VZP bude hradit péči mobilních hospiců dvojnásobnou dobu. MZ zas zlepší paliativní péči v nemocnicích

Čeští pacienti by měli mít zajištěno důstojné umírání jak v nemocnicích, tak doma. Standardizaci paliativní péče v lůžkových zařízeních by měl zajistit projekt MZ a České společnosti paliativní medicíny hrazený z peněz EU, domácí péči zase razí VZP, která prodloužila na dvoujnásobnou dobu úhradu mobilním hospicům. Foto: mediadefense.gov

Dobrá zpráva pro klienty VZP, kteří by závěr života chtěli strávit doma v kruhu svých blízkých: služby mobilních hospiců, s nimiž má největší zdravotní pojišťovna smlouvu, budou v letošním roce hrazeny dvakrát déle než doposud. Na novince se v minulých dnech dohodla VZP s Českou společností paliativní medicíny. Aktuální dohoda uvolnila cestu k úhradě péče mobilních hospiců za desítky milionů korun. Paliativní péčí, ovšem pro změnu v nemocničním prostředí, se nyní věnuje také ministerstvo zdravotnictví. To totiž právě spouští pilotní projekt zaměřený na implementaci a standardizaci paliativní péče v lůžkových zařízeních.

 

80 procent lidí by chtělo strávit poslední dny života raději doma než v lůžkovém zařízení, většina jich ale odejde v nemocnici. Měnit situaci se snaží největší česká zdravotní pojišťovna, která jako jediná hradí péči dvacítky mobilních hospiců poskytovanou pacientům doma. Čerstvá dohoda mezi VZP a Českou společností paliativní medicíny navíc nyní zajišťuje, že pojišťovna bude svým klientům hradit péči mobilních hospiců dvakrát tak dlouho než dříve.

Zatím byly podmínky nastaveny tak, že pojišťovna platila u dospělých klientů 30 a u dětských 90 ošetřovacích dnů. To mělo vést lékaře k tomu, aby pacienty do služeb mobilních hospiců svěřovali skutečně až v samotné terminální fázi života. Od nynějška ale bude VZP hradit dospělým péči po dobu 60 dnů, druhých třicet dnů bude hrazeno v degresní sazbě. U dětských klientů bude nově možné hradit péči mobilního hospice ze zdravotního pojištění až 180 dnů, v degresní sazbě bude druhých devadesát dnů. Ve sporných případech je navíc VZP připravena jednat i o delší úhradě.

Mobilní hospice doplňují síť zařízení, s nimiž má VZP smlouvy na poskytování paliativní péče. Za služby svým klientům v konečné fázi života platí každoročně kolem jedné miliardy korun, přičemž tato částka rok od roku roste. Například lůžkovým hospicům poslala loni VZP 136 milionů korun a v letošním roce se očekávají náklady 156 milionů korun, což je nárůst o 14,7 procenta. Paliativní péči poskytuje nemocným také většina agentur domácí péče – těm VZP loni zaplatila 1,27 miliardy korun a pro letošek počítá s částkou 1,33 miliardy.

Na paliativní péči v nemocnicích půjdou finance z EU

VZP ovšem není jediný, kdo se paliativní péči v Česku snaží posunout dál. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP spouští první fázi projektu financovaného z evropských fondů, který je zaměřen na implementaci a standardizaci paliativní péče v zařízeních poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou péči. Projekt se soustředí na nemocnice, kde dnes umírá přes 70 procent pacientů, a proto je důležité, aby se  právě zde stala paliativní medicína přirozenou součástí poskytování zdravotních služeb.

„Jsem rád, že začínáme řešit paliativní péči nejen ve vztahu k hospicům, ale i k nemocnicím, kde dnes umírá většina pacientů. Považuji za velice důležité řešit kvalitu dožití našich pacientů tak, aby co možná nejméně trpěli. Je také potřeba, aby se lékaři paliativní péči naučili lépe využívat,“ uvedl na začátku jednání odborné pracovní skupiny k projektu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem projektu je vytvořit prostředí pro zvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče prostřednictvím vytvoření nového samostatného programu paliativní péče, nastavení a ověření metodik a standardů zveřejněných ve Věstníku ministerstva zdravotnictví. Měřítkem úspěchu projektu bude, že do konce roku 2025 bude alespoň pět pilotních nemocnic v programu paliativní péče pokračovat, v rámci nemocnic tedy bude poskytována paliativní péče prostřednictvím paliativních týmů dle vytvořených postupů.

Jak na jednání uvedl předseda České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Ondřej Sláma, konečným cílem by měly být služby poskytované v takové kvalitě a kvantitě, aby pacient se závažným onemocněním měl reálnou volbu druhu a místa poskytování péče.

Paliativní péči v nemocničním prostředí bude také nově věnován portál VFN v Praze www.paliace.cz, který má být spuštěn v jarních měsících letošního roku.

-tz VZP, tz MZ-