Ve školách přibývá dětí s potvrzenou poruchou chování

Za posledních 11 let stoupl počet dětí se závažnou poruchou chování zhruba čtyřnásobně. Důvodem nárůstu jsou zřejmě hlavně změny ve způsobu určování problematického chování, nikoli větší potíže mezi dětmi. Foto: Pixabay

V základních školách přibývá dětí s potvrzenou závažnou poruchou chování, jako jsou agresivita, drogová závislost nebo trestná činnost. Za posledních 11 let jejich počet stoupl zhruba čtyřnásobně. Většina z nich se vzdělává v běžných třídách společně s ostatními dětmi. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Důvodem nárůstu počtu těchto dětí jsou podle ní hlavně změny ve způsobu určování problematického chování, nikoli větší potíže mezi dětmi.

Zatímco ve školním roce 2005/2006 chodilo do základních škol 2298 dětí s problémy v chování, loni jich bylo 9225. Víc než čtyři pětiny těchto dětí v současnosti navštěvují běžné školy, kde by měly mít nárok na speciální podpůrná opatření. Počet dětí v běžných školách se tak za posledních deset let zvýšil pětkrát, a to z 1385 na 7777. V loňském školním roce se jich tam vzdělávalo 84 procent, zatímco v roce 2007/2008 to bylo 64 procent.

Učitelé nicméně stále příliš nevědí, jak mají s těmito žáky pracovat. Chybí jim metodický návod, uvedla ČOSIV. Letos se proto chystá zorganizovat různé semináře a školení. V budoucnu by se podle ní měly rozšířit psychosociální služby a spolupráce pedagogů, lékařů a sociálních pracovníků.

Děti s kázeňskými potížemi tvoří čím dál větší část žáků i ve speciálních školách, jejichž celkový počet klesl z 31.784 v roce 2007 na loňských 22.721. V současnosti to činí přibližně pět procent všech dětí. Počet dívek a chlapců s problematickým chováním se ve speciálních školách od roku 2007/2008 zdvojnásobil, jejich podíl se za stejnou dobu ztrojnásobil.

Poruchy chování se dříve potvrzovaly v průměru u dvou dětí z tisíce, nyní je to u deseti z tisíce. Vyšší počet diagnóz ale zřejmě lépe odpovídá skutečnému výskytu problémů s chováním.

„Hlavní příčinou zvýšení počtu diagnostikovaných dětí jsou pravděpodobně změny v diagnostické praxi školských poradenských zařízení. V minulosti totiž u mnoha dětí s problémovým chováním tato diagnóza stanovována nebyla,“ domnívá se ČOSIV.

Analýza ukázala také velké rozdíly v počtu dětí s kázeňskými problémy mezi kraji. Podle ČOSIV to opět souvisí s rozdílnými přístupy k určování diagnózy, kterou pravděpodobně školské poradny v některých částech Česka přidělovaly v minulých letech častěji než jinde.

Například ve Středočeském kraji za posledních 11 let stoupl počet dětí s diagnózou poruchy chování o téměř 1600 dětí. V Pardubickém a Jihočeském kraji ve stejném období narostl počet o 128 a 154 dětí. V Karlovarském, Plzeňském a Středočeském kraji přibylo dětí s problematickým chováním desetinásobně. Naproti tomu v Praze a Pardubickém, Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji se jejich počet ve stejném období zdvojnásobil.

-čtk-