Průvan na ministerstvu zdravotnictví: novou systemizací přijdou o svá místa náměstci Philipp a Landa

Adam Vojtěch (vlevo) ještě jako poradce ministra financí a Tom Philipp, náměstek pro zdravotní pojištění MZ v diskusi u Kulatého stolu ZD. Dnes je ten první ministrem a druhý odchází kvůli nové systemizaci. Foto: ZD

Vláda zítra projedná „Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018“. Týká se také ministerstva zdravotnictví, kde nejvýznamnější změnou je sloučení dvou sekcí, a to sekce ekonomiky a přímo řízených organizací se sekcí zdravotního pojištění. Následně vznikne nová jedna sekce ekonomiky a zdravotního pojištění. Z pohledu služebního zákona taková změna znamená, že o svá místa přicházejí náměstci, kteří dosud obě zrušené sekce vedli, tedy Petr Landa a Tom Philipp. Na nového náměstka, který povede sjednocenou sekci ekonomiky a zdravotního pojištění, musí v souladu se zákonem proběhnout výběrové řízení. Do té doby ministr řízením této sekce někoho pověří. Takovým člověkem může být vedoucí odboru přímo řízených organizací Jan Michálek, kterého si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chválí v rozhovoru pro Zdravotnický deník, který zveřejníme zítra.

 

V podkladech pro vládu se fúze dvou sekcí zdůvodňuje provázaností jednotlivých odborů, „odpadnou tím zbytečné byrokratické a neefektivní mechanismy předávání úkolů mezi sekcemi, mělo by dojít rovněž ke zrychlení kooperace mezi jednotlivými útvary apod.“.

Další navrhovanou změnou je sloučení odboru evropských fondů a odboru investičního rozvoje v rámci právě nově vytvořené sekce ekonomiky a zdravotního pojištění. Dále je navrhováno včlenění odboru informatiky, dříve zařazeného do sekce zdravotního pojištění, do stávající sekce zdravotní péče a jeho současné nové rozčlenění na 3 oddělení namísto původních 2 oddělení. Má být také zrušen odboru bezpečnosti a krizového řízení a v návaznosti na to vznikne samostatné oddělení bezpečnosti a řízení rizik v přímé řídící působnosti ministra a na to naváže včlenění oddělení krizové připravenosti do odboru zdravotních služeb.

Zrušeno bude oddělení kanceláře náměstka pro ekonomiku a přímo řízené organizace bez náhrady. Naopak posílí kabinet ministra. Místa ze zrušeného oddělení „budou mnohem účelněji využita v kabinetu ministra pro klíčové spolupracovníky a poradce ministra, kteří doposud vykonávali svou činnost zejména na základě dohod konaných mimo pracovní poměr,“ píše se ve zdůvodnění.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si už na ministerstvo přivedl jako politickou náměstkyni Alenu Šteflovou. Jedno další místo politického náměstka je zatím neobsazeno. Pokud jde o odborné náměstky, organizační změnou vyřadil z funkcí Toma Philippa a Petra Landu, ale zatím se zdá, že zbývající náměstci Roman Prymula, Radek Policar a hlavní hygienička Eva Gottvaldová ve funkcích zůstávají.

Z vládního materiálu vyplývá, že bude celkem za všechna ministerstva zrušeno 14 sekcí a 73 míst. Z toho 23 pod služebním zákonem. Bližší podrobnosti informace například o změnách na ministerstvu práce a sociálních věcí popsal náš partnerský Ekonomický deník.

-cik-