Studenti si postavili stánek na Hlavním nádraží v Hradci Králové a vybavení znalostmi o antibiotické terapie a správné komunikaci s pacienty se vydali vstříc lidem čekajícím v nádražní hale. Foto: Josef Kunrt

Studenti farmacie vyrazili mezi lidi na nádraží, aby šířili osvětu v rámci Antibiotického týdne

 

Studenti Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové se již potřetí zapojili do Antibiotického týden, jehož osmý ročník pořádá Česká lékárnická komora (ČLnK) a který se letos konal do 13. do 17. listopadu. Tento projekt souběžně probíhá i v několika stovkách lékáren po celé republice.

 

Akce si dává za cíl upozornit jak širokou veřejnost, tak i lékaře a další odborné pracovníky ve zdravotnictví na problematiku nesprávného užívání antibiotik a s tím spojené ATB rezistence, která se do budoucna může stát těžko řešitelným problémem a představuje tak jednu z největších hrozeb pro společnost 21. století, kterou se zabývá i samotná Světová zdravotnická organizace. Právě proto se studenti rozhodli uspořádat osvětovou kampaň na podporu veřejného zdraví a oslovit tak přímo veřejnost. Organizace kampaně se pak zhostil Spolek českých studentů farmacie s podporou ČLnK.

Mezi lidmi

Ve středu 15.11. si dobrovolníci z řad studentů postavili stánek na Hlavním nádraží v Hradci Králové a vybavení znalostmi o antibiotické terapii a správné komunikaci s pacienty se vydali vstříc lidem čekajícím v nádražní hale. Veřejnost oslovovali s dotazníkovým průzkumem, jehož cílem bylo zjistit informovanost o antibioticích a jejich správném užívání. Bylo až zarážející, že si lidé stále myslí, že antibiotika zabírají na virová onemocnění, a tedy si hravě poradí s nachlazením či chřipkou nebo že jejich nesprávné užívání nepředstavuje žádné vážné riziko. Naštěstí však proti minulým letům takových odpovědí bylo méně a studenti byli náležitě připraveni veškerou neznalost rychle napravit, tak aby příští rok již takové odpovědi neslyšeli. Bylo potěšující, že mnoho z oslovovaných projevovalo velkou informovanost o tématu a rádi se tak dali se studenty do diskuze. Každý z dotazovaných pak kromě nově nabytých znalostí odcházel i s letáčky, které shrnovaly všechny důležité informace o antibioticích a jejich správném užívání, tak aby si vše mohl ještě přečíst v klidu domova. Během celého dne se takto povedlo oslovit více než šest set lidí, z čehož se na čtyři stovky zapojily do průzkumu.

Věříme, že se nám podařilo zvýšit znalosti veřejnosti o správném užívání antibiotik, a tak jsme přispěli k zachování jejich účinnosti i pro budoucí generace. Doufejme, že jsme se touto akcí navíc i zapsali v myslích veřejnosti jakožto plnohodnotní odborníci v poskytování zdravotní péče a upozornili na to, že se lidé mohou se svými zdravotními problémy obracet i na nás – farmaceuty.

Josef Kunrt, Foto: autor

Autor je prezidentem Spolku českých studentů farmacie