9 procenta čili o 8,4 miliardy korun. Růst výběru pojistného by měl být vyšší o 6,3 procenta, tedy o 7,4 miliardy, příjmy z přerozdělování budou vyšší miliardu (dvě procenta).

Členové správní rady mají do 3. listopadu předat připomínky, 14. listopadu by pak měla materiál projednat dozorčí rada a 27. by mělo proběhnout společné jednání obou rad.

Pozitivně nevypadá jen zdravotně pojistný plán pro příští rok, ale také reporting za prvních devět letošních měsíců. Konečný zůstatek na běžném účtu základního fondu dosáhl výše 3,87 miliardy, očekávaný výsledek hospodaření základního fondu zdravotního pojištění pak bude 4,07 miliardy (zdravotně pojistný plán počítal se saldem 1,63 miliardy). Celkové příjmy základního fondu dosáhly 126,8 miliardy, což je 101,62 procenta zdravotně pojistného plánu, očekávané čerpání pak činí 122,73 miliardy (99,66 procent plánu). Předpokládané náklady na zdravotní služby jsou stanoveny na 118,05 miliardy.

Čerpání z provozního fondu je na úrovni 59 procent plánu, tedy na více než třech miliardách, fond reprodukce majetku je ale na pouhých deseti procentech čerpání (75 milionů; do konce roku by se mělo vyčerpat ještě dalších osm procent) z důvodu posunu zakázek z oblasti IT. Z fondu prevence bylo zatím využito 43 procent (234 milionů). „Ke konci roku dobíhá řada programů a částka se tedy bude zvyšovat,“ doplňuje místopředseda správní rady Jiří Skalický. Prostředky ve fondu prevence by se přitom měly pro příští rok zvýšit – příděl je stanoven na téměř 523 milionů, a protože se letos očekává zůstatek ve výši 228,7 milionu, disponibilní prostředky se zřejmě vyšplhají na 751,3 milionu.

-mk-