Úterý, 16. srpna, 2022

Vědecky podložené, lidský plod, transgender… Americké úřady dostaly seznam zakázaných slov

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vládní agentura Centers for Disease Control and Prevention nesmí v oficiálních dokumentech používat sedm slov. Agentura dohlížející na veřejné zdraví v USA se tak musí vyhnout slovním spojením jako „vědecky podložené“, „postavené na důkazech“, „lidský plod“ nebo „diverzita“ a „transgender“. V některých případech zaměstnanci dostali doporučení „vhodných“ slovních spojení, v dalších ale „problematická“ slova mizí bez náhrady.

 

Nástup Donalda Trumpa do prezidentského úřadu byl spojen s mnoha očekáváními, už jen proto, že se tvrdě vymezoval vůči „politické korektnosti“. Jak ale ukazuje poslední rozhodnutí, které ovlivní práci vládní agentury Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Trumpovi lidé přichází s vlastním „korektním“ slovníkem. V něm nemají místo výrazy jako „vědecky podložené“, „lidský plod“ nebo „transgender“. CDC přitom není nijak nevýznamný úřad, právě naopak. Vládní agentura věnující se široké problematice veřejného zdraví hospodaří s každoročním rozpočtem sedm miliard dolarů, tedy asi 140 miliard korun, a stará se o témata jako je bezpečnost potravin a vody, prevence infekčních chorob nebo epidemiologie kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Pracuje pro ni zhruba 12 tisíc expertů a expertek nejen v USA, ale i v zahraničí.

Už ne věda, ale přání komunity

Jak upozorňuje deník The Washington Post, který informace o novém nařízení pro CDC přinesl, nejde jen o změnu jazyka používaného v oficiálních dokumentech úřadu. Mění se pomalu i to, jak se úřad prezentuje navenek, a na jaká témata klade důraz. V některých případech dostali pracovníci agentury připravující oficiální dokumenty spojené s přípravou rozpočtu „náhradní“ slova místo „zakázaných“. Mezi nyní vyškrtané výrazy patří tato slova a spojení: „vědecky podložené“, „postavené na důkazech“, „zranitelný/náchylný k něčemu“, „nárok/právo na“, „diverzita“, „transgender“ a „lidský plod“.

Minulý týden tak analytický tým CDC připravující podklady pro rozpočet agentury pro rok 2019 byl informován Alison Kellyovou, vedoucí pracovnicí finančního oddělení úřadu, že zmiňovaná slova by měla být z dokumentů potřebných pro sestavení rozpočtu odstraněna, jinak budou vráceny k přepracování. Namísto běžně používaných a všeobecně srozumitelných spojení „postavené na důkazech“ či „vědecky podložené,“ která ukazují na to, že dané stanovisko není pouze osobním názorem, ale je dostatečně podloženo kvalitními vědeckými důkazy, se bude nově v dokumentech agentury objevovat doporučené spojení „CDC zakládá svá vědecká doporučení s přihlédnutím na standardy komunity a její přání“.

Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, US Department of Health and Human Services (HHS), pod jehož působnost spadá také CDC, se ale ve svém sobotním prohlášení ohradilo vůči informacím medií a označilo seznam zakázaných slov za „zcela zavádějící“. „Tvrzení, že HHS má ‚zakázaná slova‘ je zcela zavádějící při debatách o sestavování rozpočtu. HHS bude i nadále používat nejlepší dostupné vědecké důkazy ke zlepšení zdraví všech Američanů,“ uvedl Matt Lloyd, mluvčí ministerstva s tím, že i nadále bude rozpočet sestavován a hodnocen s ohledem na dostupné důkazy.

Nicméně svědci schůzky týmu s Alison Kellyovou trvají na tom, že doporučení odstranit sedm nevhodných slov bylo jednoznačné. Jisti si nejsou pouze tím, zda šlo o přímý pokyn administrativy prezidenta, nebo o snaživost a vlastně autocenzuru úřadu CDC, který se tak snaží předejít konfliktu s politiky.

Jazyk vědy pod vlivem ideologie

Tato jazyková doporučení ale velmi pravděpodobně ovlivní práci CDC jako vědecké instituce pečující o veřejné zdraví. Už jen komunikace mezi vědci a vědkyněmi bude náročná. „Pokud má CDC zakázáno použít slova „lidský plod“, jak může popisovat vliv viru zika na mozek dítěte? Pokud nemohou říkat „transgender“, tak budou říkat „riziko HIV u mužů, kteří se oblékají jako ženy“ – což je nepřesné?“, poznamenala na svém twitterovém účtu Laurie Garrettová, americká novinářka specializující se na oblast vědy a také držitelka prestižní Pulitzerovy ceny.

Jak upozorňuje americký zpravodajský portál Vox.com, změna jazyka CDC by se mohla negativně promítnout do problematiky prevence sexuálně přenosných chorob u zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou právě transgender osoby. Pokud tato problematika nebude popisována přesně, snadno dojde k nepřesnostem a nedorozumění, což je špatně. „Nejnovější události jsou součástí širšího trendu, aby se jazyk vědy stál ideologickým a v některých případech přijal termíny náboženského práva,“ varuje portál Vox.com. Příkladem jsou snahy Trumpovy administrativy prosazovat do oficiálních dokumentů institucí spojení jako „zdravé manželství“ či upozornění, že lidský život začíná už splynutím vajíčka a spermie, nikoliv zahnízděním oplodněného vajíčka ve sliznici dělohy. Tyto termíny byly až donedávna vyhrazeny pouze náboženským hnutím a vládní instituce je nepoužívaly.

Znepokojení ve vědecké komunitě vyvolal také zákaz spojení „vědecky podložené“ či „založené na důkazech“. „Zde je slovo, které je stále povolené: směšné,“ uvedl ve svém prohlášení Rush Holt, generální ředitel American Association for the Advancement of Science. Podle Sandro Galea, epidemiologa a děkana Boston University School of Public Health by toto nařízení bylo směšné, pokud by ovšem nenaznačovalo skutečný problém a ten je mnohem širší než jen zákaz sedmi slovních spojení.

LGBT lidé mizí z dokumentů úřadu

Deník The Washington Post připomíná, že pod agendu úřadu spadají i témata, která se dotýkají každodenního života LGBT osob či ženských práv. Během vlády Barracka Obamy právě tato témata získávala na významu. Otázky jako sexuální či genderová identita a právo na interrupci se dostaly do pozornosti nejen CDC, ale i dalších vládních agentur, což se nyní mění.  Z webových stránek US Department of Health and Human Services, tedy amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, zmizely informace o LGBT lidech. Včetně informací o tom, jaké služby jsou k dispozici pro LGBT rodiny a jejich blízké, či informace o tom, kde mohou tito lidé hledat pomoc, pokud se stanou oběťmi sexuálního násilí a obchodu s lidmi.

Do agendy CDC spadá hned několik oblastí, kde se běžně používají nyní zakázaná slova. Příkladem je práce The National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, tedy Národního centra pro prevenci HIV/AIDS, virových hepatitid, sexuálně přenosných chorob a tuberkulózy, které se mimo jiné věnuje problematice HIV/AIDS u transgender osob. Stejně tak se CDC zabývá výzkumem defektů plodu, tedy i těmi způsobenými virem Zika.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY