Mít rodiče stejného pohlaví není pro děti žádný handicap - někdy právě naopak. Škodit ale může diskriminace a nepochopení. Foto: Flickr

Mít rodiče stejného pohlaví dětem neškodí. Mnohem horší je diskriminace, říká studie

Děti rodičů stejného pohlaví si nevedou o nic hůře než ty vyrůstající u rodičů heterosexuálních. Zjistila to velká studie publikovaná nyní v časopise Medical Journal of Australia. Výzkum přichází v době, kdy Austrálie rozhoduje o tom, zda budou homosexuální a heterosexuální manželství rovnoprávná. Právě často útočná diskuse související s volbou ovšem může děti poškodit mnohem více než samotná struktura rodiny. Je to totiž právě diskriminace, která se na prosperitě dětí odráží nejvíce.

 

Review celkem třiceti let odborně posouzeného výzkumu provedené odborníky z nemocnice a výzkumného institutu Melbourne Children’s zjistilo, že děti vychované rodiči stejného pohlaví si po emoční, sociální i edukační stránce vedou stejně dobře jako ostatní děti. Zjištění tak podrývá jeden z argumentů, který v Austrálii zaznívá od zastánců odmítnutí zrovnoprávnění manželství: totiž to, že děti potřebují otce i matku k tomu, aby vzkvétaly.

„Konsensus výzkumu, a to velmi jasný a zahrnující několik generací, je, že děti stejnopohlavních rodičů jsou na tom stejně dobře, ne-li lépe, oproti dětem heterosexuálních partnerů,“ uvádí podle ABC News jeden z autorů studie profesor Frank Oberklaid z Murdochova dětského výzkumného institutu.

Autoři studie říkají, že jejich práce chce ukončit dezinformování o dětech stejnopohlavních párů, a poukazují, že výsledky byly zopakovány řadou australských i mezinárodních nezávislých studií. Zpráva s titulkem Děti jsou OK: je to diskriminace ze strany heterosexuálních rodičů, která jim škodí přichází v době, kdy se v Austrálii blíží ke konci období, v němž je možno prostřednictvím poštovního průzkumu hlasovat pro nebo proti rovnoprávnosti manželství. Hlasy pak do 7. listopadu obdrží Australský statistický ústav a výsledky budou zveřejněny v polovině listopadu. Zatím to vypadá, že kampaň podporující souhlasné stanovisko přesvědčila obyvatele silněji.

Rozdíl mezi dětmi? Větší tolerance

Mezi zahrnuté studie patří portál veřejného výzkumu Columbia Law School z roku 2017, který obsahuje 79 studií zabývajících se zdravím a prosperitou dětí vychovaných gayi nebo lesbičkami, dále přes 40 studií Americké sociologické asociace, které došly k tomu, že děti vychované rodiči stejného pohlaví si vedly v celé řadě měřítek stejně jako děti ostatní, studie zahrnuté do review Australského institutu pro studium rodiny z roku 2013, kde byly jak australské, tak mezinárodní výzkumy ukazující na to, že u dětí stejnopohlavních párů nejsou žádné důkazy o strádání, a pak metaanalýza 33 studií z roku 2010 konstatující, že pohlaví nebo sexualita rodičů neovlivňuje zdraví či prosperitu dětí.

„Zjištění těchto review odrážejí širší konsensus na poli psychologie a výzkumu rodiny. Jsou to hlavně věci jako kvalita rodičovství, prosperita rodiny či kvalita a spokojenost se vztahy uvnitř rodiny, spíše než struktura rodiny, co určuje větší rozdíly v tom, jestli dítě prosperuje a dobře se vyvíjí,“ zdůrazňují autoři studie, mezi něž patří 13 odborníků na zdraví dětí a dospívajících.

Podle nich přitom byly výzkumy, které ukazovaly horší výsledky, široce kritizovány kvůli metodologickým omezením. Například často uváděná Regnerova studie srovnává dospělé vychované gayi či lesbičkami v jakémkoliv rodinném uspořádání s dospělými vychovanými ve stabilních heterosexuálních úplných rodinách, což mohlo výsledky zkreslit.

Studie tak spíše naznačují opačný trend. „Vedle shodných sociálních a edukačních výstupů studie došly k tomu, že děti vychované stejnopohlavními páry jsou psychologicky lépe nastaveny a netrpí předpojatostí vůči sexuální, genderové a rodinné různorodosti,“ dodávají autoři. Pozitivní rozdíly ovšem mohou reflektovat socioekonomický status rodiny a její stabilitu. „Pro stejnopohlavní pár je velmi obtížné založit rodinu. Často musí podstoupit IVF a léčbu plodnosti, takže kohorta může být o něco lépe vzdělaná a mít vyšší příjmy,“ domnívá se Simon Crouch, vedoucí výzkumník Australského výzkumu dětského zdraví ve stejnopohlavních rodinách.

Škodí útočná debata i diskriminace homosexuálních rodičů

Studie ovšem také přišla s tím, že mladí lidé, kteří vyjádřili odlišnost své sexuality či genderové identity, zažívali vůbec nejvyšší úroveň psychologického strádání v Austrálii. „Mladí LGBTIQ+ (tj. lesbičky, gayové, bisexuálové, transsexuálové, intersex, queer a další, pozn. red.) mnohem častěji oproti ostatním mladým duševně strádají, sebepoškozují se a mají sebevražedné sklony. Bohužel to je spojeno s obtěžováním, stigmatem a diskriminací, kterou oni i další lidé z LGTBIQ+ komunity zažívají v naší společnosti,“ říká podle The Guardian profesor Oberklaid.

Dopad může být i nepřímý – pokud je homosexuální pár obětí diskriminace, úzkost se může odrazit i na dětech. „Zjistili jsme také, že děti vychované stejnopohlavními páry se více bojí, že budou trápeny a šikanovány svými vrstevníky zejména ve škole. Výsledkem je, že se cítí zoufalí, provinilí a stydí se, což škodí jejich zdraví i sebevědomí mnohem více než to, jaká rodina je vychovává,“ konstatuje Frank Oberklaid.

Podle něj přitom už samotná debata může škodit. „Negativní a diskriminační rétorika současné diskuse o rovnosti manželství poškozuje nejzranitelnější členy naší společnosti – děti a adolescenty. Je zásadní, abychom uznali, že debata o rovnosti manželství může našim dětem a mladistvým škodit,“ dodává.

Oberklaid zároveň zdůrazňuje, že existují solidní důkazy o pozitivním dopadu na duševní zdraví a prosperitu rodin se stejnopohlavními rodiči i mladých LQTBIQ+ lidí v zemích, které legalizovaly stejnopohlavní manželství. „Jako součást lékařské komunity cítíme povinnost starat se o všechny skupiny naší společnosti, zvláště o ty zranitelné. Naše povinnost sahá až k zajištění přesných, objektivních interpretací nejlepších dostupných údajů a nápravě nepřesností tak, abychom zmenšili negativní dopady veřejné debaty,“ zdůrazňuje profesor Oberklaid, který volá po ukončení negativních zpráv, které mohou v posledních dnech volby děti poškozovat.

-mk-