Navýšení evropských peněz do eHealth uspokojí jenom menší část žadatelů

K navýšení alokace výzvy č. 26 eGovernment I“ o 683 miliónů korun došlo 29. ledna. K uspokojení celé poptávky projektů z oblasti IT technologií ve zdravotnictví to však zdaleka nestačí. Foto: Flickr

Financování výzvy IROP č. 26 „eGovernment I“, do níž poslalo své žádosti o podporu eHealth několik desítek nemocnic, bylo na konci ledna navýšeno o 683 miliónů korun, což pokryje dalších zhruba 15 projektů. Zdravotnickému deníku to sdělilo ministerstvo pro místní rozvoj, které výzvu vyhlásilo. Poptávka zdravotnického sektoru po evropských dotacích do IT, bude ovšem uspokojena jenom z menší části – převis mezi alokovanou částkou před jejím navýšením a objemem peněz, o které si řekly nemocnice ve svých žádostech, totiž činil dvě miliardy korun. Část z projektů, které jsou nyní takříkajíc pod čarou, má ještě šanci být zařazena do „zásobníku náhradních projektů“, ale bude muset čekat na případné uvolnění peněz. Ty by se mohly najít díky úsporám při realizaci nebo odstoupením nějakého již zařazeného projektu.

 

O tom, že by dokázaly nemocnice pro své IT projekty využít o dvě miliardy korun více, než kolik bylo k dispozici ve výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) č. 26 „eGoverment I“, Zdravotnický deník již informoval (například v rozhovoru s ministrem zdravotnictví zde). Ministerstvo zdravotnictví usilovalo o navýšení alokace této výzvy z důvodu zajištění plnění cílů „Národní strategie elektronického zdravotnictví“. Ministr Adam Vojtěch v této věci psal ministryni pro místní rozvoj (MMR) Kláře Dostálové, odpověď má dostat v těchto dnech, nicméně její postoj známe. „Celé dvě miliardy korun k dispozici pro navyšování výzev nemáme, nicméně prostředky, které nebyly rozděleny, chceme použít k navyšování výzev tak, abychom uspokojili co nejvíce již jednou připravených a podaných projektů,“ řekla nám v rozhovoru ministryně (více zde).

„S navýšením financí pro výzvu č. 26 se dlouhodobě počítalo a výzva proto již byla ke konci ledna navýšena,“ napsal nám posléze Vilém Frček z Odboru komunikace MMR a vysvětlil podrobnosti: „Výzva byla navýšena o 683 mil. Kč (které pokryjí cca 15 dalších projektů), další projekty za cca 800 mil. Kč (které pokryjí dalších cca 16 projektů) budou rovněž vyhodnoceny, a v případě, že budou úspěšné, budou zařazeny do zásobníku náhradních projektů, které budou posléze oslovovány v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, a to v případě, že se v budoucnu uvolní prostředky, např. úsporami z projektů v realizaci, popř. pokud nějaký takový projekt odstoupí. Závěrem upozorňujeme, že ve výzvě stále probíhá proces hodnocení, takže uvedené počty projektů jsou orientační, protože je velmi pravděpodobné, že některé dosud nehodnocené projekty nesplní podmínky výzvy.“

K navýšení alokace výzvy č. 26 „eGovernment I“ o 683 miliónů korun došlo letos 29. ledna. „Důvodem k navýšení alokace výzvy je využití finančních prostředků nevyhlášené alokace Specifického cíle 3.2.,“ uvádí se na stránkách MMR věnovaným evropským fondům. Přehled přijatých žádostí v tzv.  pozitivních stavech ve 26. výzvě podle času registrace s vyznačenou hranicí projektů nacházejících se v alokaci lze najít zde. Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je nyní po navýšení 3 miliardy 119 miliónů korun.

Podpora měla být v rámci výzvy č. 26 „eGovernment I“ zaměřena na rozvoj elektronizace nejen ve zdravotnictví, ale také kultuře, vzdělávání, justici, sociálních službách, výběru daní, elektronické identity aj. Nicméně z celkem 70 projektů, které se nyní nacházejí v alokaci, se pouze zhruba desítka netýká zdravotnictví. Jsou v ní však „drahé“ ministerské projekty, včetně nejnákladnějšího projektu výzvy Vybudování informačního systému technické infrastruktury veřejné správy ministerstva vnitra za téměř 450 miliónů korun (celkové způsobilé výdaje projektu). „Nejdražším“ zdravotnickým projektem pak je Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth – Informační a datové resortní rozhraní, který za 296 miliónů korun realizuje ÚZIS. Jinak zde najdeme celou řadu státních, krajských či městských zdravotnických IT projektů, zaměřených na nové či upgradované nemocniční informační systémy a sdílení obrazových dat.  Několik projektů se také zaměřuje na ochranu dat.

-cik-