Za zářijové babyboomy může sváteční nálada. O Vánocích mají lidé větší chuť na sex, zjistila studie

Klid, štěsí a pocit bezpečí o Vánocích zřejmě vede v křesťanských státech po celém světě k tomu, že se lidé více zajímají o sex - a o devět měsíců později stoupne porodnost. Foto: Pexels

Větší zářijová porodnost nemá souvislost s lidskými biologickými cykly, geografií ani jídlem – mohou za ni Vánoce. Vědci zjistili, že během vánočních svátků stoupá mezi lidmi zájem o sex, a to jak na severní, tak na jižní polokouli. V arabském světě je obdobou svátek Eid-Al-Fitr, tedy přerušení půstu na konci ramadánu. Větší chuť na sex ovšem nesouvisí zdaleka jen s tím, že mají lidé volno – například Velikonoce podobný dopad na porodnost nemají. Zřejmě jde tedy o důsledek vánoční atmosféry soustředěné na děti a rodinu. Se zjištěními přišla nová studie odborníků z Indiany a Portugalska, která byla publikována v časopise Scientific Reports.

 

Vůbec první celosvětová analýza zaměřená na porodní cykly u lidí odhalila, že zvýšená porodnost devět měsíců po svátcích je jev, který se objevuje napříč kulturami i světovými polokoulemi. Dosud byl zářijový nárůst porodnosti vysvětlován změnami, které v lidském těle vyvolává roční období. Nový výzkum vědců z Indiana University a portugalského Instituto Gulbenkian de Ciência ovšem tuto domněnku vyvrací. Podle něj jde o jev, který má kořeny ve společnosti, ne v biologii.

Impuls k nové hypotéze našli portugalští vědci na webových vyhledávačích a sociálních sítích, kde objevili neočekávané vzorce chování souvisejícího s vyhledáváním sexuálních témat. „Vzestup internetu a sociálních médií poskytuje bezprecedentní možnost analyzovat změny kolektivní nálady a chování v masovém měřítku. Tato studie se jako první podívala v celosvětovém měřítku na to, jak lidská reprodukce souvisí s náladou a zájmem o sex na internetu,“ říká profesor Luis Rocha, spoluautor studie z indianské School of Informatics, Computing and Engineering.

Nově publikovaná studie se zaměřila na data z téměř 130 států mapující slova související se sexem, která lidé vyhledávali na Googlu mezi lety 2004 a 2014, a také na deset procent postů na Twitteru zveřejněných mezi roky 2010 a 2014. A co analýza odhalila? Zájem o sex jednoznačně kulminuje během hlavních kulturních či náboženských svátků. Vlny zájmu přitom korespondují se zvýšenou porodností o devět měsíců později. Efekt byl sledován ve dvou různých kulturách – ve státech s křesťanskou majoritou v souvislosti s Vánocemi, v muslimských státech se svátkem Eid-Al-Fitr, kterým končí ramadán.

Teplota ani délka denního světla nehrají roli

Zatímco dřívější analýzy se soustředily na menší geografické oblasti, v nové studii se povedlo zahrnout data z obou světových polokoulí. Protože jsou roční období na severní a jižní polokouli opačně, je patrné, že vyšší porodnost navazující na svátky (a také četnější vyhledávání témat souvisejících se sexem na internetu) není dána geograficky a nejde ani o spojitost s biologickými změnami způsobenými délkou denního světla, teplotou nebo dostupnou potravou.

Korelace mezi vyhledáváním slov týkajících se sexu na Google (černá linka) a porodností o devět měsíců pozdeji (modrá oblast, na grafu posunutá o devět měsíců) na severní (nahoře) a jižní polokouli. Červená linka značí Vánoce. Zdroj: Indiana University/Ian Wood

„Nevidíme obrácený trend porodnosti nebo zájmu o sexuální trendy na internetu na severní a jižní polokouli – a nezdá se ani, že by záleželo na tom, jak daleko žijí lidé od rovníku. Místo toho studie dospěla měřením nálady na internetu k tomu, že primárním driverem stojícím u lidí za cyklickým sexuálním a reprodukčním chováním je kultura,“ poukazuje Rocha.

V případě Eid-Al-Fitr je důkaz, že nejde o jev daný biologií, ještě viditelnější – svátek je totiž „plovoucí“, takže jeho oslava nemá každoročně pevné datum. Přesto kulminující porodnost na tento svátek stále navazuje.

Kolektivní nálada Vánoc je klid a pocit bezpečí

Aby porozuměli vyššímu zájmu o sex během svátků, provedli výzkumníci také sofistikované review výběru slov v postech na Twitteru, známé jako analýza nálad. Odhalili přitom, že se lidé kolektivně během svátků cítí šťastněji, bezpečněji a klidněji. Pokud se taková kolektivní nálada objeví i jindy během roku, taktéž koresponduje s větším zájmem o téma sexu na internetu. Zároveň se ale ukázalo, že svátek nerovná se dobrá nálada a chuť na sex – například Díkůvzdání nebo Velikonoce nic takového v lidech nevyvolávají.

„Pozorujeme, že Vánoce a Eid al-Fitr jsou charakteristické odlišnou kolektivní náladou, která koreluje se zvýšenou fertilitou. Možná lidé cítí větší motivaci k tomu, aby se jejich rodiny rozrůstaly, během svátků kladoucích důraz na lásku a obdarovávání dětí. Vánoce jsou navíc spojeny s příběhy o malém Ježíškovi a svaté rodině, což možná navozuje u lidí milující, šťastnou, rodinnou náladu,“ domnívá se profesor Rocha.

Vědci byli schopni určit, které náboženství v dané zemi převažuje, pouze z dat ohledně porodnosti a zájmu o sex vyplývajícího z analýz internetu a sociálních sítí. Křesťenské státy červeně, muslimské zeleně. Zdroj: Indiana University/Ian Wood

Výsledky studie jsou ale zajímavé i z jiných důvodů, než jen kvůli zvědavosti ohledně vzestupu porodnosti devět měsíců po svátcích. Podle Rochy mohou zjištění například pomoci odborníkům v oblasti veřejného zdraví přesně vytipovat nejvhodnější data pro zahájení osvětové kampaně zaměřené na bezpečný sex v rozvojových zemích postrádajících adekvátní data ohledně porodnosti.

„Silná korelace mezi porodností a svátky ve státech, kde jsou data dostupná, a to bez ohledu na polokouli nebo převládající náboženství, naznačuje, že tyto trendy budou zřejmě platit i u rozvojových států,“ konstatuje Rocha.

-mk-