Zaměstnanci ministerstva darují oblečení na charitu přes budník státního tajemníka Benedy

Státní tajemník Ivo Beneda se zřejmě vylekal, že mu přišel dar ceny vyšší než 300 korun, proto spustil vlnu poučení, opatření a výhrůžek. Foto: Koláž ZD

Na ministerstvu zdravotnictví mají státního tajemníka a ten má „budník“. V něm kdosi neznámý zanechával v minulém měsíci opakovaně několik kusů dětského oblečení. Takový hanebný čin si propříště vykoleduje pokárání, nebo rovnou trestní oznámení. Zdá se vám to přehnané? Právě tak včera kroutili nevěřícně hlavou všichni zaměstnanci ministerstva, když jim přišel bizarní mail z kanceláře státního tajemníka. Jeho text získal Zdravotnický deník.

 

Budník je schránka určená pro distribuci vnitřní pošty. V této schránce státního tajemníka Iva Benedy se v říjnu objevilo opakovaně několik kusů nového dětského oblečení. Sekce státního tajemníka reagovala řadou opatření. Pořídila o těchto událostech “úřední záznamy”, informovala o dění ministerstvo vnitra a dětské oblečení poslala na charitu. Kromě toho rozeslala všem zaměstnancům ministerstva email, v němž nejen o případu informuje, ale uštědřuje jim důrazná poučení, zakončená upozorněním, že „pokud mají zaměstnanci potřebu věnovat cokoliv na charitu, existuje mnoho komfortnějších způsobů, než využívat tzv. budník pana státního tajemníka.”

Kdyby někdo ze zaměstnanců bral poselství sekce Iva Benedy lehkovážně, nebo snad s úsměvem na rtech, obsahuje e-mail také pohrůžku kárnou nebo dokonce trestně právní odpovědností. Když jde o dětské oblečení a charitu, přísnost musí být, na to už státní tajemník dohlédne!

Celý text sdělení kanceláře státního tajemníka přinášíme k posouzení laskavému čtenáři zde:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

sekci ST bylo, prostřednictvím schránky určené pro distribuci vnitřní pošty (umístěné u podatelny MZ), v průběhu měsíce října opakovaně doručeno několik kusů nového dětského oblečení. Protože není zjevné, komu jsou nalezené věci určeny ani z jakého důvodu a kým byly do schránky vloženy (přičemž je však zřejmé, že hodnota nalezených věcí zjevně převyšuje částku 300,- Kč ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě) byly o těchto událostech pořízeny úřední záznamy a o věci byla vyrozuměna sekce pro státní službu v Ministerstvu vnitra.

Uvedené věci budou předány k využití charitativní organizaci. Sekce organizačních věcí státní služby Ministerstva zdravotnictví v této souvislosti důrazně upozorňuje, že státní zaměstnanci jsou povinni v souvislosti s výkonem státní služby nepřijímat dary v hodnotě vyšší než 300,- Kč a současně dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance (viz. služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců ). Přijaté dary je proto třeba evidovat (např. formou záznamu).

S ohledem na charakter a způsob doručování výše uvedených „darů“ není současně vyloučena ani kárná (v krajním případě i trestně právní) odpovědnost. Zároveň si sekce ST dovoluje upozornit, že pokud mají zaměstnanci či jiné osoby potřebu darovat cokoliv na charitu, existuje mnoho komfortnějších způsobů, než využívat tzv. „budník“ pana státního tajemníka.

Tento mail rozeslala kancelář státního tajemníka všem zaměstnancům ministerstva zdravotnictví 7. listopadu 2017

-cik-