Vystavili jsme ministrovi účet za jeho přehlížení

Naštvaní na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, zleva: Michaela Bažantová, mluvčí České lékárnické komory, Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů a Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren. Foto: SPL a TC

Lékaři už na změnu vyhlášky nevěří, ale chtějí systémové změny. Krátkodobě jim stačí zrušení povinnost eReceptu. Protestovat budou klidně dál. Podle lékárníků je ministr zdravotnictví ve střetu zájmů, a také proto smetl jejich návrhy ze stolu. Doufají alespoň v parametrické změny tzv. signálního kódu. Zdravotnickému deníku to řekli zástupci obou segmentů. Své ordinace dnes neotevřelo zhruba sedm tisíc soukromých lékařů a protestovaly také lékárny, z nichž několik stovek na půl hodiny přerušilo provoz a další se symbolicky připojily. Hlavním požadavkem je narovnání úhrad, které směřují přednostně do nemocnic právě na úkor sektoru soukromých lékařů a lékárníků. Minstr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) ovšem dnes protestujícím na speciální tiskové konferenci vzkázal, že peníze, které by mohl poslat přes úhradovou vyhlášku do jiných segmentů, než do nemocnic, už žádné nejsou. Má tedy vlastně taková akce dva dny před volbami smysl? Komu byla určena? Co bude dál? Na to se Zdravotnický deník ptal předsedy Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šonky, mluvčí České lékárnické komory Michaely Bažantové a předsedy Grémia majitelů lékáren Marka Hampela.

 

Chcete změnit právě už téměř hotovou úhradovou vyhlášku? Vážně si myslíte, že to je reálné? Nebo chcete systémové změny?

Petr Šonka: Ne, se změnou nepočítáme, postoj ministerstva je jasný. Jsme přesvědčeni, že daný slib se musí dodržet, ale náš protest není o slíbených a nesplněných 3% ke kapitaci. To a návrh snížení kapitace za pacienty, kteří v posledních 3 letech neprošli ordinací PL  byly jen poslední kapky, kterými náš kalich trpělivosti přetekl. Jde nám o systémové změny. Chceme aby na ministerstvu zdravotnictví seděl náměstek, který bude mít na starosti pouze ambulantní sektor a především primární péči a bude se starat o její rozvoj. Chceme jasná pravidla pro vztahy mezi jednotlivými segmenty zdravotnictví a ministerstvo, které bude prosazovat jejich dodržování. Jasný a předvídatelný způsob úhrady péče, který dá našim ordinacím perspektivu a prostor pro rozvoj. Odmítáme jednostrannou podporu pouze pro jednu část zdravotnictví. Skutečné zdravotní pojišťovny.  Chceme rozšíření kompetencí a zrušení preskripčních omezení skupiny L. Jediné možné preskripční omezení by mělo být dáno indikačními kritérii. Potenciál primární péče v ČR není dobře využit a chceme to změnit.

Mgr. Michaela Bažantová

Michaela Bažantová: Jednání s ministerstvem zdravotnictví intenzivně probíhala na bázi pracovních schůzek několik měsíců. Komora následně zpracovala konkrétní připomínky k zaslanému návrhu vyhlášky, u kterých nám bylo přislíbeno, že se jimi ministerstvo bude zabývat a pokusí se je zapracovat, nicméně jsme dostali informaci, že definitivní souhlas dává přímo pan ministr. Ten vše shodil ze stolu. Už na tomto je evidentní, jak podivně úhradová vyhláška vzniká a dává obrovský prostor pro klientelismus a je netransparentní. Pan ministr byl a bude ředitelem fakultní nemocnice a je tak i díky výše uvedenému v obrovském střetu zájmu. Úhradová vyhláška má být diskutována a vznikat na základě odborného konsenzu s koncepční vizí na několik let a ne na zvůli momentálních nálad politické reprezentace. Já chci přidat tomu a prostě nepřidám druhému. Ministerstvo zdravotnictví musí primárně zachovat dostupnost zdravotní péče pro pacienta všude. Teď jsme v situaci, že zavírají desítky tzv. jedinečných lékáren v obcích a malých městech. Po obchodech, restauracích je to další likvidace střední vrstvy, která řádně platí daně v České republice a především poskytuje profesionální lékárnickou službu veřejnosti. Silná ekonomika stojí právě na takovýchto lidech.

Marek Hampel: Reálné jsou pouze parametrické úpravy v hodnotě Signálního kódu v úhradové vyhlášce. Na systémové změny pouze poukazujeme a to dlouhodobě.

 

Adresátem protestu je současný ministr zdravotnictví? Budoucí ministr? Nebo kdo?

