V ostravské Ordinaci pro chudé naleznou pomoc lidé bez domova či zdravotního pojištění

„Ordinace je oficiální zdravotnické zařízení a má smlouvy se zdravotními pojišťovnami,“ vysvětluje lékařka a důstojnice Armády spásy Andrea Pekárková. Na snímku z prosince minulého roku pózuje pro FB stránky s udělením oprávnění k poskytování zdravotních služeb od Krajského úřadu. Foto: Armáda spásy

Lidé bez domova mají už několik týdnů v Ostravě svou ambulanci. Donedávna zkušebně. Armáda spásy ji oficiálně otevřela tento týden. Jde o ojedinělé zařízení svého druhu na severu Moravy. Speciálně vyškolený personál zde poskytuje ambulantní zdravotní péči především lidem bez střechy nad hlavou a také mnohdy bez zdravotního pojištění. Ale nejen jim. Je určena i obyvatelům azylových domů Armády spásy nebo osamělým seniorům.

 

„Odhadujeme, že zde v prvním roce zaregistrujeme na pět stovek lidí. Nebráníme se ani tomu, aby nás navštěvovali pacienti, kteří v současnosti nemají svého praktického lékaře. Pokud s tím nebudou mít problém,“ doplňuje zdejší lékařka a důstojnice Armády spásy Andrea Pekárková.

Hůře než zbytek populace

Lidé bez domova podle jejich slov většinou nevyhledávají zdravotní pomoc, přestože jsou, vzhledem k jejich způsobu života na tom mnohem hůře než většinová populace. Důvody jsou různé – nemají platné doklady, neplatí si zdravotní pojištění nebo se setkávají s odmítáním ve zdravotnických zařízeních z důvodu nedostatečné hygieny. Navíc ve zdravotnických zařízeních chybí speciálně proškolený personál pro tuto specifickou skupinu obyvatel, kteří nejčastěji trpí kožními chorobami, nemocemi horních cest dýchacích a nebezpečnými přenosnými chorobami.  „Výskyt psychiatrických onemocnění je u této skupiny obyvatel vysoko nad republikovým průměrem,“ podotýká lékařka.

Už od studií

Sama o tom ví nejlíp. V Ostravě se třetím rokem stará o desítky bezdomovců přímo v terénu. Za doprovodu terénních pracovníků Armády spásy vyráží podle potřeby se zásobami léků, obvazů a dalších nezbytností do provizorních chatek v lesních porostech či v zimních měsících do úkrytů v sousedství teplovodního potrubí. Zde jim poskytuje nejen akutní ošetření, ale také prevenci – třeba v podobě měření krevního tlaku.  „V terénu jich znám kolem stovky, pečujeme ale také o obyvatele našich azylových zařízení či domovů pro seniory,“ říká mladá žena, původem ze Šumavy.

V Praze studovala praktickou medicínu pro dospělé. Tehdy se také začala, jako dobrovolník Armády spásy, věnovat lidem na ulici. A v pouliční medicíně, oboru, jež se ve světě teprve vyvíjí, se našla.

Do Ostravy přišla s manželem pomáhat po studiích, koncem roku 2015. „Je mi s těmi lidmi dobře. Nemusím si na nic hrát. Oni mne také přijímají, jaká jsem a já přijímám je,“ svěřila se s motivací své záslužné práce, která se jí stala životním posláním.

S podporou pojišťoven i soukromníků

Ordinace pro chudé, jak zní oficiálně název nové ambulance praktického lékaře pro dospělé, funguje v Ostravě od počátku letošního roku. Byla vybudována při azylovém domě Armády spásy. Ta je jejím vlastníkem i provozovatelem. Realizaci tohoto ojedinělého projektu finančně podpořil rovněž Moravskoslezský kraj, dále Statutárního město Ostrava a Nadace Jablotron.

Jde o klasickou ordinaci praktického lékaře pro dospělé, kam se mohou klienti zaregistrovat nebo přijít na ošetření. Armáda spásy zde garantuje všechny služby primární péče. Kromě diagnostiky a léčby také například prevenci, posudkové záležitosti a podobně.  V ordinaci pracuje lékařka Andrea Pekárková a zdravotní sestra, která má rovněž bohaté zkušenosti se zdravotní péčí o lidi bez domova.

„Ordinace je oficiální zdravotnické zařízení a má smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Jelikož ale poskytujeme péči i nepojištěným osobám, hledáme finance z příspěvků nebo darů na dofinancování této péče,“ vysvětluje Andrea Pekárková. Jak dodává, vzhledem k tomu, že bezdomovců v Ostravě přibývá, očekávají zájem a nárůst počtu pacientů i do budoucna. A dosavadní zkušenosti  jí dávají za pravdu. Jen za první dva týdny fungování zde ošetřili na sedm desítek pacientů.

-ova-