Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera na briefingu potvrdil, že systém eReceptů funguje bezproblémově a jsou ošetřeny i případy, kdy by došlo k poruše. Vedle něj prozatímní šéfka SÚKL Irena Storová. Foto: MK

Sankce za eRecepty se budou udělovat až příští rok. Zároveň by měl začít fungovat i lékový záznam

Lékaři, kteří si dosud nestihli vyřídit přístup do centrálního úložiště elektronických receptů, se nemusí bát pokut. Celý letošek by totiž mělo platit přechodné období, které snad bude od února i zakotveno v zákoně. Tou dobou má také začít osvětová tour po republice, která při školeních seznámí starší lékaře s tím, jak eRecepty fungují. Ministerstvo zdravotnictví zároveň začne pracovat na novele lékového zákona, která umožní kontrolu duplicit a lékových interakcí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch doufá, že lékový záznam, který využívání nadstaveb eReceptu umožní, bude funkční od začátku příštího roku.

 

„První pozitivní informace, kterou máme, je, že eRecept funguje. Zejména bych chtěl uklidnit pacienty, protože informační kampaň z různých stran upozorňovala v posledních týdnech a měsících na to, že pacient bude možná ohrožen a nedostane svůj lék. Tak se tomu nestane. eRecept funguje, a pokud by byl jakýkoliv problém, dostane pacient lék na klasickém listinném receptu. Ten bude platný i bez uvedení důvodu, proč byl vydán,“ říká Adam Vojtěch s tím, že lékaři, kteří z jakéhokoliv důvodu zatím nemají přístup do centrálního úložiště, mohou nadále papírový recept využívat.

Navzdory obavám bylo včera do tří hodin odpoledne předepsáno 146 tisíc elektronických receptů a 89 tisíc jich už bylo i vyzvednuto v lékárnách. Centrální úložiště tak bylo na 80 procentech zátěže, aniž by se objevily závažnější komplikace. „Samozřejmě evidujeme i neúspěšné pokusy, ale chtěla bych vás ujistit, že jich je marginální míra,“ doplňuje zastupující ředitelka SÚKL Irena Storová. „Chtěla bych také uklidnit obavy, co se stane, když bude mít centrální úložiště výpadek. Pokud se to stane v čase, kdy bude elektronický recept vystaven a pacient přijde s identifikátorem do lékárny, SÚKL ode dneška provozuje telefonickou infolinku, která je určena vysloveně pro tyto případy a neměl by tedy být problém se na ni dovolat. Na infolince lékárníka identifikují a sdělí mu obsah identifikátoru tak, aby mohl pacientovi lék vydat,“ dodává Storová.

Nahoře vlevo počet žádostí celkem včetně lékáren a zdravotnických zařízení, vpravo pouze lékaři a stomatologové. Dole vývoj počtu žádostí v čase. Zdroj: MZ, SÚKL

Jak je to aktuálně s počty lékařů, kteří si stihli přístup do centrálního úložiště vyřídit? K poslednímu dni loňského roku bylo zdárně vyřízeno 37 199 žádostí lékařů. 8000 se nyní zpracovává, z toho 7000 čeká na ověření u České lékařské komory. „Státní ústav pro kontrolu léčiv ještě pod vedením bývalého pana ředitele deklaroval, že žádosti podané do 24. listopadu stihne lékařům do konce roku vyřídit. Nemůžeme ale ovlivnit, jak dlouho probíhá ověření u České lékařské komory, a mám informace, že jsou tam i žádosti podané před tímto datem. Řada žádostí pak byla odmítnuta, a to z několika důvodů. Mohlo se stát, že lékař žádal duplicitně a měl přístup vyřízený z minulých let, jen si měl zažádat o nové přístupové údaje. Duplicitní žádosti nastávaly, i pokud lékař pracuje ve zdravotnickém zařízení, zároveň má ale také soukromou praxi – tam se žádost podává jen jednou. Důvodů, proč někteří lékaři ještě nemají přístupy vyřízené, je celá řada,“ vysvětluje Irena Storová.

Záseky na ČLK, způsobené podle Vojtěcha zřejmě nedostatečnými personálními kapacitami, chce nyní ministerstvo řešit také ve spolupráci s ÚZIS. Ten teď naostro spouští Národní registr zdravotnických pracovníků, který by mohl napomoci situaci urychlit. Šéf ÚZIS Ladislav Dušek by se proto měl spojit s lékovým ústavem a pomoci mu při řešení situace.

Povinnost bude zachována, starším lékařům ale MZ podá pomocnou ruku

Navzdory povyku, který se kvůli eReceptu strhl ke konci roku, je ministr Vojtěch přesvědčen, že jde o správnou cestu a povinnost by proto měla být zachována. Přesto pro začátek slibuje přechodné období, kdy za nevyužívání eReceptu nebudou lékaři trestáni.