MUDr. Petr Šonka

Petr Šonka: Berte to jako vystavení účtu současnému ministerstvu za ty čtyři roky, kdy primární péči škodilo kde mohlo, za jeho přezíravý přístup, bagatelizaci problému ambulantního sektoru a dehonestaci naší práce. Za to, že se začíná rozpadat síť zařízení primární péče a nikdo s tím nic nedělá. Nikdy nekončilo tolik ordinací bez náhrady jako dnes, v době prosperity a blahobytu, kdy stát rozhazuje plnými hrstmi peníze na kdejakou pitomost. A je to taky pochopitelně jasný vzkaz budoucí vládě o tom, že je tady obrovský segment zdravotnictví, kde se již léta hromadí neřešené problémy, kterými se je třeba prioritně zabývat. A že trpělivost praktiků, coby dělníků medicíny je u konce.

Michaela Bažantová: Současný ministr s tím, že je potřeba transparentně nastavit přípravu úhradové vyhlášky.

Marek Hampel: Adresátem je současný ministr, jako představitel Ministerstva zdravotnictví. Budoucí ministr nebo ministryně již v úhradové vyhlášce nic nezmění, ale mohou změnit další prováděcí právní předpisy, které nejsou ještě bohužel dokončeny.

Proč protest neproběhl před půl rokem, proč jste netlačili politické strany v dostatečném předstihu před volbami, aby zohlednily vaše požadavky ve svých programech? Nepřicházíte s křížkem po funuse?

Petr Šonka: Možná jsme se příliš dlouho snažili jednat s někým, s kým to nemělo smysl. Naše aktivity jsou kontinuální a když si přečtete prohlášení z našich Konferencí, jsou konsistentní. Celá řada politických stran nás ve svých programech i politických programech podporuje. Musíme si po volbách pohlídat, aby na své sliby nezapomněly.

Michaela Bažantová: Odpověď máte de facto výše. Byli jsme do poslední chvíle ujišťováni, že všem segmentům bude spravedlivě přidáno. Vůbec nás netěší tyto formy protestu, nicméně pokud se Vám dějí takovéto věci, jinou možnost nemáte. Nikdo Vám nic nevysvětlí, jste rukojmí úředníků a politiků. Kdy jindy na to upozornit veřejnost než nyní, kdy čtete líbivá hesla, sliby v předvolební kampani,  když pak vidíte, jak se k Vám ministr zachová.

Mgr. Marek Hampel

Marek Hampel: Toto mohu spolehlivě vyvrátit. Jako představitel celého segmentu jsem na možný protest upozorňoval všechny relevantní politické představitele a to opakovaně nejen v Poslanecké sněmovně, ale také na Ministerstvu – od úrovně ministra, náměstka, ředitele odboru. Pana ministra jsem požádal o schůzku a to několikrát. Termín schůzky byl stanoven jen jeden a to 19.9. My neneseme odpovědnost, že se všechno řeší na poslední chvíli. Všichni odpovědní činitelé na Ministerstvu zdravotnictví  a v Poslanecké sněmovně byli průběžně informováni o připomínkách za náš segment. Přece není možné upřednostňovat jen jeden segment na úkor všech ostatních. Vyčerpal jsem všechny dostupné možnosti k jednání a jednal jsem do posledních chvil tedy pátku 13.10.

 

Neobáváte se, že protesty skončí nulovou reakcí, protože není kdo by reagoval a tedy deziluzí vašich členů?

Petr Šonka: Ne. Naštvanost členské základny je obrovská a poptávka po protestech přišla zezdola. Spíš jsme museli kolegy z některých regionů, kde je situace velmi zoufalá, krotit. Jediný krátkodobý cíl je zrušení povinného eRecpetu od 1.1. 2018. Trváme na tom, aby  uměl, co umět má a byl pro lékaře uživatelsky vstřícný, pokud má být povinný.

Jsme připraveni v protestech pokračovat, pokud naše požadavky nebudou plněny.

Michaela Bažantová: Pokud si chce ministr zachovat reputaci, uzná svoje pochybení a najdeme konsenzus a nenechá na sobě nálepku těžkého střetu zájmu. Pokud ne, je to i vzkaz pro nového pana ministra, dělat svoji práci lépe, transparentně na základě odborných poznatků z praxe. Ministra, který nezlikviduje významnou lékárnickou profesi v České republice. Česká lékárnická komora je připravena aktivně pomáhat a stát se poradním orgánem v těchto věcech.

Marek Hampel: Reagovat může ministerstvo zdravotnictví a to zohledněním našich připomínek v několika připomínkovaných prováděcích právních předpisech – uvedu jen příklady Vyhlášky o předepisování elektronických receptů, Vyhlášky o správné lékárenské praxi, Vyhlášky o   správné distribuční praxi, Vyhlášky o Seznamech výkonů atd. Je celá řada předpisů kde může ministerstvo zdravotnictví zohlednit naše požadavky.   Jak jsem řekl, úhradová vyhláška je již hotová a snad jsou možné parametrické změny. Naši členové právě poukazují na problémy, které nejsou dlouhá léta řešeny.

Tomáš Cikrt