Čtvrtek, 7. července, 2022

Piráti vybírali v konkursu své lidi do VZP: zájem byl velký, uspěli i nestraníci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V listopadu Česká pirátská strana vyhlásila výběrové řízení na „nominanty“, kteří zasednou ve Správní a Dozorčí radě VZP.  Řízení bylo otevřené komukoliv, kdo splnil celkem obecná kritéria, zahrnující kromě znalosti problematiky i názorovou shodu s programem strany. Konkurz vyvolal obrovský zájem. Na dvě místa ve správní radě a jedno v radě dozorčí se přihlásilo 81 lidí! Tříčlenná pirátská komise nakonec vybrala dva straníky a docenta z Fakulty vojenského zdravotnictví. Jedním ze dvou náhradníků je pak profesor Petr Arenberger, předseda České dermatovenerologické společnosti.

 

Česká pirátská strana všechny kroky výběrového řízení zaznamenává na svém fóru, kde lze najít také životopisy a motivační dopisy vybraných kandidátů. Konkurz byl vyhlášen 23. listopadu, bojovalo se o místa dvou kandidátů na nominanty Pirátů do Správní rady VZP a jednoho kandidáta do Dozorčí rady, plus do obou rad i o místo náhradníka.

Komise vybírala z osmi desítek uchazečů

Piráti stanovili případným uchazečům tyto podmínky:

 • Odbornost v oboru zdravotnictví a ekonomiky
 • Názorová shoda s programem Pirátů
 • Schopnost naučit se pracovat se software využívaným Piráty, včetně systému vykazování práce
 • Základní technickou gramotnost
 • Pravidelnou proaktivní komunikaci s poslaneckým klubem a členskou základnou
 • Bezúhonnost a vysoká osobní integrita.

Předem byla také zveřejněna také hodnotící kritéria:

 • Odbornost 40 %
 • Znalost pirátského programu a argumentace 20 %
 • Celkový dojem 15 %
 • Předchozí zkušenosti 10 %
 • Reference členů a příznivců Pirátů 15 %.

Přihlášky měly být zaslány do 1. prosince. Tzv. nominační tým zaevidoval 81 přihlášených osob. Předsednictvo schválilo složení tříčlenné výběrové komise, v níž zasedli Tomáš Martínek (poslanec), Josef Pavlovic (asistent poslance Petra Třešňáka) a jako nezávislý expert Marcel Zhorný. Inženýr Zhorný je jednatelem a ředitelem laboratoří Jiří  Voženílek s.r.o., v životopise uvádí, že byl například ředitelem nemocnice v České Lípě, či  náměstkem Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Po vyhodnocení zaslaných životopisů, motivačních dopisů a veřejně dostupných informací, byl výběr zúžen na 18 lidí, kteří byli zváni k osobnímu pohovorů s výběrovou komisí. Komise pak dospěla k pěti jménům (tři kandidáti a dva náhradníci) do orgánů VZP. Nominační tým vybrané kandidáty představil poslaneckému klubu České pirátské strany, který si je ještě jednou důkladně proklepl. Teprve pak byla jejich jména zveřejněna. Konečná nominace je věcí klubu, ale ve straně nyní probíhá 14 dní standardní procedura, kdy se do rozhodování zapojují ostatní členové formou přezkumu rozhodnutí a hlasování celostátního fóra.

Kandidáty, které navrhnou politické strany podle klíče poměrného zastoupení, definitivně schvaluje sněmovna. Jisté je, že třicetičlennou správní radu VZP někdy v průběhu února ovládne většinově hnutí ANO, které má právo ve sněmovně nominovat 7-8 zástupců, ale utvořilo také jednobarevnou vládu, která jmenuje dalších 10 členů.

Straníci i akademici

Výběrová komise předložila poslaneckému klubu Pirátů doporučení na nominaci dvou straníků a jedné nezávislé osobnosti, další dva nestraníci jsou pak v pozici náhradníků.  Do správní rady je navržen lékař Zdeněk Hřib, který se jako garant pirátské strany pro zdravotnictví zúčastnil několika diskusí, například také u Kulatého stolu Zdravotnického deníku, nebo u Kulatého stolu Hospodářské komory. Při těchto debatách prokázal, že problematice zdravotního pojištění rozumí do hloubky. Ostatně Piráti byli prakticky jedinou politickou silou, kandidující ve volbách, která měla v programu skutečně zásadní změnu v postavení zdravotních pojišťoven, byť v poněkud originálním pojetí, k němuž se ještě v ZD vrátíme. Zdeněk Hřib absolvoval všeobecné lékařství na 3. LF UK v Praze, vedl sekci informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a od roku 2008 pracuje ve firmě Solitea Business Solutions s.r.o (původní název Aquasoft spol.s r.o.) jako konzultant v několika projektech pro zdravotní pojišťovny i státní instituce, mj.  v projektu eReceptu či některých registrů, které dnes spadají pod ÚZIS. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, která se zabývá tématy sledování kvality ve zdravotnictví (Národní systém hlášení nežádoucích událostí, vyhodnocení produkce nemocnice pomocí Národní sady ukazatelů zdravotních služeb atd).

Druhým nominantem do správní rady VZP je plukovník doc. Jiří Páral, vedoucí Katedry vojenské chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (tuto fakultu ještě nedávno vedl jako děkan). Docent Páral v roce působil v misích v Afghánistánu a Iráku, je hlavním odborníkem Armády ČR pro obor chirurgie a autorem vědeckých monografií a řady článků v recenzovaných časopisech.  „Motivem mého zájmu o tuto pozici je snaha mít možnost ovlivňovat chod největší zdravotní pojišťovny v zemi, jejíž činnost je, dle mého názoru, stále ne zcela průhledná, flexibilní a v mnoha ohledech zbytečně rigidní,“ napsal ve svém motivačním dopise plukovník Páral.

Náhradníkem do správní rady je pak široké veřejnosti známý prof. Petr Arenberger, již 17 let přednosta Dermatovenerologické kliniky a 15 let náměstek FN Královské Vinohrady, dále pak 14 let předseda České dermatovenerologické společnosti, také předseda Akreditační komise ve svém oboru, revizní lékař VZP a člen a funkcionář řady dalších organizací. „Jsem přesvědčen o tom, že bych mohl být při významných rozhodováních správní rady VZP užitečný. Zároveň velmi pozitivně hodnotím to, že jste vypsali takové veřejné výběrové řízení, aby se dala příležitost osobám mimo politickou scénu, aby mohly uplatnit své představy o řízení VZP,“ napsal profesor Arenberger pirátům.

Do dozorčí rady navrhla výběrová komise Marka Parise, člena pirátské strany, který o sobě uvádí, že vystudoval obory aplikovaná ekonomie na CERGE-EI a finance na Vysoké škole ekonomické (bakalář). Nyní působí na pozici data scientist v technologickém start-upu vyvíjejícím datové produkty pro zdravotnictví a farmacii. V motivačním dopise napsal, že by „rád působil jako proxy pacientů a zasadil se o zvýšení jejich informovanosti přímo u zdroje“ (připomeňme, že proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem). „Kromě nákladů se zaměřím na smlouvy, které vznikly s poskytovateli, jejichž představitelé a přímí nadřízení v minulosti působili ve VZP a byli tak ve střetu zájmů. Současný předseda správní rady a hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek je dobrým příkladem tohoto fenoménu,“  chystá se bojovně na svou možnou budoucí pozici Marek Paris.

Náhradníkem do dozorčí rady pak je ředitel a jednatel Očního centra Praha Adam Janek, absolvent Filosofické fakulty MU Brno a autor jazykových učebnic ruského jazyka. Kromě toho ovšem prošel i specializovaným vzděláváním zdravotnického managementu v Advance Healhcare Management Institute.

Na pirátském přístupu k nominacím svých zástupců do orgánů VZP je sympatická otevřenost. Jenom díky ní vlastně mohl vzniknout tento článek. Můžeme si prohlédnout postup výběrového řízení, složení komise a u vybraných kandidátů jejich životopisy a motivační dopisy. Tohle je hozená rukavice zejména hnutí ANO a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, kteří budou správní radu VZP většinově ovládat. Dokáží být stejně transparentní a sdílní jako Piráti? Nemusejí zrovna dělat výběrové řízení a celostranické hlasování, to už je taková pirátská specialitka, ale vysvětlit koho a proč nominují, co ti lidé mají za sebou a jak by měli být VZP a jejím pojištěncům prospěšní, by měli, už proto, že si na transparentnosti zakládají.

Piráti čeří zatuchlé vody. Pustí se vedle formálních procesů dovedených k dokonalosti i do podstaty problémů, které paralyzují systém veřejného zdravotního pojištění? Je vůbec politická nominace správnou cestou a budou je v politické otevřenosti následovat ostatní politické strany.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY