Program bude probíhat ve dvou přednáškových místnostech, kde se představí celkem 14 přednášejících. Například náměstek ministra zdravotnictví profesor Roman Prymula bude hovořit o změnách v atestačním vzdělávání. Foto: TRIMED

Jak na systém vzdělávání a který obor či působiště si vybrat? Řešení nabízí veletrh TRIMED JOB 2017

Dne 22. listopadu proběhne v prostorách 3. lékařské fakulty UK v ulici Ruská 87 v Praze již čtvrtý ročník veletrhu TRIMED JOB 2017. Akci, která se koná pod záštitou děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Michala Anděla, organizují studenti ze studentského spolku 3. lékařské fakulty TRIMED. Zdravotnický deník přináší jejich tiskovou zprávu. Program letošního ročníku je zaměřen na obory Všeobecné lékařství a Všeobecná sestra.

 

„Cílem Veletrhu je přiblížit studentům a absolventům lékařské fakulty jejich možnosti po ukončení studia a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich následného pracovního uplatnění,“ objasňuje důvody vzniku akce Tomáš Sychra, hlavní pořadatel.

Program bude probíhat ve dvou přednáškových místnostech, kde se představí celkem 14 přednášejících. V Syllabově posluchárně vystoupí náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Roman Prymula, který bude hovořit o změnách v atestačním vzdělávání. Dále vystoupí ředitel Spojené akreditační komise pan proděkan MUDr. David Marx. Prostor pro vystoupení dostanou mladí lékaři připravující se na specializaci v oborech Chirurgie, Vnitřní lékařství, Praktické lékařství a dalších, kteří se podělí se studenty o své zkušenosti z praxe i o to, co je vedlo k volbě oborů. Celý TRIMED JOB 2017 bude uzavřen přednáškou z cyklu Medicína jako věda, a to přednáškou MUDr. Petra Pavlíčka o změně paradigmatu mnohočetného myelomu.

V Burianově posluchárně bude probíhat program pro obor Všeobecná sestra, kde vystoupí prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová nebo držitel ocenění Sestra roku Mgr. Jiří Čáp s přednáškou Práce sestry na oddělení ARO. O tom, jak hledat residenční místo, bude přednášet místopředseda Mladých lékařů z. s. MUDr. Martin Kočí. Poslední dvě přednášky budou o práci lékaře v USA, Německu či Švýcarsku.

„Kromě prezentace zdravotnických zařízení se účastníci mohou těšit na velké množství zajímavých přednášek uznávaných odborníků, ale i mladých lékařů, které studentům přiblíží jednotlivé obory ze zcela jiného úhlu, než jak je tomu při standardní výuce,“ dodává k akci hlavní pořadatelka Marie Stará.

Během veletrhu se ve vestibulu fakulty bude prezentovat 18 vystavovatelů ze všech koutů České republiky i Slovenska, například největší soukromý poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě AGEL, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Karlovarská krajská nemocnice, Záchranná služba Karlovarského kraje, Krajská nemocnice Liberec, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a mnoho dalších. Kromě zdravotnických zařízení budou vystavovat i společnosti AMECA, Johnson & Johnson, Pharminvent a další.

Tomáš Sychra a Marie Stará

hlavní organizátoři TRIMED JOB 2017

TRIMED – Spolek studentů 3. lékařské fakulty

http://job.trimed.cz

https://www.facebook.com/TRIMEDJOB