MZ: Problematikou bonusů se budeme zabývat. Ani NKÚ je ale neoznačil za protiprávní

Bonusy jsou sice od podzimu ve zdravotnictví tématem číslo jedna, podle FN Plzeň ale jí dojednané bonusy nedosáhly ani hodnoty poskytnuté péče, kterou zdravotní pojišťovny uznaly, ale neuhradily. Foto: koláž ZD

Je tomu více než dva měsíce, co ministerstvu zdravotnictví a třem kontrolovaným nemocnicím (více zde a zde) hnul žlučí kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten kritizoval především nákupy léčiv a zdravotnických prostředků v letech 2014 až 2016, a to včetně problematiky tzv. bonusů. Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo stanovisko pro projednání kontrolních závěrů NKÚ vládou. Zdůrazňuje přitom, že ani samotný kontrolor neshledal princip existence bonusů za protiprávní.

 

Problematika bonusů na podzim rozhýbala české zdravotnictví. Se svou troškou do mlýna tehdy přišel i NKÚ, který na základě kontroly prováděné od října 2016 do června 2017 vybídl ministerstvo zdravotnictví, aby se problematikou komplexně zabývalo.

„V oblasti bonusů bude ministerstvo zdravotnictví akceptovat doporučení NKÚ a bude se nadále problematikou tzv. bonusů zabývat. Dojde k úpravě v obou oblastech, které NKÚ v kontrolním závěru zmiňuje. Pro přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví budou stanovena pravidla přijímání bonusů a jejich dalšího využití k rozvoji poskytovaných zdravotních služeb (bonus je možné realizovat jen na základě smlouvy, řádného zaúčtování všech obdržených bonusů a vedení evidence o tom, na co byly peníze z bonusů použity). V rámci nastavení pravidel systému veřejného zdravotního pojištění již v současné době probíhají jednání o spravedlivém zakotvení principu bonusů do prostředí smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb tak, aby obě strany vykládaly smluvní ustanovení obsahující pravidla pro vykazování cen zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu shodně. Považujeme za nutné upozornit, že samotný princip existence tzv. bonusů nebyl ze strany NKÚ označen jako protiprávní,“ zdůrazňuje ministerstvo.

Co se NKÚ na postupu nemocnic v souvislosti s bonusy nezdá? „O obdržených bonusech účtovaly nemocnice na vybraných účtech kumulativně. Pořizovací ceny léčiv a zdravotnických prostředků po zohlednění bonusů tak nebyly z finančního účetnictví kontrolovaných nemocnic zjistitelné. Nemocnice použití finančních prostředků z bonusů dále nesledovaly odděleně, tudíž kontrolou NKÚ nemohlo být ověřeno jejich využití,“ uvádí Nejvyšší kontrolní úřad.

Doporučuje proto, aby v případě, že bonusy budou vstupovat i nadále do hospodaření nemocnic, byly součástí zadávacích řízení na nákup léčiv či zdravotnických prostředků. „Bonusy a podmínky jejich poskytování by měly být sjednávány s dodavateli písemně a nemocnice by měly zajistit evidenci bonusů takovým způsobem, který by umožňoval ověřit, jak konkrétně byly finanční prostředky z bonusů použity,“ píše NKÚ.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit