Úředníci píší ministrovi: Státní tajemník Beneda nekomunikuje, neřeší stížnosti a brání nám v práci

Ivo Beneda, státní tajemník ministerstva zdravotnictví, dlouhodobě onemocněl, stejně jako v roce 2016, když dostal vytýkací dopis ministra Němečka. Tenkrát se uzdravil s nástupem nového ministra Ludvíka. Jak dopadne letos? Foto: Koláž ZD

Státní tajemník ministerstva zdravotnictví Ivo Beneda paralyzuje ministerstvo zdravotnictví a také hygienickou službu svojí nečinností. Úředníci, kteří jsou závislí na jeho rozhodnutích, se bouří. Tajemník nekomunikuje, zadává nelogické úkoly, neřeší nebo oddaluje stížnosti, téměř nevypisuje úřednické zkoušky, nesprávně si vykládá služební zákon. To je jen část výtek, které se snesla na jeho hlavu. Hněv, který probleskoval od podřízených již několik měsíců, nyní dostal podobu konkrétních stížností. Někteří úředníci sebrali odvahu a napsali ministrovi. Jeden dopis podepsali čtyři ředitelé krajských hygienických služeb (KHS) a druhý čtyři ředitelé odborů ministerstva. Zdravotnický deník má dopis hygieniků k dispozici. Podle našich informací státní tajemník rozzlobil i ministra, nelze proto vyloučit, že od Adama Vojtěcha (ANO) schytá kárnou žalobu.  

 

Podle informací Zdravotnického deníku zevnitř ministerstva, dlí Beneda aktuálně několik týdnů na nemocenské a s téměř nikým nemluví. Takto onemocněl rovněž během posledních týdnů úřadování ministra Svatopluka Němečka (ČSSD) v roce 2016, který mu vystavil velice kritické hodnocení. Po nástupu ministra Miloslava Ludvíka (ČSSD) do vlády se ale uzdravil a nastoupil do práce.

Drtivá kritika hygieniků

Státní tajemník působí ve vztahu k hygienické službě jakožto služební orgán. Má tedy povinnosti a práva nadřízeného a měl by řešit veškeré otázky, týkající se služebního poměru a dalších personálních záležitostí ředitelů krajských hygienických stanic. Tento model zavedl služební zákon. Dříve si tyto úředníky řídil hlavní hygienik. Čtyři ředitelé krajských hygien napsali ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi rozhořčený dopis, kde upozorňují na „dlouhodobě neutěšený stav a problematické chování pana státního tajemníka při výkonu jeho kompetencí spočívající v těchto nedostatcích:…“, načež následuje přehled závažných pochybení. Jména podepsaných ředitelů ZD zná, máme k dispozici kopii dopisu.

Co státnímu tajemníkovi Benedovi ředitelé KHS vyčítají?

  • Měl by je metodicky usměrňovat, což nečiní.
  • Komunikuje zavádějícím způsobem.  Často prostřednictvím svých referentů zadává úkoly „ihned“, „okamžitě“, „obratem“ do několika hodin, ředitelé nemají čas úkol zpracovat, připravit se.
  • Zadává nelogické úkoly. Například se ptá na věci, které má sám v kompetenci nebo pro něž má podklady – třeba na sdělení výše odměn všech dosavadních ředitelů KHS, nebo na počet míst obsazených ve 14. a 15. platové třídě (14. třídu má přitom jen ředitel KHS, 15. v KHS neexistuje).
  • Neodpovídá na dotazy. Jde o důležitá témata, například dotaz na výklad nařízení vlády o zařazování do platových tříd.
  • Neřeší nebo oddaluje řešení stížností a podnětů v zákonem stanovených lhůtách.
  • Vytváří, jak píší ředitelé, „předpojaté, nepodložené a zcela nepravdivé názory na některé služební orgány (alkoholismus)“. Přeloženo do jednoduchého jazyka – ředitelé KHS obviňují státního tajemníka z toho, že je lživě pomlouvá.
  • Znemožňuje spolupráci mezi jednotlivými KHS, zakazuje služební cesty ředitele KHS do jiné KHS. Přitom spolupráce jednotlivých hygienických stanic je například v oblasti dozoru naprosto klíčová.
  • Nevypisuje termíny úřednických zkoušek. To je vážné obvinění, protože státní tajemník tak vlastně vytváří riziko, že některým zaměstnancům pro jeho organizační neschopnost skončí zcela zbytečně služební poměr. Například v oboru Zdravotnictví a ochrana zdraví od konce listipadu 2017 do začátku února 2018 nebyly vypsány žádné termíny zkoušek a na březen je vypsán pouze jeden termín. Podle ředitelů je také „zcela neúčinný rezervační systém, kde by se měli úředníci na zkoušky přihlašovat.
  • Nesprávně vykládá služební zákon. V rozporu se se stanoviskem svého nadřízeného (náměstka ministra vnitra pro státní službu, tedy tzv. superúředníka) nedovoluje čerpání studijního volna.

Ředitelé KHS dopis uzavírají tím, že přístup státního tajemníka ministerstva zdravotnictví „vyvolává negativní nálady napříč našimi úřady, ale současně nám brání v naší práci, zatěžuje ji rigidními závěry a přístupy a neústupnými výklady, mnohdy nesprávnými… „.  Dopis podepsali čtyři ředitelé KHS, avšak podle informací ZD jsou nespokojeni i ti, kteří odvahu veřejně kritizovat státního tajemníka dosud nenašli. Práce hygieniků je spojena s vysokou erudicí s přímým dopadem do laické i odborné veřejnosti. Česká hygienická služba patřila vždy k celoevropské a celosvětové špičce. Její rozvrat by mohl přinést vážné komplikace i pro připravenost České republiky účinně se bránit například šíření závažných infekčních nemocí.

Vře to i na ministerstvu

Nespokojenost však roste i přímo v budově na Palackého náměstí, kde sídlí ministerstvo zdravotnictví. Čtyři ze 13 ředitelů odborů MZ také napsali dopis ministrovi, lze předpokládat, že výtky budou podobné. Zdravotnický deník má k dispozici další podklady a výpovědi, které svědčí o vskutku svérázném výkonu funkce státního tajemníka. Například na žádost o jmenování vedoucího oddělení jednoho z odborů Beneda odpověděl, že se žadatel vyřazuje z výběrového řízení až přesně po celém jednom roce!

Státní tajemník je na ministerstvu také znám svoji tvrdostí vůči specifickým potřebám zaměstnanců. Například zamítl žádost o výkon služby tzv. z jiného místa matce, která potřebovala pouze jednou týdně pracovat z domova, aby mohla pečovat o tříleté dítě a odkud má dlouhé dojíždění. Dotyčná měla na starosti  přípravu a projednávání právních předpisů, ovšem podle státního tajemníka je její přítomnost na pracovišti nezbytná každý den, mj. proto, že by jí nebylo možné „zadávat operativní úkoly“, nebo, že by nemohla „velmi často komunikovat“ s ostatními útvary MZ.

Potíže se státním tajemníkem MZ nejsou žádnou novinkou. „Zásadně selháváte ve výkonu Vašich klíčových kompetencí,“ napsal Benedovi ve vytýkacím dopise tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, jak informoval Zdravotnický deník již v roce 2016. Bylo to vůbec poprvé v Česku od doby, co začal platit služební zákon, kdy se nějaký ministr tak ostře vymezil vůči státnímu tajemníkovi svého rezortu. Němeček už tenkrát vytýkal Benedovi velmi nízkou úroveň komunikace a spolupráce a kritizoval jeho nečinnost v otázce odměňování zaměstnanců.

Naopak u ministra Miloslava Ludvíka našel Ivo Beneda zastání. Státní tajemník totiž vstoupil do pražské ČSSD a Ludvík jako její tehdejší předseda nad ním držel ochrannou ruku. Beneda mu měl také pomoci v záměru odvolat náměstkyně MZ i některé další pracovníky a zrušit jejich místa. Ani to se však státnímu tajemníkovi příliš nepovedlo. Zasahovat musel jeho nadřízený náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký.

Náměstkyně Lenka Taie Kolaříková a ředitel odboru Zdeněk Vališ se odvolali proti rozhodnutí státního tajemníka o odvolání ze služebního místa představeného. Toto Benedovo rozhodnutí „super úředník“ sice potvrdil, ale oběma úředníkům vyhověl v další části jejich odvolání. „Státním tajemníkem v Ministerstvu zdravotnictví bylo v návaznosti na odvolání obou představených ze služebních míst dále v jednom případě rozhodnuto o zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů podle § 62 zákona o státní službě a ve druhém případě o převedení na jiné služební místo podle § 61 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě. Oba státní zaměstnanci se proti uvedeným rozhodnutím rovněž odvolali, přičemž v obou případech jsem rozhodnutí státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví zrušil a vrátil k dalšímu projednání, a to v zásadě z procesních důvodů pro nedostatky v odůvodnění. Pokud jde o zrušené rozhodnutí o zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, s ohledem na skutečnost, že po dobu zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů pobírá státní zaměstnanec pouze 80 % platu, bude dotyčnému státnímu zaměstnanci s ohledem na zrušení tohoto rozhodnutí doplacen rozdíl v platu, který vznikl na základě rozhodnutí o zařazení mimo výkon služby, napsal Zdravotnickému deníku loni Josef Postránecký. Ten už teď musí mít z posledního vývoje v rezortu zdravotnictví zamotanou hlavu. Pokud je státní tajemník Beneda dlouhodobě nepřítomen v práci, navíc s téměř nikým nekomunikuje a nikdo jiný nemůže provést úkony, které jsou v jeho kompetenci, bude se jich muset ujmout právě superúředník. Postránecký navíc bude muset patrně řešit nyní již písemně doloženou zásadní nespokojenost zaměstnanců a zcela konkrétní výtky k Benedově práci.

Zasáhne ministr?

Podle kuloárních informací je s prací státního tajemníka hrubě nespokojen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ten má možnost řešit „případ Beneda“ tak, že navrhne Josefu Postráneckému zahájení kárného řízení. Ministr je prý pod velkým tlakem naštvaných zaměstnanců ministerstva, jímž státní tajemník nepřijatelně ztrpčuje státní službu, a proto nelze vyloučit, že už tento návrh podal.

Tomáš Cikrt