Oblast farmaceutické medicíny se mění téměř ze dne na den. Je třeba se neustále vzdělávat

Farmaceutická medicína zahrnuje mnoho různorodých oblastí, které na sebe ovšem velmi úzce navazují a navzájem se ovlivňují. Mít přehled o všech procesech, kterými lék za svůj „život“ prochází, je klíčové nejen pro efektivní a kvalitní výkon své vlastní práce, ale také je předpokladem pro to být seriózním a vyhledávaným partnerem. Jedním z opravdu kvalitních kurzů, který je opakovaně pořádán pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je KURZ FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY, organizovaný Asociací farmaceutické medicíny v termínu 16.–20.1. 2018

 

Součástí kurzu jsou tematické moduly, panelová diskuse, možnost individuální konzultace s lektory a v neposlední řadě možnost navázat kontakty a inspiraci pro kariéru v tomto segmentu.

 

CO O KURZU ŘÍKAJÍ ČLENOVÉ PROGRAMOVÉHO VÝBORU?

 

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.,

přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK:

Smyslem naší práce je nejen nejnovější poznatky z farmakologie přinášet, učit a publikovat, ale také aplikovat. Proto je nutná dobrá a efektivní spolupráce s dalšími institucemi, partnery, průmyslem. Každý, kdo má dobrý přehled a rozumí všem souvislostem, se umí mimo jiné dobře ptát, tedy i nacházet správné odpovědi. Tím se stává tím správným hybatelem na cestě k rychlým a dlouhodobě funkčním řešením. Tento kurz přináší úroveň vzdělání, kterou považuji za velmi kvalitní  stavební kámen orientace v oboru.

 

MUDr. Alice Němcová,

ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL:

Oblast farmaceutické medicíny se mění téměř ze dne na den. Kromě pokroku a změn, které přináší věda a moderní technologie, do hry výrazně vstupují evropské i národní regulace a další společensko-sociální vlivy. Bez neustálé aktualizace svých vlastních znalostí a celkového přehledu o jednotlivých oblastech farmaceutické medicíny se už nikdo, kdo chce být dobrým partnerem pro ostatní, neobejde. Tento kurz přináší kromě unikátního průřezu oborem skvělý návod pro aplikaci zásad dobré praxe, které jsou v rámci působení v regulovaném prostředí naprosto klíčové.

 

MUDr. Jiří Urban, MBA,

ředitel Global Clinical Operations CR, Janssen-Cilag, a předseda AFM

Procesy, které se odehrají na začátku příchodu léku na trh, mají výrazný vliv na jeho další životní cyklus. Dost dobře si nedovedu představit dobrý marketing, obchod ani další oblasti farmaceutického businessu bez znalosti procesů  a souvislostí klinického vývoje, hodnocení a registrace. Dobří kandidáti se mnohdy hledají jako jehly v kupce sena. Tento kurz považuji za velkou konkurenční výhodu každého, kdo chce být v oblasti farmacie dlouhodobě úspěšný.

 

ČÍM JE KURZ JEDINEČNÝ?

 

Opravdové setkání teorie s praxí, regulátorů s regulovanými, akademiků s průmyslem.

Lektoři a hosté tvoří unikátní mix zástupců akademické sféry, regulátorů i businessu. Kurz FM prezentuje jednotlivé oblasti farmaceutické medicíny z více úhlů pohledu a dá všem účastníkům kromě srozumitelně podané teorie také jedinečnou příležitost diskutovat nad konkrétními příklady z praxe.

 Nejen vzdělání, ale také inspirace a nové kontakty.

Pro zkušené pracovníky kurz přináší mnoho inspirace a nových témat k rozvoji, pro nováčky unikátní přehled a motivaci. Koncept kurzu je pečlivě sestaven tak, aby zde byl dostatečný prostor pro diskusi nejen při přednáškách, ale také v kuloárech a při společných obědech.

 

 Více o kurzu a možnost přihlásit najdete zde. http://www.farmed.as/kurzy/kurz-farmaceuticke-mediciny-2018

Komerční sdělení