„Systém má zpoždění a sám s tím nejsem spokojen. Proto jsem v poslanecké sněmovně v rámci novely zákona o léčivech navrhl takzvané bezsankční období, tedy roční období, kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv nebude udělovat jakékoliv sankce za předepsání léku na listinném receptu i v případě, že má lékař možnost předepsat lék elektronicky,“ nastiňuje Vojtěch.

Doktoři, kteří dosud nemají přístup, nebo se ještě se systémem učí pracovat, se tak prozatím navzdory povinnosti nemusí obávat postihů. Irena Storová k tomu doplňuje, že nejen v tomto roce platí vyhláškou dané výjimky pro psaní papírových receptů, které zahrnují předpisy pro vlastní potřebu nebo pro rodinné příslušníky, humánní léčivé přípravky předepisované veterinářem, léky užívané v rámci klinického hodnocení, recepty vyzvedávané v zemích EU mimo Česko, vydávané v rámci činnosti zdravotnické záchranné služby a návštěvních služeb plus papírové recepty vydané z prokazatelných technických důvodů (výpadek elektřiny, internetu, informačního systému či centrálního úložiště). eRecepty se pak zatím nevztahují také na recepty s modrým pruhem.

Návrh na přechodné období je nyní ve sněmovně a podle ministra by měl být schválen v průběhu února. Pokud by zatím náhodou došlo k zahájení přestupkového řízení, počítá úprava s tím, že bude zastaveno. Aby ministerstvo zároveň starším lékařům usnadnilo si na novinku zvyknout, chce spolu s lékovým ústavem uspořádat, slovy Adama Vojtěcha, „tour po českých krajích“.

Telefonáty na infolinku věnovanou eReceptu. Zdroj: MZ, SÚKL

„Dosud nebyla zcela optimálně udělána osvětová kampaň. Proto budeme dělat semináře zamřené na lékaře seniorního věku a z venkovských oblastí, pro které ovládání počítače a systému může být komplikovanější. Budeme tedy pečlivě a pilně pracovat na osvětě tak, abychom to lékařům co nejvíce usnadnili a oni tak nebyli nuceni zavírat své ordinace. Už jsem v tomto směru oslovil Českou lékařskou komoru a jsem připraven oslovit i další sdružení lékařů tak, aby nám s tím pomohli,“ uvádí Adam Vojtěch. Kampaň by měla začít v únoru a ministerstvo se na ni chystá uvolnit finanční prostředky.

Nahlížet do lékového záznamu bude moci lékař zřejmě po souhlasu pacienta

Vojtěch se zároveň snaží lékaře přesvědčit o užitečnosti eReceptů – připomíná, že už nyní znamenají větší bezpečnost při výdeji léků, možnost poslat předpis na dálku třeba formou mailu či sms (druhá možnost by měla začít fungovat během několika dní), dostupný přehled předepsaných receptů v mobilní aplikaci či to, že si lékař bude moci zkontrolovat, zda si pacient skutečně lék vyzvedl, případně co přesně mu bylo v lékárně vydáno. Zároveň bude moci opravit či stornovat recept v době výdeje i na dálku. „Pro lékárníky je tu garance, že eRecept není možné zfalšovat. Grémium majitelů lékáren v minulosti odhadovalo, že je u nás ročně v lékárnách přijato zhruba 450 tisíc falešných receptů. V neposlední řadě je pravda, že někteří lékaři předepisují recepty stále rukou a čitelnost pro lékárníky není někdy úplně optimální. Teď se tak sníží i riziko záměny léků,“ načrtává Vojtěch.

Na tu nejužitečnější nadstavbu eReceptu v podobě kontrol interakcí a duplicit si ale ještě budeme muset počkat. „Dnes jsem na poradě vedení příslušnému náměstkovi zadal, aby ve spolupráci s vedením SÚKL urychleně připravil změnu legislativy – je totiž třeba změna zákona o léčivech, kde bude lékový záznam inkorporován. Budeme na tom tedy pracovat – udělám maximum pro to, aby změna zákona byla co nejdříve a lékový záznam fungoval od 1. 1. 2019, tedy po přechodné bezsankční době,“ slibuje Vojtěch.

Změnu legislativy by měla řešit speciální expertní skupina, kde by měl být zastoupen i Úřad pro ochranu osobních údajů. „Ze strany pacienta pravděpodobně bude nutnost souhlasu, aby do lékového záznamu mohl lékař nahlédnout. Pokud bude pacient souhlasit, předpokládám, že přístup nebudou mít jen lékaři, ale i lékárníci. Je ale potřeba dodržet příslušná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů,“ dodává Adam Vojtěch.

Celkově bylo do konce loňska vyřízeno 47 515 žádostí o přístup do centrálního úložiště pocházejících od lékařů, zdravotnických zařízení a lékárníků. V prosinci přitom bylo předepsáno více než milion eReceptů.

Vývoj předepisování eReceptů. Zdroj: MZ, SÚKL

Michaela Koubová